European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Interactive Digital Signage with emotional intelligence for smart cities

Article Category

Article available in the following languages:

Uniwersalny interfejs pozwala na wykorzystanie potencjału inteligentnych miast w zakresie sztucznej inteligencji

Obecnie na rynku istnieje mnóstwo cyfrowych urządzeń filtrujących dane na potrzeby naszych inteligentnych miast. Pracownicy firmy SPooN stworzyli wirtualnego asystenta, który pomoże nam w największym stopniu wykorzystać hiperpołączone przestrzenie publiczne, między innymi w procesie inteligentnego przystosowania naszego życia do stanu po pandemii COVID-19.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W inteligentnych miastach znajdziemy wiele inteligentnych urządzeń cyfrowych, takich jak ekrany dotykowe, jednak w praktyce potencjał większości z nich nie jest wykorzystywany – nie są przede wszystkim interesujące dla użytkowników końcowych. Co więcej, ze względu na fakt, że większość z nich została zaprojektowana z myślą o prywatnych operatorach, nie mogą one świadczyć kluczowych usług publicznych. W ramach realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej projektu Totem Spoon, koordynowanego przez firmę SPooN, powstał awatar nazwany SPooNy, który może zostać zintegrowany z publicznymi urządzeniami cyfrowymi w przestrzeniach takich jak dworce kolejowe, hale i muzea, aby przekazywać gościom ważne informacje oraz świadczyć usługi. Finansowanie zapewnione przez Unię Europejską pozwoliło na przetestowanie systemu w wielu miejscach, w tym w muzeum sztucznej inteligencji (MIA) w technopolis Sophia-Antipolis, salonie Toyoty na wyspie Kiusiu, centrum handlowym w Tokio oraz w recepcji budynku EPOKA. W odpowiedzi na panującą na świecie sytuację wywołaną przez chorobę COVID-19, firma SPooN pracuje obecnie nad ekranami wolnostojącymi, czyli punktami informacyjnymi, nazywanymi także totemami. Opracowane przez firmę urządzenie będzie wykorzystywało czujniki biometryczne w celu prowadzenia automatycznych badań użytkowników. Pozwoli między innymi na pomiary temperatury ciała przy wejściach do obiektów użyteczności publicznej. Tego typu badania mogą pozwolić na ograniczenie liczby zakażeń.

Europa pionierem w rozwoju inteligentnych miast, sztucznej inteligencji i big data

Oprogramowanie opracowane przez firmę SPooN współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w ekrany cyfrowe, w tym między innymi z robotami. Opracowana technologia opiera się na silniku Unity, wykorzystywanym do tworzenia gier komputerowych, dzięki któremu możliwe jest tworzenie aplikacji na systemy Windows, iOS oraz Android, wykorzystywanych przez przeważającą większość ekranów interaktywnych. W inteligentnych miastach, rozwiązanie SPooNy może zostać wykorzystane na przykład na ekranach przystanków autobusowych, gdzie dostarczy oczekującym pasażerom informacji na temat podróży lub rozrywki. W inteligentnych budynkach asystent może witać gości, informować odpowiednie osoby o ich przybyciu i prowadzić ich do wyznaczonych miejsc. Z rozwiązania mogą skorzystać także sprzedawcy detaliczni – asystent SPooNy może zostać wykorzystany także w supermarketach w celu informowania klientów o najnowszych produktach, a także sugerowania pomysłów na nowe przepisy. System pozwala również na gromadzenie danych na temat gości, dotyczących na przykład ich zainteresowań, co pozwoli na personalizację interakcji w przyszłości. „Nasz asystent SPooNy charakteryzuje się dwiema cechami sprawiającymi, że jest wyjątkowym rozwiązaniem. Przede wszystkim jest to jego wszechstronność, wynikająca z faktu, że może zostać przystosowany do niemal każdego urządzenia, co pozwoli na zapewnienie jednolitego i ciągłego doświadczenia. Drugą kluczową cechą jest naturalny sposób interakcji i komunikacji, który sprawia, że przechodnie chętnie z niego korzystają”, twierdzi Jerome Monceaux, dyrektor generalny firmy SPooN. Testy przeprowadzone w inteligentnym budynku (EPOKA) wykazały, że technologię tę doceniają zarówno goście, jak i gospodarze – asystent pozwolił bowiem na stworzenie przyjaznej atmosfery. Wyniki badań w punktach sprzedaży, w których wzięły udział firmy Uniqlo, Toyota oraz LVMH pokazują z kolei, że 70 % przechodniów postanowiło zatrzymać się i rzucić okiem na asystenta, a połowa z nich nawiązała z nim kontakt.

Budowanie zbiorowej inteligencji obywatelskiej

Zespół pracuje obecnie z władzami francuskiego Cannes nad rozmieszczeniem urządzeń dostarczających mieszkańcom miasta i turystom informacji na temat usług, wydarzeń, sklepów oraz instytucji kulturalnych. „Asystent SPooNy mógłby stać się jedną z wizytówek i twarzy miasta. Z pewnością stanowi drogę kontaktu pomiędzy zarządcami miast i mieszkańcami, świadcząc usługi i gromadząc informacje zwrotne na temat problemów, a także sugestie dotyczące możliwych usprawnień”, twierdzi David Chapon, dyrektor ds. marketingu w firmie SPooN. Technologia asystenta cyfrowego została również przetestowana wśród pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera w paryskim szpitalu Broca, gdzie wykazano jej pozytywny wpływ na pacjentów i personel medyczny. Obecnie zespół firmy stara się o uzyskanie finansowania w ramach drugiej fazy unijnego instrumentu dla MŚP, aby dzięki niemu zwiększyć skalę opracowanej technologii i udostępnić ją szerszej grupie odbiorców. W przyszłości ich lista może nawet objąć astronautów, ze względu na fakt, że firma SPooN współpracuje z francuskim Państwowym Ośrodkiem Badań Kosmicznych (CNES) w celu zbudowania awatara-asystenta, który zostanie przetestowany w tym roku w ramach symulacji przestrzeni kosmicznej. W planach jest wysłanie go na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z astronautą Thomasem Pesquetem, który wyruszy na nią w przyszłym roku.

Słowa kluczowe

Totem Spoon, SPooNy, SPooN, COVID-19, awatar, asystent wirtualny, przestrzeń publiczna, handel detaliczny, inteligentne miasta, inteligentny budynek, ekran, choroba Alzheimera, astronauci, ekrany, interaktywne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania