CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Antimicrobial FLEXible POLymers for its use in hospital environments

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 721062

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2017

 • Data zakończenia

  31 Grudnia 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.2.1.2.

 • Całkowity budżet:

  € 5 471 662,91

 • Wkład UE

  € 5 171 943,34

Koordynowany przez:

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

Polski PL

Innowacyjne folie zmniejszają ryzyko infekcji na powierzchniach

Pewna folia samoprzylepna mogłaby pomóc zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji bakteryjnych w szpitalach, środkach transportu i miejscach pracy.

Zdrowie
© Gorodenkoff, Shutterstock

Postępująca urbanizacja oznacza, że coraz więcej osób mieszka w gęsto zaludnionych ośrodkach, co sprzyja rozprzestrzenianiu się infekcji bakteryjnych. Każdego roku w Unii Europejskiej odnotowuje się około 33 000 zgonów spowodowanych przez lekooporne bakterie, a liczba bakterii opornych na antybiotyki stale rośnie. „Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w miastach mieszka około 4 miliardów ludzi, obszary miejskie stanowią poważne źródła infekcji”, mówi koordynator projektu FLEXPOL Maximilian Kosel, pracownik naukowy Instytutu Fraunhofera ds. Technologii Produkcyjnych w Niemczech. „Globalizacja sprawiła, że bardzo trudno jest kontrolować przepływ ludności. Bakterie szybko rozprzestrzeniają się w zagęszczonym środowisku miejskim, radykalnie zwiększając ryzyko infekcji”. Aby rozwiązać ten problem, w ramach unijnego projektu FLEXPOL opracowano antybakteryjną folię samoprzylepną, którą można umieszczać na często dotykanych powierzchniach, na przykład klamkach drzwiowych. „Ograniczając rozprzestrzenianie się drobnoustrojów zakaźnych, możemy ratować ludzkie życie, zmniejszyć zapotrzebowanie na antybiotyki, obniżyć koszty hospitalizacji, a także zmniejszyć liczbę dni zwolnień chorobowych”, mówi Kosel.

Wydajna produkcja folii

Jednym z kluczowych celów projektu było zbadanie, czy możliwe jest zbudowanie linii produkcyjnej do ciągłego wytwarzania folii. Badacze uznali, że jest to warunek konieczny do osiągnięcia opłacalności produkcji oraz możliwości zaoferowania przystępnego cenowo produktu wszystkim placówkom opieki zdrowotnej. Powstały dwie pilotażowe linie produkcyjne. Pierwsza ekstrahowała i zamykała w kapsułkach naturalne olejki eteryczne, które następnie były osadzane w materiale polipropylenowym o grubości 0,1 mm. W drugiej linii pilotażowej powstawała struktura powierzchniowa materiału. W trakcie całego okresu realizacji projektu prowadzano oceny toksyczności, a budowę obu linii pilotażowych prowadzono w oparciu o ciągłe laboratoryjne analizy wydajności. Jednym z głównych problemów było to, że wytyczne Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczące badań środków przeciwdrobnoustrojowych nie mają zastosowania do wysoce hydrofobowych powierzchni, do jakich przeznaczona jest folia FLEXPOL, konieczne było zatem opracowanie nowego protokołu testów dla takich powierzchni.

Rzeczywiste zastosowania

Po wykazaniu, że efektywna produkcja jest możliwa, folia została przetestowana w szpitalu w San Sebastian w Hiszpanii, co pomogło zespołowi ocenić, jak innowacyjny produkt sprawdzi się w rzeczywistych warunkach. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby można było wprowadzić folię na rynek, wyniki dotychczasowych prac są zachęcające. Zidentyfikowano szereg potencjalnych zastosowań końcowych. Oprócz powierzchni szpitalnych, np. w poczekalniach, folia samoprzylepna FLEXPOL może także pomóc w przeciwdziałaniu infekcjom bakteryjnym w różnych ogólnodostępnych miejscach. Na przykład, folia stosowana na powierzchniach w środkach transportu publicznego może zmniejszyć ryzyko infekcji wśród osób, która mieszkają i pracują w gęsto zaludnionych skupiskach miejskich. „Rozwiązanie FLEXPOL może pozwolić na sterylizację powierzchni w autobusach, samolotach lub pojazdach komunikacji zbiorowej oraz w toaletach publicznych w węzłach przesiadkowych i na lotniskach”, mówi Kosel. Nakładanie antybakteryjnej folii samoprzylepnej na produkty konsumpcyjne, takie jak telefony, może potencjalnie otworzyć przed producentami ogromny rynek. Każde stuknięcie ekranu, przesunięcie po nim palcem czy wybranie połączenia telefonicznego oznacza kontakt z powierzchnią, na której mogą gromadzić się bakterie. Także klamki, powierzchnie wind i biurka w budynkach użyteczności publicznej i miejscach pracy są dotykane przez wiele osób przez cały dzień. Folia antybakteryjna mogłaby znacznie zmniejszyć ryzyko infekcji, a kwestia ta nigdy nie była tak istotna jak teraz.

Słowa kluczowe

FLEXPOL, szpitale, bakterie, infekcje, transport, klej, antybiotyki, toksyczność, hydrofobowość

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 721062

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2017

 • Data zakończenia

  31 Grudnia 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.2.1.2.

 • Całkowity budżet:

  € 5 471 662,91

 • Wkład UE

  € 5 171 943,34

Koordynowany przez:

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.