Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Rozruch bezemisyjnej elektrowni wodorowej w Sewilli

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej zakończyła się budowa pilotażowego zakładu wytwarzającego energię elektryczną w zrównoważony sposób w oparciu o wodorowe ogniwa paliwowe.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Energia

Hiszpańskie przedsiębiorstwo Abengoa Innovación zakończyło właśnie budowę demonstracyjnej elektrowni wytwarzającej zrównoważoną energię elektryczną i ciepło z wodoru. Zainstalowana w kontenerze elektrownia nowej generacji oparta na ogniwach paliwowych jest obecnie uruchamiana w hiszpańskiej Sewilli, a po pełnym rozruchu zostanie przeniesiona do docelowej lokalizacji. Firma Abengoa Innovación ogłosiła budowę elektrowni demonstracyjnej na początku 2018 roku, deklarując wówczas zamiar opracowania megawatowej elektrowni przyszłości opartej na ogniwach paliwowych, charakteryzującej się większą elastycznością i opłacalnością niż dotychczasowe rozwiązania. Pilotażowa instalacja powstała dzięki wsparciu w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu GRASSHOPPER koordynowanego przez słoweńską firmę INEA zajmującą się rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią. Po przeprowadzeniu testów na terenie zakładów jednego z partnerów projektu – firmy Abengoa Innovación – zlokalizowanych w porcie w Sewilli, nowa elektrownia zbudowana na południu Hiszpanii zostanie przeniesiona do Delfzijl, miasta położonego w północno-wschodniej części Holandii, gdzie zostanie zintegrowana z zakładami chloro-alkalicznymi należącymi do spółki Nouryon, czołowego dostawcy środków chemicznych. Stanie się tak ze względu na to, że procesy elektrolizy realizowane w zakładzie powodują wytwarzanie nadwyżki wodoru. Proces chloro-alkaliczny jest metodą przemysłową stosowaną w celu wytwarzania chloru, wodoru i wodorotlenku sodu, nazywanego także sodą kaustyczną. Elektrownia powstała w ramach projektu GRASSHOPPER pozwala na bezemisyjne wytwarzanie energii w warunkach przemysłowych dzięki wykorzystaniu nadwyżki wodoru z zakładu Nouryon. Jak czytamy w artykule opublikowanym w magazynie „pv magazine”, holenderskie spółki Akzo Nobel i Nedstack Fuel Cell Technology, z których ta ostatnia jest również jednym z partnerów biorących udział w projekcie GRASSHOPPER, testują technologię ogniw paliwowych w zakładzie Nouryon od przeszło 12 lat.

Elastyczna elektrownia

Elastyczność elektrowni wodorowej opiera się przede wszystkim na możliwości dynamicznej zmiany wytwarzanej mocy na żądanie. Dzięki temu technologia ta może być wykorzystywana zarówno w celu zapewnienia zasilenia podstawowego wytwarzając zawsze taką samą ilość energii bez względu na zapotrzebowanie, jak i pełnić rolę elektrowni szczytowej dzięki możliwości błyskawicznej reakcji na zwiększony pobór energii w sieci. Co więcej, elastyczność oznacza możliwość dostosowania rozwiązania do potrzeb wielu rozwiązań, między innymi przenośnych generatorów wykorzystywanych w tymczasowych instalacjach, generatorów awaryjnych zasilających kluczowe systemy w szpitalach, a także w elektrociepłowniach wytwarzających energię elektryczną i ciepło na potrzeby przemysłu oraz sektora mieszkalnego.

Elektrownia w kontenerze

Nowatorskie alternatywne źródła energii oraz systemy jej magazynowania często wykorzystują kontenery wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Umieszczenie wszystkich podzespołów elektrowni w kontenerze ułatwia jej transport, montaż w odległych obszarach, gdzie brakuje pracowników bądź zasobów, a także jej uruchomienie niezależnie od lokalizacji. Jak czytamy na stronie internetowej projektu GRASSHOPPER takie podejście sprawia, że nowa elektrownia jest rozwiązaniem typu „plug and play”, podobnym do tego, jakie stosuje się w przypadku innych odnawialnych źródeł energii. Głównym celem projektu GRASSHOPPER (GRid ASsiSting modular HydrOgen Pem PowER plant) jest obniżenie kosztów technologii wodorowych ogniw paliwowych i zwiększenie ich atrakcyjności dla klientów oraz rynków. Realizacja tego trwającego 3,5 roku projektu dobiegnie końca w czerwcu 2021 roku. Więcej informacji: strona projektu GRASSHOPPER

Słowa kluczowe

GRASSHOPPER, elektrownia, wodór, energia, wodorowe ogniwo paliwowe

Powiązane artykuły