Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Francuska nagroda „Étoile de l’Europe” dla innowacyjnych technologii półprzewodnikowych

Francuski rząd docenił wspierane przez UE konsorcjum i jego osiągnięcia w zakresie technologii półprzewodnikowych.

Gospodarka cyfrowa

Finansowany ze środków UE projekt REFERENCE otrzymał przyznawaną przez francuską radę ministrów nagrodę „Étoile de l’Europe” („Gwiazda Europy”), za niezwykle istotny wkład w rozwój telekomunikacji. Nagroda została przyznana za opracowane w ramach projektu innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii typu „krzem na izolatorze” (ang. silicon-on-insulator, SOI), przeznaczone do wysokowydajnych urządzeń wykorzystujących częstotliwości radiowe. Jak podano w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej francuskiej firmy Soitec, która zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem materiałów półprzewodnikowych, Frédérique Vidal, francuska minister szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji, nagrodziła konsorcjum REFERENCE za „zbudowanie silnej europejskiej sieci, która wzmacnia rolę Francji jako inspiratora dążeń do niezależności technologicznej Europy”. „Wspólne osiągnięcia przyczynią się do rozwoju następnej generacji technologii półprzewodnikowych, która będzie podstawą nowych urządzeń 5G. Pozwolą też pogłębić współpracę i utworzyć nowe miejsca pracy w Europie”, stwierdziła Vidal w komunikacie prasowym. Multidyscyplinarny zespół projektu REFERENCE, któremu przewodziła firma Soitec, obejmował producentów materiałów półprzewodnikowych, firmy telekomunikacyjne, przedsiębiorstwa lotnicze i kosmiczne, a także uniwersytety i organizacje badawcze z pięciu europejskich krajów: Belgii, Niemiec, Irlandii, Francji i Portugalii.

Wsparcie europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego

Projekt REFERENCE otrzymał wsparcie ze strony Wspólnego Przedsięwzięcia „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL), zainicjowanego przez UE partnerstwa publiczno-prywatnego finansującego badania naukowe i innowacje w dziedzinie nanoelektroniki oraz wbudowanych i inteligentnych systemów komputerowych. „Nieprzerwany udział w europejskim programie ECSEL jest dla nas niezwykle korzystny, bowiem pomaga nam utrzymać pozycję lidera w dziedzinie telekomunikacji”, skomentował Paul Boudre, dyrektor generalny firmy Soitec, w tym samym komunikacie. „Pokazuje on naszą zdolność do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań półprzewodnikowych we w pełni funkcjonalnych systemach, które następnie jesteśmy w stanie przystosować do zastosowań konsumenckich. Angażujemy się w nowe inicjatywy ECSEL, w szczególności BEYOND5, by upowszechnić nasze technologie. Zależy nam także na wspieraniu zrównoważenia środowiskowego i niezależności technologicznej w Europie”. Projekt ten wspomógł realizację założonego przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL celu związanego ze zwiększeniem zdolności krajów europejskich do produkcji materiałów półprzewodnikowych i inteligentnych systemów. W komunikacie prasowym Bert De Colvenaer, dyrektor wykonawczy Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, chwalił konsorcjum: „To spełnienie naszych marzeń: seria uzupełniających się projektów, które wybrano niezależnie spośród wniosków o finansowanie w oparciu o kryteria, takie jak poziom doskonałości, istotność i możliwość implementacji, by opracować unikalne, znaczące i stworzone w Europie technologie stosowane na całym świecie. Bardzo cieszy nas fakt, że jeden z naszych projektów otrzymał tę nagrodę. To kolejny dowód na to, że wspólne planowanie, praca i inwestycje na poziomie europejskim mogą faktycznie przynosić korzyści”. Przełomowa technologia opracowana w ramach projektu REFERENCE (Rf Engineered substrates to FostER fEm performaNCE) znajdzie zastosowanie w telefonii komórkowej oraz przemysłach motoryzacyjnym i lotniczym. Osiągnięcia projektu przyczyniają się do rozwoju łączności następnej generacji, kompatybilnej ze standardami 4G+ i 5G. Otwierają ponadto drogę do bezpieczniejszych i bardziej interaktywnych systemów transportu w Europie. Czteroletni projekt zakończył się w 2019 roku. Więcej informacji: strona projektu REFERENCE

Słowa kluczowe

REFERENCE, ECSEL, półprzewodnik, telekomunikacja, nagroda, Étoile de l’Europe

Powiązane artykuły