European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Article Category

Article available in the following languages:

Nemokama ir lengvai pasiekiama informacija apie naujas organinių trąšų technologijas ir produktus

Ūkininkams reikės pagalbos prisitaikyti prie naujojo ES tręšiamųjų produktų reglamento nuostatų dėl netvarių trąšų naudojimo po 2022 m. Tai padės padaryti projekto NUTRIMAN metu sukurta internetinė platforma „Farmer Platform“. Šioje ūkininkams skirtoje platformoje pristatomos naujos technologijos ir sprendimai, kurie galėtų palengvinti perėjimą nuo chemiškai apdorotų mineralinių trąšų prie saugių organinių trąšų už mažesnę kainą.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Didžioji dalis Europos žemės ūkio paskirties žemės yra tręšiama chemiškai apdorotu azotu ir fosforu. Tačiau jie pagreitina dumblių augimą tiek, kad ekosistemoms sunku tvarkytis, teršia vandenį ir išskiria šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tokios trąšos gaminamos iš neatsinaujinančių energijos išteklių, naudojant iškastinę energiją ir daug vandens reikalaujančius procesus. Mineralinis fosforas, gaunamas iš fosfatinių uolienų, kuriose yra nuodingų metalų kadmio ir urano, taip pat yra įtrauktas į ES svarbiausiųjų žaliavų, kurioms kyla tiekimo trūkumo pavojus, sąrašą (pagal COM 2020/474). Jis beveik išimtinai importuojamas ir labai menkai perdirbamas, jei perdirbamas apskritai. Išvada aiški. Norėdami išlaikyti savo žemės ūkio verslą, pagerinti maisto saugą, užtikrinti nuolatinę dirvožemio kokybę ir išsaugoti mūsų aplinką, ūkininkai turės pereiti prie organinių trąšų. Tačiau laukia daugybė kliūčių. Labai koncentruotų ir grynų organinių trąšų nėra daug. 2022 m. liepos mėn. taip pat įsigalios naujas ES reglamentas, kuriuo reikšmingai sumažinamas leistinas kadmio kiekis visose trąšose, įskaitant organines. O ūkininkų žinios apie biologines trąšas ir pasitikėjimas jomis vis dar menkas. „Visoje vertės grandinėje reikia didesnio pasitikėjimo ir daugiau žinių. Ūkininkai turėtų suprasti tikrąją organinių trąšų naudą ir kaip jas praktiškai naudoti ūkininkavimo procesuose“, – teigia Edward Someus, „3R-BioPhosphate Ltd.“ perdirbimo ir kūrybinio perdirbimo inžinierius. Kol kas pagrindinės mokslinių tyrimų programos nesulaukė didelio ūkininkų dėmesio. Ūkininkai labiau domisi naujovėmis, kurios yra „paruoštos naudoti“ ir jau įrodė savo vertę realiomis lauko ir konkurencingos rinkos sąlygomis.

Visiems ūkininkams skirta internetinė platforma

Būtent toks yra projekto NUTRIMAN (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network) tikslas. Nuo 2018 m. spalio mėn. „3R-BioPhosphate“ ir kiti vertės grandinės dalyviai kuria nemokamą internetinę platformą, kurioje ūkininkams pristatomos naujos, į vartotojus orientuotos naujovės. Platformoje daugiausia dėmesio skiriama novatoriškiems maisto medžiagų azoto ir fosforo regeneravimo metodams. Jie yra itin svarbūs tvaraus ūkininkavimo modeliui, kai naudojamos saugios organinės trąšos. „Mūsų platformoje pristatomos naujos regeneravimo technologijos ir produktai, kurie yra „paruošti naudoti“ ir „artimi rinkai“, daugiausia dėmesio skiriant neatidėliotiniems ūkininkų poreikiams. Duomenų bazė yra nuolat plečiama ir veiks iki 2031 m., – aiškina Edward Someus. – Visi novatoriški sprendimai pristatomi prieš pat juos pateikiant rinkai arba netrukus po to.“ Ieškant tokių novatoriškų sprendimų, komandą nustebino, kad naujovių, konkurencingų ir į rinką orientuotų technologijų bei produktų, viršijančių šeštą technologinės parengties lygį, yra tiek nedaug. Iš daugiau nei 1 000 projektų ir sprendimų, pakviestų prisijungti, iki šiol į NUTRIMAN ūkininkų platformą pateko tik 80. Edward Someus tikisi, kad iki 2021 m. rugsėjo mėn. šis skaičius pasieks 100. NUTRIMAN jau prisidėjo prie didelio masto novatoriškų, regeneruotų azoto ir fosforo trąšų naudojimo. Pavyzdžiui, netarši pirolizės technologija („3R Recycle-Recover-Reuse“) leidžia pramoniniu mastu fosforą regeneruoti iš maistinių gyvūnų kaulų malinio. „Gautame biofosfate nėra jokių cheminių medžiagų ar teršalų, o P₂O₂ maisto medžiagos tankis siekia net 35 %. Taigi, jis yra saugus, efektyvus ir pigus“, – pažymi Edward Someus. Azoto srityje kaip pavyzdį galima paminėti technologiją „Poul-AR®“, kuri leidžia iš naminių paukščių mėšlo gaminti amoniako sulfatą / nitratą. Ūkininkams anglų kalba pateikiama išsami mokymo medžiaga apie gaminius, technologijas ir geriausią praktiką. Informacija apie daugiau nei 40 sprendimų jau išversta į kitas septynias kalbas. NUTRIMAN partneriai taip pat planuoja surengti daugiau nei 50 seminarų visoje Europoje, kurių metu pristatys savo rezultatus. Projekto komanda tikisi, kad iki projekto pabaigos pasieks daugiau nei 1,5 milijono ūkininkų, o per artimiausią dešimtmetį – ir dar daugiau. Nuolat atnaujindami savo platformos duomenų bazę, Edward Someus ir jo kolegos neabejotinai gali suteikti reikšmingą paramą ūkininkams. Jų pristatomi sprendimai turi didelį poveikį ekonomikai, aplinkai, klimatui ir didesnei saugai, o svarbiausia – atitinka veiksmams, kurių reikės imtis pagal naująjį ES tręšiamųjų produktų reglamentą po 2022 m., keliamus reikalavimus.

Keywords

NUTRIMAN, organinės trąšos, tvarus, ūkininkavimas, žemės ūkis, internetinė platforma, biofosfatas, fosforas, azotas

Discover other articles in the same domain of application