European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Ukierunkowane modele biznesowe oraz zasady dotyczące otwartości danych kluczem do szybszego wprowadzenia usług klimatycznych

Finansowany ze środków UE projekt EU-MACS służył ocenie przeszkód stojących na drodze wprowadzenia usług klimatycznych w różnych sektorach w państwach członkowskich oraz w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Partnerzy projektu EU-MACS skupiali się głównie na finansach, turystyce i urbanistyce. Zbadali strukturę i wpływ różnych przeszkód na wprowadzanie usług serwisowych, starając się poprawić projekt scenariuszy zachowań i wyboru odpowiednich narzędzi do ich wdrażania. Odkryli, że dostawcy usług klimatycznych z grupy publicznych i non-profit muszą lepiej planować swoje działania i oceniać pozycję w łańcuchu wartości usług klimatycznych. To pozwoli im zastosować ulepszone modele biznesowe i skupić się na wspólnym świadczeniu usług klimatycznych wynikających z zapotrzebowania. Ponadto zasady dotyczące otwartości danych wdrażane na poziomie UE i krajów członkowskich są kluczowym elementem budowania lukratywnego rynku usług klimatycznych. Zastosowanie w państwach członkowskich UE pakietów zasad proponowanych w ramach tego projektu, wspierane przez inicjatywy normalizacji i monitorowania procesu wprowadzania na rynek podejmowane na szczeblu UE, powinno przyspieszyć wprowadzanie usług klimatycznych w wielu sektorach i umożliwienie im czerpania z płynących z tego korzyści. „Szacujemy z grubsza, że gdyby w całej UE doszło do wzrostu w korzystaniu z usług klimatycznych, z łatwością powinno się udać uzyskać zysk społeczny o wartości kliku miliardów euro, nie wspominając o niematerialnych korzyściach dla odporności społecznej”, mówi koordynator projektu Adriaan Perrels z fińskiego Instytutu Meteorologicznego.

Słowa kluczowe

usługi klimatyczne, finanse, turystyka, urbanistyka, zasady