CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Czwarta turbina zainstalowana na wodach Wysp Szetlandzkich obniża koszty wytwarzania energii z pływów

Najnowsza zainstalowana turbina wchodząca w skład Szetlandzkiej Farmy Pływowej (Shetland Tidal Array) obniża ogólne koszty energii pływów o jedną trzecią, zwiększając konkurencyjność tego sposobu wytwarzania energii względem paliw kopalnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Energia pozyskiwana z pływów oceanicznych stanowi olbrzymią szansę dla europejskich gospodarek, którym może przynieść korzyści warte wiele miliardów euro w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Zanim jednak będzie możliwe zrealizowanie tych założeń, konieczny jest dalszy rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie energii z tego źródła, co pozwoli na wytwarzanie jej w tani sposób, jednocześnie umożliwiając dopełnienie koszyka innych odnawialnych źródeł energii. Realizacją tego założenia w praktyce zajmuje się finansowany przez Unię Europejską projekt EnFAIT, którego uczestnicy chcą zwiększyć zaufanie społeczeństwa do technologii energii pływów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów rozwiązań, co umożliwi nawiązanie równorzędnej konkurencji z innymi źródłami energii. Zespół projektu EnFAIT spędził pierwsze dwa i pół roku z pięcioletniego okresu finansowania projektu na analizach trzech turbin zainstalowanych w ramach Szetlandzkiej Farmy Pływowej (Shetland Tidal Array) – pierwszej na świecie morskiej elektrowni pływowej, zainstalowanej na wodach szkockich Wysp Szetlandzkich. Pierwsza turbina Nova M100 została tam zainstalowana w marcu 2016 roku, kolejne urządzenia dołączyły do niej kolejno w sierpniu 2016 roku oraz z początkiem 2017 roku. Jak możemy przeczytać w informacji opublikowanej na portalu „Energy Voice”, spółka Nova Innovation koordynująca projekt EnFAIT zakończyła niedawno proces montażu czwartej turbiny na farmie zlokalizowanej w cieśninie Bluemull Sound przy Wyspach Szetlandzkich.

Czwarta turbina

Zainstalowane niedawno urządzenie, nazwane przez zespół imieniem Eunice, jest pierwszą z trzech turbin, które mają podwoić rozmiar Szetlandzkiej Farmy Pływowej – po zakończeniu prac prąd ma wytwarzać sześć turbin o łącznej zainstalowanej mocy 600 kW. Według oficjalnych doniesień komercyjna turbina pływowa wyposażona w system bezpośredniego przeniesienia napędu charakteryzuje się mocą 100 kW oraz czasem pracy szacowanym na 20 lat. Mieszkańcy Wysp Szetlandzkich już teraz korzystają z energii generowanej przez nowe urządzenie. Turbiny nowej generacji obniżają koszty wytwarzania energii o jedną trzecią, pozwalając pływom konkurować z paliwami kopalnymi. „Wytwarzamy energię elektryczną dzięki potędze naszych mórz i oceanów. Nasza sprawdzona technologia ma szanse wyprzeć paliwa kopalne i zmienić sposób w jaki pozyskujemy energię na potrzeby naszego codziennego życia”, stwierdził dyrektor generalny spółki Nova Innovation Simon Forrest w wypowiedzi na potrzeby informacji prasowej.

Plany na przyszłość

Instalacja turbin wyposażonych w system bezpośredniego przeniesienia napędu w drugiej połowie projektu pozwoli na wykazanie, że nowa technologia rzeczywiście umożliwia uzyskanie znacząco niższych kosztów wytwarzania energii elektrycznej z pływów. „Wszystko wskazuje na to, że przyszłość rysuje się w bardzo jasnych barwach. Morza i oceany stanowią łatwo dostępne i niezwykle cenne źródło energii odnawialnej, którego potencjał nie został do tej pory wykorzystany. Staramy się obniżać koszty i wchodzimy na nowe rynki, by sprawić, że energia pływów stała się częścią głównego nurtu energetyki. Już w 2030 roku ta metoda wytwarzania energii będzie tańsza zarówno od paliw kopalnych, jak i elektrowni jądrowych, dostarczając czystej i zrównoważonej energii społecznościom zamieszkującym tereny przybrzeżne na całym świecie”, zauważył Forrest. „Projekt dobiegnie końca w 2022 roku – do tego czasu spółka Nova Innovation i jej partnerzy wykażą możliwości obniżania kosztów wytwarzania energii z pływów”, zauważył Matthijs Soede, dyrektor Komisji Europejskiej ds. programów badawczych dotyczących energii oceanicznej w wypowiedzi opublikowanej w komunikacie prasowym. „Zespół projektu zgromadzi szereg dowodów potwierdzających korzyści środowiskowe i społeczno-gospodarcze nowego rozwiązania. Myślę, że powinniśmy być w stanie zastosować wyciągnięte wnioski do lokalizacji na całym świecie, stawiając w naszej transformacji energetycznej na energię pływów”. Projekt EnFAIT (Enabling Future Arrays in Tidal) dobiegnie końca w czerwcu 2022 roku. Więcej informacji: strona projektu EnFAIT

Słowa kluczowe

EnFAIT, energia pływów, turbina, farma pływowa, Wyspy Szetlandzkie

Powiązane artykuły