European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition

Article Category

Article available in the following languages:

Nacelowane usługi edukacyjne zmuszają nas do przyspieszenia procesu transformacji ku zrównoważonej energii

Transformacja ku gospodarce bezemisyjnej i neutralnej klimatycznie wymaga ogromnych innowacji technologicznych oraz utworzenia nowych typów miejsc pracy i modeli biznesowych. Narzędzia i kursy dla wszystkich zainteresowanych stron jednoczą podmioty i motywują do podjęcia szybkich kroków w tym samym kierunku.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Zmiana klimatu i emisja CO2, ściśle związane ze spalaniem paliw kopalnych, mają zgubny wpływ na gospodarki na całym świecie. W odpowiedzi UE opracowała ambitne założenia dotyczące klimatu i energii oraz jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów na 2020 rok, równocześnie pracując na rzecz neutralnej klimatycznie gospodarki do roku 2050. Wspierając te działania, naukowcy pracujący w ramach finansowanego przez UE projektu ASSET opracowali multidyscyplinarne kursy i narzędzia integrujące technologię z wymiarami społecznymi oraz kompetencjami biznesowymi, wszystkie powiązane z transformacją energetyczną. Każdy znajdzie coś dla siebie, od obywateli i specjalistów, do przedsiębiorców i ustawodawców.

Stroma krzywa uczenia się przyspiesza postęp

Aby zidentyfikować potrzebne umiejętności oraz istniejące luki i niedopasowania, naukowcy z projektu ASSET zaczęli od stworzenia zrównoważonego ekosystemu stron zainteresowanych transformacją energetyczną i edukacją. Ta społeczność obejmuje przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, co jest rzadkością w przypadku inicjatyw dotyczących transformacji energetycznej związanych z technologią. Na podstawie owocnego wielo- i interdyscyplinarnego dialogu i wyników badań, zespół opracował szeroki wachlarz usług innowacyjnych i edukacyjnych, aby zmusić nas do przyspieszenia wsparcia dla unijnej transformacji energetycznej. Projekt ASSET skierowano do dwóch głównych rynków: masowych otwartych kursów online oraz pracowników sektora energii odnawialnej. Koordynatorka projektu, Sara Diez Mínguez z Atos Spain wyjaśnia: „Projekt ASSET oferuje programy edukacyjne obejmujące lekcje wideo, odczyty, oceny i fora dyskusyjne, łącząc kształcenie tradycyjne, online i inne formy. Opracowaliśmy dwa narzędzia konsolidujące przemysł i instytucje akademickie oraz wiele masowych otwartych kursów online, które służą tym i innym grupom docelowym w sposób bardziej dopasowany”. Narzędzie Marketplace w ramach projektu ASSET zapewnia platformę dla instytucji akademickich i przemysłu umożliwiającą bezpośrednią interakcję, dzięki czemu instytucje akademickie szybko dowiedzą się o potrzebach przemysłu. Narzędzie Learning Graph pomaga instytucjom akademickim szybko i łatwo opracować i zaktualizować kursy dla studentów, badaczy i inżynierów. Projekt ASSET umożliwia także wolny dostęp do masowych otwartych kursów online, które obejmują tematy od technologii energii odnawialnej i mikrosiatki do kontrolowania i zarządzania energią po zmiany w zachowaniu zmniejszające zużycie energii, ekologiczny profesjonalizm i etykę.

Holistyczne rozwiązanie

Projekt ASSET pomaga uniwersytetom, centrom badawczym i podmiotom szkoleniowym przyspieszyć tworzenie programów i dzielenie się materiałami, które integrują technologiczne, społeczne i biznesowe aspekty w zakresie najnowszych tematów dotyczących energii. W przypadku firm w sektorze energetycznym, projekt daje możliwość bezpośredniego kontaktu z uniwersytetami i centrami szkoleń, aby szybko podnieść kwalifikacje personelu w tematach dotyczących technologii, innowacji i biznesu. Zważywszy na to wszystko, programy w ramach projektu ASSET pomagają studentom i pracownikom nabyć najnowsze umiejętności w obszarze energii, na które jest zapotrzebowanie. Dzięki wyjątkowemu włączeniu elementu społecznego w problematykę energetyczną korzyści nie są ograniczone jedynie do przemysłu i instytucji akademickich. Projekt ASSET jest skierowany również do organów rządowych, podmiotów społecznych, np. organizacji pozarządowych, oraz do obywateli. Diez dodaje: „Projekt ASSET pomaga ustawodawcom, organom zajmującym się energią, organom administracyjnym i regulacyjnym dotrzeć do społeczeństwa poprzez kursy uniwersyteckie nastawione na zachowania i ich społeczny wpływ. Organizacje prywatne, stowarzyszenie zawodowe i obywatele mogą zwiększyć swoje umiejętności, świadomość energetyczną i zrozumienie wpływu społeczno-gospodarczego pojedynczych i zbiorowych działań.” Więcej informacji przedstawia wideo wyjaśniające korzyści dla ustawodawców i branży. Dołączając do wspólnoty ASSET już dziś; poszerzysz swoje umiejętności i równocześnie wesprzesz UE w pokonaniu jednego z największych wyzwań naszych czasów.

Słowa kluczowe

ASSET, energia, transformacja energetyczna, kursy, edukacyjny, masowe otwarte kursy online, energia odnawialna, nauki społeczne i humanistyczne, multidyscyplinarny, podnoszenie kwalifikacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania