European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Article Category

Article available in the following languages:

Gratis en eenvoudige toegang tot informatie over nieuwe technologieën en producten op het gebied van biomeststoffen

Boeren zullen steun nodig hebben om te voldoen aan de nieuwe EU-meststoffenverordening waarin de vervanging van niet-duurzame meststoffen na 2022 is geregeld. Het NUTRIMAN-project helpt via het aanbieden van een online Farmer Platform met nieuwe technologieën en oplossingen om de overstap van chemisch verwerkte minerale meststoffen naar veilige biomeststoffen tegen lagere kosten te vereenvoudigen.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Het grootste deel van de Europese landbouwgrond wordt bemest met chemisch verwerkte stikstof en fosfor. Het probleem is echter dat deze stoffen algen sneller laten groeien dan ecosystemen kunnen verwerken, water vervuilen, broeikasgassen laten vrijkomen, worden gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen en worden geproduceerd met behulp van fossiele energie en waterintensieve processen. Minerale fosfor – afkomstig van rotsfosfaat dat giftige metalen zoals cadmium en uranium bevat – staat ook op de EU-lijst van zeer belangrijke kritieke grondstoffen (zoals vastgelegd in COM 2020/474) waarvoor een schaarste in de toelevering dreigt. Het wordt bijna uitsluitend geïmporteerd en heeft een zeer laag of zelfs helemaal geen recyclingpercentage. De conclusie is duidelijk. Om de landbouwindustrie in stand te houden, de voedselveiligheid te verbeteren, de bodemkwaliteit te waarborgen en ons milieu te beschermen, zullen boeren moeten overschakelen op meststoffen op biologische basis. Maar hiervoor moeten talrijke hindernissen worden overwonnen. De beschikbaarheid van zeer geconcentreerde en zuivere biologische meststoffen is beperkt. Bovendien wordt in juli 2022 nieuwe EU-verordening van kracht die de toegestane hoeveelheid cadmium in alle meststoffen – inclusief op biologische stoffen gebaseerde meststoffen – aanzienlijk vermindert. Ondertussen zijn de kennis en het vertrouwen van boeren in meststoffen op basis van biologische stoffen nog steeds laag. “We hebben meer vertrouwen en kennis nodig in de hele waardeketen. Boeren moeten de werkelijke voordelen van biomeststoffen begrijpen en weten hoe ze deze in de praktijk in hun landbouwprocessen kunnen toepassen”, aldus Edward Someus, Recycling and Upcycling engineer bij 3R-BioPhosphate Ltd. Tot nu toe zijn algemene onderzoeksprogramma’s er niet in geslaagd de aandacht van boeren te trekken. Boeren zijn meer geïnteresseerd in innovaties die ‘klaar zijn voor de praktijk’ en die zich al bewezen hebben onder echte omstandigheden in het veld en concurrerend presteren op de markt.

Een webplatform voor alle boeren

Dit is waar het NUTRIMAN-project (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network) zijn waarde bewijst. Sinds oktober 2018 werken 3R-BioPhosphate en andere deelnemers uit de hele waardeketen aan een gratis webplatform, waar nieuwe, door gebruikers gestuurde innovaties aan boeren worden gepresenteerd. Het platform richt zich specifiek op innovatieve oplossingen voor het terugwinnen van stikstof/fosfor-nutriënten, die de sleutel vormen tot een duurzaam landbouwmodel met veilige biologische meststoffen. “Ons platform noemt en presenteert nieuwe recuperatietechnologieën en -producten die zowel ‘gebruiksklaar’ als ‘dicht bij de markt’ zijn en gericht zijn op de meest urgente behoeften van boeren. De gegevensbank wordt voortdurend uitgebreid en zal tot 2031 blijven bestaan”, legt Someus uit. “De website presenteert alle innovatieve oplossingen net voordat ze op de markt worden geïntroduceerd of iets later.” Toen ze op zoek waren naar zulke innovatieve oplossingen, was het team verrast door het geringe aantal nieuwe innovaties, concurrerende en marktgedreven technologieën en producten boven TRL 6. Van de meer dan 1 000 projecten/oplossingen die zijn uitgenodigd om mee te doen, zijn er tot nu toe slechts 80 op het NUTRIMAN Farmer Platform opgenomen. Someus verwacht dat dit aantal in september 2021 zal zijn toegenomen tot 100. NUTRIMAN heeft al bijgedragen aan een grootschalige opname van innovatieve meststoffen op basis van teruggewonnen stikstof en fosfor. Hiertoe behoort bijvoorbeeld een emissievrije pyrolyse-technologie (3R Recycle-Recover-Reuse), waarmee fosfor op industriële schaal kan worden teruggewonnen uit vermalen dierlijke botten van levensmiddelenkwaliteit. “Het resulterende biofosfaat bevat geen chemicaliën of verontreinigingen en heeft een P2O5-voedingsdichtheid van maar liefst 35 %, terwijl het veilig en efficiënt is tegen lage kosten”, merkt Someus op. Op het stikstoffront is een ander voorbeeld de Poul-AR®-technologie die de productie van ammoniaksulfaat/-nitraat uit pluimveemest mogelijk maakt. De volledige trainingsdocumenten voor producten, technologieën en beste praktijken zijn in het Engels beschikbaar voor boeren. Meer dan 40 oplossingen zijn al in zeven andere talen vertaald. De NUTRIMAN-partners zijn ook bezig om meer dan 50 workshops in heel Europa te organiseren om hun resultaten te verspreiden. Het projectteam hoopt aan het einde van het project meer dan 1,5 miljoen boeren te bereiken en dit aantal de komende 10 jaar verder te verhogen. Terwijl ze de gegevensbank van hun platform blijven bijwerken, kunnen Someus en zijn collega’s ongetwijfeld aanzienlijke steun bieden aan boeren door middel van oplossingen die aanzienlijke effecten bieden voor economie, milieu, klimaat en veiligheid, die bovendien na 2022 in overeenstemming zijn met de maatregelen uit de nieuwe EU-meststoffenverordening.

Keywords

NUTRIMAN, biomeststof, duurzaam, landbouw, landbouwsector, online platform, biofosfaat, fosfor, stikstof

Discover other articles in the same domain of application