European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Interactive Digital Signage with emotional intelligence for smart cities

Opis projektu

Interaktywne rozwiązanie cyfrowe w zakresie inteligentnego oznakowania

Pojawienie się rozwiązań inteligentnych, które wykorzystywane są do tworzenia inteligentnych miast i budynków, lecz także muzeów, sklepów i usprawniania środków transportu publicznego, sprawiło, że zmieniły się wymagania dotyczące oznakowania. Użytkownicy i konsumenci chcą być witani, uzyskiwać informacje i korzystać z usług pomocy. W nowej rzeczywistości wymagania dotyczące witania ludzi, pomagania im i informowania ich, a także oferowania im odpowiednich usług sprawa, że interaktywne i cyfrowe oznaczenia stają się niezbędne. Finansowany ze środków UE projekt Totem Spoon przyczyni się do opracowania interaktywnych oznaczeń cyfrowych nowej generacji, które będzie cechować inteligencja emocjonalna, czyli tak zwanych asystentów osobistych obdarzonych cechami „zbliżonymi do ludzkich”. Rozwiązania takie zostaną umieszczone w obszarach, w których ludzie potrzebują konkretnych i wiarygodnych informacji, porady lub pomocy.

Cel

SPooN is developing the next generation of interactive digital signage by creating a “humanlike” personal assistant called Totem Spoon located in places where people need welcoming or assistance. From connected cities to connected buildings, malls to museums, private or shared vehicles to public transports, each of these markets share one need: welcome people, exchange, assist, provide the relevant information, connect with the right service.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

SPOON
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
5 RUE CURIAL
75019 PARIS
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00