Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: Dzięki COVID-19 nadszedł czas, by spłaszczyć krzywą zmiany klimatu

W obliczu ogromnego wpływu, jaki na środowisko naturalne Europy wywiera spowodowana koronawirusem izolacja, obchodzony po raz 50. Dzień Ziemi przypomina nam o potrzebie podjęcia działań na rzecz klimatu.

Badania podstawowe

„COVID-19 spowodował poważny międzynarodowy kryzys w ochronie zdrowia i gospodarce, ale niepowodzenie w walce ze zmianą klimatu może zagrozić dobrostanowi ludzi, ekosystemom i gospodarkom na wiele stuleci”, powiedział Petteri Taalas, sekretarz generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej przy ONZ, podczas wirtualnej konferencji prasowej z okazji Dnia Ziemi. „Musimy spłaszczyć zarówno krzywą pandemii, jak i krzywą zmiany klimatu”.

Ze zmianą klimatu walczmy tak, jak walczymy z COVID-19

Taalas dodał: „Tę samą determinację i jedność, które pokazujemy w walce z COVID-19, musimy pokazać w walce ze zmianą klimatu. Musimy współpracować w interesie zdrowia i dobrobytu ludzkości nie tylko w perspektywie najbliższych tygodni czy miesięcy, ale w perspektywie wielu przyszłych pokoleń”. Europejska Agencja Środowiska (EEA) informuje, że w związku z zastosowaną izolacją obniżył się poziom zanieczyszczeń i poprawiła się jakość powietrza. EEA monitoruje jakość powietrza w Europie za pomocą około 3 000 stacji naziemnych, które dokonują pomiaru co godzinę. W Rzymie stężenie zanieczyszczającego powietrze dwutlenku azotu (NO2) było w marcu o 26–35 % niższe niż w tym samym miesiącu w 2019 roku. W tygodniu 16–22 marca poziom zanieczyszczeń w Madrycie był o 41 % niższy niż w tym samym tygodniu w 2019 roku. Poziomy stężenia w swoim mieście można sprawdzić w udostępnionej przez EEA przeglądarce. Dyrektor wykonawczy EEA Hans Bruyninckx skomentował znaczenie tych statystyk. „Dane EEA pokazują dokładny obraz redukcji w poziomie zanieczyszczeń powietrza, wynikający głównie z ograniczenia ruchu drogowego. Walka z długoterminowymi problemami dotyczącymi jakości powietrza wymaga jednak ambitnych strategii i przyszłościowych inwestycji. W tym kontekście aktualny kryzys i jego liczne konsekwencje społeczne utrudniają nam osiągnięcie celu, jakim jest sprawiedliwa i dobrze zarządzana transformacja w kierunku odpornej i zrównoważonej społeczności”. Podobnych informacji o jakości powietrza dostarcza usługa programu Copernicus w zakresie monitorowania atmosfery (CAMS). Pochodzące z niej dane pokazują również, że od wybuchu pandemii COVID-19 poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu wyraźnie spadł. „Nie sądzę, by można było powiedzieć, że ta redukcja ma jakiekolwiek długotrwałe znaczenie. Uważam jednak, że w krótszej perspektywie takie spadki są pożyteczne. Zanieczyszczenie powietrza ma ogólnie wpływ na zdrowie układu krążeniowo-oddechowego, więc ograniczenie zanieczyszczeń w momencie występowania wirusa może przynieść tylko korzyści”, powiedział szef CAMS Vincent-Henri Peuch serwisowi Euronews.

Czy czegoś się nauczymy?

Dla Peucha ważniejsze niż rekordowo niskie poziomy, które dziś odnotowujemy, jest to, jak będziemy zajmować się sprawami środowiska i walką ze zmianą klimatu w przyszłości: „Gdy kryzys się skończy, wnioski, które z niego wyciągniemy, będą bardzo ważne dla naszego (nowego) podejścia do zanieczyszczenia powietrza. Niestety, problem zmiany klimatu nie zniknie, a aktualny kryzys nic w tej kwestii tak naprawdę nie zmieni”. To właśnie pokazuje, że ogłoszona przez Komisję Europejską strategia Europejskiego Zielonego Ładu jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy była prezentowana w grudniu 2019 roku, decydenci nie wiedzieli, że odegra ona kluczową rolę w unijnych działaniach niwelujących skutki pandemii COVID-19. Jej celem jest uczynienie z Europy pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Wyznacza ona plan działania, który przekuwa problemy związane z klimatem i środowiskiem w szanse na zrównoważenie unijnej gospodarki. Teraz jest najlepszy moment na to, by UE stanęła na czele walki ze zmianą klimatu, wykazując się tą samą determinacją i jednością, które pokazuje w obliczu kryzysu wywołanego COVID-19.

Słowa kluczowe

COVID-19, zmiana klimatu, środowisko, izolacja, koronawirus

Powiązane artykuły