Skip to main content

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpłatny i łatwy dostęp do informacji o nowych technologiach i produktach w branży nawozów ekologicznych

Rolnicy będą potrzebowali wsparcia, aby dostosować się do nowych przepisów związanych ze stosowaniem nawozów niezrównoważonych po 2022 roku. W ramach projektu NUTRIMAN stworzono platformę internetową zawierającą nowe i nadchodzące rozwiązania, które mogą ułatwić przejście na bionawozy.

Żywność i zasoby naturalne

Większość gruntów rolnych w Europie jest nawożona przy użyciu chemicznie przetworzonego azotu i fosforu. Jednak z produkcją i stosowaniem tych nawozów mineralnych wiąże się wiele skutków ubocznych – zanieczyszczają one wodę, powodują, że glony zarastają ekosystemy, oraz są wytwarzane z nieodnawialnych zasobów z wykorzystaniem energii ze źródeł kopalnych oraz procesów, w których wykorzystywane są duże ilości wody. Fosfor mineralny, wytwarzany z fosforanu skalnego zawierającego toksyczne metale kadm i uran, znajduje się również na liście materiałów o dużym znaczeniu dla UE, co oznacza ryzyko niedoboru dostaw. Jest on prawie wyłącznie importowany i charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem recyklingu. Wniosek jest jasny: rolnicy będą musieli zacząć stosować nawozy pochodzenia biologicznego, aby utrzymać swoje przedsiębiorstwa, poprawić bezpieczeństwo żywności, zapewnić stałą jakość gleby i chronić środowisko. Ale do tego celu prowadzi wyboista droga. Dostępność czystych nawozów biologicznych o wysokich stężeniach jest ograniczona, a nowe rozporządzenie UE ograniczające dopuszczalną ilość kadmu w nawozach, w tym w nawozach biologicznych, zacznie obowiązywać od lipca 2022 roku. Tymczasem rolnicy nadal niewiele wiedzą o nawozach biologicznych i nie są skorzy do ich używania. „W całym łańcuchu wartości potrzeba więcej zaufania i większej świadomości. Rolnicy powinni rozumieć prawdziwe korzyści płynące ze stosowania nawozów biologicznych i wiedzieć, jak praktycznie wykorzystywać je w swoich uprawach”, mówi Edward Someus, inżynier i ekspert w dziedzinie recyklingu i upcyklingu w firmie 3R-BioPhosphate Ltd. Jak na razie podstawowe programy badawcze nie przyciągnęły uwagi rolników. Bardziej interesują ich gotowe rozwiązania, które zostały już sprawdzone w rzeczywistych warunkach rynkowych.

Platforma internetowa dla wszystkich rolników

W ramach projektu NUTRIMAN (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network), który rozpoczął się w październiku 2018 roku, firma 3R-BioPhosphate Ltd i inne podmioty z całego łańcucha wartości pracują nad stworzeniem bezpłatnej platformy internetowej dla rolników, na której zebrane będą zorientowane na użytkownika innowacje. Szczególną uwagę poświęcono innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie odzyskiwania azotu i fosforu – składników odżywczych tak istotnych w zrównoważonym modelu rolnictwa wykorzystującym bezpieczne nawozy pochodzenia biologicznego. „Na naszej platformie prezentujemy gotowe do użycia technologie i produkty z zakresu odzyskiwania, z myślą o zaspokojeniu najważniejszych potrzeb rolników. Baza danych będzie stale rozbudowywana do 2031 roku”, wyjaśnia Someus. „To katalog wszystkich rozwiązań, które już są dostępne na rynku lub właśnie na niego weszły”. Naukowcy z zespołu projektu byli zaskoczeni stosunkowo niewielką liczbą nowych, konkurencyjnych i zorientowanych na rynek technologii i produktów o poziomie gotowości technologicznej wyższym niż 6. Do tej pory na platformie NUTRIMAN znalazło się jedynie 62 spośród ponad 600 rozwiązań, które zostały zgłoszone do projektu. Someus ma nadzieję, że do września 2021 roku na platformie będzie ich 100. Projekt NUTRIMAN, który ma zakończyć się za rok, przyczynił się już do rozpowszechnienia na szeroką skalę innowacyjnych metod produkcji nawozów z odzyskanego azotu i fosforu. Należą do nich na przykład technologia pirolizy o zerowej emisji (3R Recycle-Recover-Reuse) umożliwiająca odzyskiwanie fosforu na skalę przemysłową z chrząstek zwierzęcych jakości spożywczej. „Otrzymany biofosforan nie zawiera żadnych chemikaliów ani zanieczyszczeń i charakteryzuje się zawartością P2O5 do 35 %, a jednocześnie jest bezpieczny, tani i wydajny”, zauważa Someus. Innym przykładem jest technologia Poul-AR® , która umożliwia produkcję siarczanu/azotanu amonu z odchodów drobiu. Zespół projektu ma nadzieję dotrzeć do ponad 1,5 miliona rolników w latach 2019–2021 i wielu innych w ciągu następnych 10 lat. Dzięki ciągłej aktualizacji bazy danych na platformie, Someus i jego współpracownicy mogą bez wątpienia zapewnić znaczące wsparcie rolnikom, oferując im rozwiązania opłacalne ekonomicznie, które są zgodne z nowym rozporządzeniem UE w sprawie produktów nawozowych, które wejdzie w życie w 2022 roku.

Słowa kluczowe

NUTRIMAN, nawozy biologiczne, zrównoważone, rolnictwo, uprawa, platforma internetowa, biofosforan, fosfor, azot

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania