Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: Wyniki najnowszych badań wskazują, że wprowadzenie zasad izolacji w związku z pandemią COVID-19 nie wpłynęło na zmianę klimatu

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, mimo że zaszło na niespotykaną dotąd skalę, okazało się mieć niewielki wpływ na klimat.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Pandemia koronawirusa nie uchroni świata przed kryzysem klimatycznym. Niemniej COVID-19 daje nam niezwykłą sposobność na opracowanie zielonych planów ratunkowych równolegle z wprowadzaniem rozwiązań ekonomicznych, by wspomóc przeciwdziałanie skutkom globalnego ocieplenia. Z wyników badań opisanych w czasopiśmie „Nature Climate Change” wynika, że nawet gwałtowne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nie spowoduje spowolnienia zmian klimatycznych, o ile nie zrezygnujemy z używania paliw kopalnych. W szczytowym okresie trwania COVID-19 emisja CO2 spadała o 17 % na dzień w skali świata. Naukowcy, korzystając z danych dotyczących przemieszczania się i pracy pobieranych od Google i Apple, obliczyli zmianę poziomu dziesięciu różnych gazów cieplarnianych i rodzajów zanieczyszczeń w okresie od lutego do czerwca 2020 roku dla 123 krajów.

Reakcja rządów może mieć kluczowe znaczenie

Prof. Piers Forster z Uniwersytetu w Leeds w Zjednoczonym Królestwie powiedział w wywiadzie dla „BBC”: „Chwilowe zmiany mogą oczywiście pomóc, ale należy pamiętać, że aby wywrzeć faktyczny wpływ na globalne ocieplenie, należy trwale zredukować emisję CO2. Gaz ten utrzymuje się długo w atmosferze, więc tak naprawdę niezbędna jest długotrwała redukcja emisji do poziomu zerowego, zanim w ogóle będzie można mówić o zneutralizowaniu wpływu CO2 nagromadzonego w atmosferze przez minione dziesięciolecia”. Współautorka artykułu Harriet Forster uważa, że ten trudny okres to doskonała okazja, by decydenci obrali nowy kierunek działań: „Z naszej publikacji wynika, że faktyczny wpływ wprowadzenia zasad izolacji na klimat jest niewielki. Należy przede wszystkim zauważyć, że nadarza się nam niebywała możliwość, by napędzić gospodarkę inwestycjami w zielone branże przemysłu. To natomiast może mieć olbrzymi wpływ na przyszły klimat”. O tym, że już teraz należy podjąć pewne kroki, przekonuje współautorka artykułu prof. Corrine Le Quéré z Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Zjednoczonym Królestwie. „W miastach należy promować poruszanie się rowerem i chodzenie (oraz używanie rowerów elektrycznych), ponieważ będzie to korzystne w szerokim aspekcie – dla klimatu, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i dla zdrowia. Wprowadzenie pracy zdalnej do czasu zniesienia nakazu utrzymywania dystansu społecznego odciążyło znacznie transport publiczny, z którego nadal można korzystać. I jak najszybciej należy wymienić wszystkie samochody na elektryczne”. Badaczka dodała: „Postpandemiczny bodziec ekonomiczny mógłby znacznie przyczynić się do wprowadzenia zmian w przemyśle motoryzacyjnym i skierowania go w stronę produkcji tylko samochodów elektrycznych”.

Związek z temperaturą

Badania pokazują, że gdyby utrzymać stan izolacji na całym świecie do końca 2021 roku, globalna temperatura w 2030 roku byłaby niższa od przewidywanej obecnie o zaledwie 0,01 °C. Jednak utrzymanie się na stałym zielonym kursie mogłoby zapobiec wzrostowi globalnej temperatury na Ziemi w roku 2050 o ponad 1,5 °C. Jak wyjaśniono w artykule: „Bezpośredni wpływ działań podejmowanych w odpowiedzi na pandemię będzie pomijalnie mały […]. Z kolei gdyby podnoszenie gospodarki z recesji było nakierowane na stymulację zielonych inicjatyw i uwzględniało ograniczenie inwestycji w paliwa kopalne, być może udałoby się uniknąć dalszego ocieplenia o 0,3 °C do 2050 roku”. Prof. Forster powiedział w wywiadzie dla gazety „The Guardian”: „Nadszedł moment decyzji – czy interesuje nas osiągnięcie celu 1,5C. To okazja, by rzeczywiście zmienić kierunek rozwoju społecznego, jaka już się nie powtórzy. Nie musimy wracać do punktu, w którym byliśmy, bo kryzys to także czas zmian”. Prof. Forster nie traci nadziei. „Katastrofy to historycznie często czas największych zmian”, dodaje w tym samym artykule dla BBC. „To niezwykły czas, gdy przedstawiciele rządów, przemysłu i społeczeństwa są niemalże jednomyślni, że zielone działania i inwestycje są sposobem na odbudowę lepszego świata. Po prostu musimy zacząć działać”.

Słowa kluczowe

COVID-19, koronawirus, pandemia, izolacja, emisja gazów cieplarnianych, CO2, klimat