CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Uwolnić potencjał inteligentnego rolnictwa

Technologie i systemy oparte na internecie rzeczy (IoT) mają szansę całkowicie zmienić funkcjonowanie rolnictwa – takie wnioski można wyciągnąć z przeglądu dotyczącego rozwiązań IoT, ich obecnych i potencjalnych zastosowań oraz wyzwań związanych z ich wdrażaniem.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Wraz z rosnącym niedoborem gruntów ornych spowodowanym szeregiem czynników ludzkich i klimatycznych oraz w obliczu rosnącego światowego popytu na żywność potrzeba zrównoważonego i wydajnego zarządzania gospodarstwami rolnymi staje się coraz bardziej nagląca. Uważa się, że internet rzeczy jest narzędziem, które pomoże rozwiązać te kwestie, zwiększając wykorzystanie danych w rolnictwie. Doprowadzi to do powstania sprawnych, opłacalnych i wydajnych systemów rolniczych, a jednocześnie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Coraz częściej stosowane rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego obejmują praktyki zarządzania oparte na pomiarach przestrzennych z wykorzystaniem sygnałów globalnego systemu pozycjonowania. Rozwiązania precyzyjnego rolnictwa pozwalają na przykład na zastosowanie nawozów jedynie w miejscach, gdzie jest to konieczne. Inteligentne rolnictwo, nazywane także Rolnictwem 4.0 wychodzi poza te zastosowania, zwiększając wykorzystanie danych przestrzennych za pomocą zdarzeń w czasie rzeczywistym. Czujniki, inteligentne pojazdy rolnicze, drony i autonomiczne roboty umożliwiają rolnikom szybką reakcję na znaczące zmiany pogody, wilgotności, jakości powietrza, zdrowia plonów i kondycji gleby. W tych wypadkach IoT ułatwia dokumentację i nadzór nad różnymi czynnościami, a także umożliwia śledzenie produktów za pomocą systemów analizy danych, wizualizacji i zarządzania. Jednak pomimo tych zalet wykorzystanie IoT w rolnictwie wiąże się z szeregiem wyzwań wynikających z rozmiaru gospodarstwa, częstszego wykorzystywania maszyn, nadmiaru danych oraz wysoce zmiennych warunków. Zespół naukowców wspierany przez finansowany ze środków UE projekt IoF2020 zbadał te kwestie i znalazł ich prawdopodobne rozwiązania. Ustalenia badaczy opisano w czasopiśmie „Biosystems Engineering”. „Co wyróżnia obecne technologie, takie jak smartfony, inteligentne zarządzanie bezprzewodowymi sieciami czujników, platformy oprogramowania pośredniczącego, zintegrowane systemy informatyczne do zarządzania gospodarstwem w całym łańcuchu dostaw czy autonomiczne pojazdy i rozwiązania robotyki, to potencjał pozwalający na wprowadzenie inteligentnej gospodarki rolnej”. Badacze dodają: „Podczas fazy wdrażania napotykamy na różne wyzwania, a w tym wypadku największym z nich jest interoperacyjność w zakresie wszystkich warstw architektury systemu IoT, co można rozwiązać za pomocą ujednoliconych standardów i protokołów. Kwestie dotyczące m.in. przystępności, zużycia energii elektrycznej przez urządzenia, opóźnień sieci, analizy dużych zbiorów danych, bezpieczeństwa i prywatności danych zostały wskazane w artykułach i szczegółowo omówione”.

Internet rzeczy dla dużych i drobnych producentów

Rozwiązania wykorzystane w badaniu obejmują przede wszystkim takie technologie jak uczenie maszynowe, platformy oprogramowania pośredniczącego i inteligentne zarządzanie danymi. Naukowcy podsumowują: „Twórcy technologii muszą upewnić się, że ich rozwiązania przyniosą rolnikom prawdziwe korzyści oraz że będą odpowiednie i łatwo dostępne zarówno dla dużych, jak i drobnych producentów”. Zespół wspierającego badanie projektu IoF2020 (Internet of Food and Farm 2020) zgłębia potencjał technologii IoT pod względem wykorzystania w europejskim przemyśle rolnym i spożywczym. Obecnie trwa ostatni rok projektu, podczas którego prowadzone są badania obejmujące sektory produkcji roślin uprawnych, przetworów mlecznych, owoców, warzyw i mięsa oraz uwzględniające szeroki zakres przypadków zastosowania w kilku krajach UE. Więcej informacji: strona projektu IoF2020

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły