Skip to main content

PRocess-based climate sIMulation: AdVances in high resolution modelling and European climate Risk Assessment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modele i narzędzia umożliwiające symulowanie i prognozowanie regionalnego klimatu w Europie z niespotykaną dotąd dokładnością

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie spojrzeć na dziesięcioletnie prognozy klimatu i pogody z jeszcze większą rozdzielczością – 25 km zamiast obecnych 100 km. Oznacza to znacznie pełniejszą wiedzę na temat czynników wpływających na zmienność i zmiany klimatu w Europie oraz sposobów lepszego zarządzania zagrożeniami klimatycznymi.

Zmiana klimatu i środowisko

Klimat ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia – od żywności, wody i zdrowia po transport i gospodarkę. Lepsze zrozumienie globalnych procesów klimatycznych i ich wpływu na pogodę oraz klimat, zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, jest niezwykle istotne w obliczu zmiany klimatu. W ramach finansowanego przez UE projektu PRIMAVERA opracowano kilka najlepszych na świecie modeli klimatu globalnego, które w połączeniu z zaawansowaną analizą mówią nam więcej o procesach powodujących zmiany pogody i klimatu w ostatnich dziesięcioleciach oraz o tym, jak mogą one przebiegać w przyszłości.

Wyższa rozdzielczość optymalizuje zarządzanie ryzykiem

„Siedem naszych zespołów modelujących opracowało nowe globalne modele o wyższej rozdzielczości (gdyby użyć porównania do rozmiarów pikseli w aparacie fotograficznym, nasze nowe modele mają piksele o szerokości 25 km, podczas gdy standardowe modele mają piksele o szerokości ponad 100 km), które mogą pokazać nam więcej szczegółów, tak abyśmy mogli lepiej przedstawić pogodę i klimat w Europie i na świecie”, wyjaśnia Malcolm Roberts, koordynator projektu PRIMAVERA. Dzięki lepszemu modelowaniu zarówno w dużej skali, np. prądu strumieniowego na średniej szerokości geograficznej, jak i w mniejszej skali, np. cyklonów tropikalnych i ekstremalnych burz, możliwe jest lepsze ilościowe określenie przyszłego zagrożenia klimatycznego dla ludzi i infrastruktury. Oprócz tego, że zajmował się modelowaniem, zespół opracował także nowe narzędzia do analizy ogromnych ilości zgromadzonych danych. Pozwoliło to naukowcom przyjrzeć się konkretnym cechom pogody/klimatu (np. wyże blokujące, polegające na tym, że wysokie ciśnienie utrzymuje się w jednym miejscu i może powodować fale upałów latem lub mrozy zimą) oraz temu, czy mogą się one zmienić w przyszłości. Te nowe narzędzia pomagają zoptymalizować proces podejmowania decyzji w sektorze publicznym i prywatnym oraz zwiększyć zdolność do zarządzania zagrożeniami klimatycznymi. Narzędzie wizualizacyjne PRIMAVERA o nazwie Data Viewer stanowi doskonałą ilustrację tego, co można osiągnąć po zwiększeniu rozdzielczości modeli.

Nowe symulacje klimatyczne dostarczają pełniejszych informacji

Siedmioletnie sprawozdania oceniające Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu dostarczają informacji na temat klimatu opracowanych przez ponad 40 międzynarodowych grup zajmujących się modelowaniem klimatu. Złożoność i koszty wdrażania tych modeli na dużych superkomputerach sprawiają jednak, że ich szczegółowość przestrzenna (rozdzielczość) jest nieoptymalna, przez co mogą nie odwzorowywać prawidłowo niektórych ważnych zjawisk pogodowych i klimatycznych. Zespół PRIMAVERA zajął się tym problemem poprzez opracowanie nowych eksperymentów dotyczących symulacji klimatu, które byłyby możliwe do przeprowadzenia przy użyciu znacznie droższych modeli, zapewniających wgląd w aspekty wymykające się standardowym modelom. „Udało nam się w ten sposób poprawić jakość informacji o klimacie oraz przygotować przydatne porady zarówno dla decydentów politycznych, jak i dla niektórych sektorów przemysłu, takich jak energia odnawialna, ubezpieczenia i sieci energetyczne”, mówi Roberts.

Korzyści dla sektora reasekuracji

Symulacje te dostarczają nowych spostrzeżeń na temat ulepszenia modeli klimatycznych w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie bardziej wiarygodnych prognoz przyszłych zmian. Zbiory danych zebranych w projekcie (około 1,5 petabajta danych, co odpowiada około 250 000 filmów HD) są wykorzystywane do badań przez całe środowisko klimatologów. Zespół opracował na podstawie modeli katalog zdarzeń związanych ze sztormami wiatrowymi, które będą wykorzystywane przez branżę reasekuracji do oceny ryzyka związanego ze szkodami powodowanymi przez sztormy.

Słowa kluczowe

PRIMAVERA, klimat, pogoda, model klimatyczny, ryzyko klimatyczne, reasekuracja, zarządzanie ryzykiem, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania