Skip to main content
European Commission logo print header

Industrial Feather Waste Valorisation for Sustainable KeRatin based MAterials.

Article Category

Article available in the following languages:

Przekształcanie odpadowego pierza w cenne surowce

Grupa europejskich naukowców opracowała wydajne technologie przetwarzania, które umożliwiają produkcję surowców na bazie pierza na szeroką skalę.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Przemysł drobiowy odpowiada za znaczną ilość odpadów, a w samej Unii Europejskiej rocznie wytwarzane jest 3,1 milionów ton odpadów z pierza. Ten produkt uboczny jest zazwyczaj spalany lub przetwarzany na paszę o niskiej wartości odżywczej dla zwierząt. Te metody przetwórstwa są nie tylko niezrównoważone, ale również sprzeczne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. „Chociaż przetwarzanie i wykorzystywanie pierza jako surowca w zastosowaniach przemysłowych jest nadal bardzo ograniczone, to drzemie w tym jednak pewien potencjał”, mówi Sarah Montes, badaczka z organizacji CIDETEC. „Przy zastosowaniu odpowiednich metod, odpady te mogą być wykorzystywane w produkcji wielu surowców, w tym hydrolizowanej keratyny, biotworzyw sztucznych, powłok ognioodpornych, włóknin formowanych i termoutwardzalnych żywic pochodzenia biologicznego”. Aby uwolnić ten potencjał, w ramach finansowanego przez UE projektu KARMA2020 koordynowanego przez CIDETEC, opracowano metody i strategie niezbędne do przetwarzania odpadowego pierza w wartościowe surowce.

Odpowiedni poziom wydajności

Celem projektu było opracowanie wydajnych technologii przetwarzania pierza, które umożliwią produkcję surowców na dużą skalę. Uczeni pracowali nad poprawą procesów obróbki wstępnej i kondycjonowania oraz optymalizacją procesów izolacji keratyny i innych surowców odzyskiwanych z piór. W ramach projektu zatwierdzono również wykorzystanie tych surowców w produkcji bioproduktów końcowych. „Zaraz po pozyskaniu surowców z piór mogliśmy porównać wydajność opracowanych procesów z alternatywnymi metodami opartymi na surowcach kopalnych”, wyjaśnia Montes. „Odkryliśmy, że surowce z przetworzonego pierza mają właściwości porównywalne z materiałami otrzymywanymi w innych procesach, a do niektórych zastosowań nadają się nawet lepiej”. Początkowo jednym z wyzwań stojących przed zespołem projektu było skuteczne odkażenie pierza. Badacze odkryli, że niektóre metody oczyszczania stosowane do dezynfekcji piór nie były skuteczne, a mikroorganizmy znajdujące się na piórach były odporne na stosowane środki. Chociaż mikroorganizmy te nie były chorobotwórcze, to jednak wpłynęły na skuteczność niektórych technologii zastosowanych w projekcie, takich jak obróbka enzymatyczna. Oznaczało to, że zespół badawczy musiał opracować konkretne protokoły dotyczące higieny.

Istotny element gospodarki o obiegu zamkniętym

Waloryzacja odpadów z pierza wraz z przełomowymi osiągnięciami technologicznymi projektu KARMA2020 przyniesie znaczne korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce. „Projekt wyraźnie pokazał, że pierze nie powinno być już postrzegane jako produkt odpadowy”, dodaje Montes. „Zamiast tego należy je postrzegać jako źródło cennych surowców i istotny element gospodarki o obiegu zamkniętym”. Chociaż projekt został oficjalnie zakończony, zespół ekspertów przemysłowych i akademickich projektu KARMA2020 pozostaje aktywny. Obecnie badacze skupiają się na dalszym rozwoju technologii i zabezpieczeniu inwestycji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania na rynek.

Słowa kluczowe

KARMA2020, gospodarka o obiegu zamkniętym, drób, pierze, surowce na bazie pierza, przemysł drobiarski, CIDETEC

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania