Skip to main content

Family-based intervention to improve healthy lifestyle and prevent Type 2 Diabetes amongst South Asians with central obesity and prediabetes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapobieganie cukrzycy w populacjach w Azji Południowej

Zdrowa dieta i aktywność fizyczna mogą być kluczowe dla zapobiegania cukrzycy typu 2 w populacjach w Azji Południowej. Aby dowiedzieć się więcej, grupa badaczy z UE przeprowadziła kompleksowe badanie na temat zalet znacznych modyfikacji stylu życia.

Zdrowie

Mieszkańcy Azji Południowej to jedna czwarta światowej populacji. Znajdują się oni w grupie wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o zachorowanie na cukrzycę typu 2. W samych Indiach żyje blisko 56 milionów chorych na tę chorobę (więcej przypadków odnotowano tylko w Chinach). Ponieważ przewiduje się, że w kolejnej dekadzie tempo zachorowań na cukrzycę typu 2 jeszcze wzrośnie, naukowcy koncentrują dużą część wysiłków na profilaktyce, w tym znacznej modyfikacji stylu życia. „Promowanie zdrowej diety i aktywności fizycznej sprawdza się jako profilaktyka cukrzycy typu 2 w populacji Azji Południowej, cechującej się mniejszą tolerancją glukozy”, opowiada Ninha Silva, kierowniczka projektów na uczelni Imperial College London oraz koordynatorka finansowanego przez UE projektu iHealth-T2D. Niestety, modyfikacja stylu życia nie zawsze jest możliwa z uwagi na wysokie koszty i niską skalowalność. Aby to zmienić, badacze z projektu iHealth-T2D przeprowadzili dogłębną analizę tego, w jaki sposób modyfikację stylu życia można wykorzystać jako skuteczną metodę zapobiegania cukrzycy typu 2 u mieszkańców Azji Południowej.

Ograniczenie BMI i obwodu w pasie

Głównym celem projektu było sprawdzenie, czy interwencja w zakresie stylu życia będzie skuteczna w profilaktyce cukrzycy typu 2 u populacji z Azji Południowej, jeśli interwencję taką przeprowadzą społecznościowe zespoły opieki zdrowotnej i jeśli dotyczyć ona będzie osób z otyłością brzuszną lub podwyższonym poziomem hemoglobiny glikowanej (HbA1c). „Przetestowaliśmy dostosowane, akceptowalne, skuteczne i wydajne programy modyfikacji stylu życia w społecznościach Azji Południowej z Indii, Pakistanu, Sri Lanki oraz Zjednoczonego Królestwa”, wyjaśnia Silvia. Naukowcy zbadali ponad 23 300 potencjalnych uczestników, włączając do badania 3 670 osób. U uczestników tych nie zdiagnozowano cukrzycy, jednak zaobserwowano u nich otyłość brzuszną (klasyfikowaną jako obwód w pasie równy lub większy niż 100 cm). „Naszym celem, poprzez zastosowanie doradztwa w zakresie diety oraz zwiększonej aktywności fizycznej, było zmniejszenie indeksu masy ciała (ang. body mass index, BI) o 7 % oraz zmniejszenie obwodu w pasie o 10 cm”, dodaje Silva. Program interwencji związanej ze stylem życia składał się z 22 sesji kontaktowych realizowanych w trakcie jednego roku. Uczestników zachęcano do zastanowienia się nad swymi nawykami żywieniowymi, wyznaczenia celów oraz zdrowszych wyborów, takich jak zastąpienie tłuszczów nasyconych olejami jednonienasyconymi lub wielonienasyconymi, ograniczenie spożycia soli i zwiększenie spożycia błonnika. Takie sesje, prowadzone przez miejscowych badaczy, dietetyków i pracowników zajmujących się zdrowiem społeczności, organizowano w formie indywidualnych wizyt twarzą w twarz, sesji grupowych oraz regularnych rozmów telefonicznych. Twórcy projektu utworzyli również bibliotekę ważnych materiałów dotyczących zapobiegania cukrzycy. Zawarte w nich informacje przetłumaczono na wszystkie główne języki Azji Południowej, dzięki czemu są one dostępne dla mieszkańców starających się prowadzić zdrowszy styl życia, a także dla pracowników opieki zdrowotnej starających się zapobiegać zachorowaniom na cukrzycę typu 2.

Skalowanie wyników

Według Ninhy Silvy projekt iHealth-T2D skutecznie zwiększył możliwości społeczeństwa w Azji Południowej w zakresie zapobiegania cukrzycy i kontrolowania choroby. Na przykład, na podstawie prac realizowanych w ramach projektu, w 2019 roku Uniwersytet Kelaniya oraz Uniwersytet Colombo otworzyły ośrodki doskonalenia w zakresie cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Powstanie podobnego ośrodka planuje się w indyjskiej fundacji Devki Devi Foundation w 2020 roku. Mimo że sam projekt zakończono, zainspirowane nim prace wciąż trwają. Dzięki dofinansowaniu z brytyjskiego instytutu National Institute for Health Research w wysokości blisko 9 milionów euro konsorcjum otworzyło globalną jednostkę badań zdrowotnych, która będzie kontynuować badania z projektu iHealth-T2D. „Dokładamy ogromnych starań w budowanie potencjału ludzkiego oraz zwiększenie skali wyników projektu iHealth-T2D”, podsumowuje Silva. „Jest to główny i namacalny rezultat projektu”.

Słowa kluczowe

iHealth-T2D, cukrzyca typu 2, modyfikacja stylu życia, mniejsza tolerancja glukozy, zdrowie społeczności, otyłość, HbA1c

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania