Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Postępy w wykorzystaniu wodoru jako źródła odnawialnej energii elektrycznej

Wspierane przez UE konsorcjum z powodzeniem instaluje demonstracyjną turbinę gazową na wodór w obiekcie testowym – francuskiej papierni.

Technologie przemysłowe
Energia

Zespół finansowanego ze środków UE projektu HYFLEXPOWER pragnie wykazać, że odnawialny wodór umożliwia elastyczne magazynowanie energii, którą można następnie wykorzystać do zasilania turbiny przemysłowej. W tym celu zaprojektuje i przetestuje pierwszą w pełni zintegrowaną elektrownię przemysłową przekształcającą energię elektryczną w wodór i na odwrót. W papierni Smurfit Kappa w Saillat-sur-Vienne we Francji ukończono właśnie kluczowy etap projektu – zainstalowano zintegrowaną turbinę gazową na wodór. Odnawialna energia elektryczna może odegrać ważną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Wadą odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce i wiatr, jest częsty brak równowagi między podażą a popytem. Rozwiązaniem tego problemu jest magazynowanie energii w postaci wodoru. Nadmiar odnawialnej energii elektrycznej jest odprowadzany do elektrolizera, który rozszczepia cząsteczki wody na wodór i tlen. Wodór jest następnie magazynowany, a gdy potrzebna jest energia elektryczna, wykorzystywany w turbinach gazowych do produkcji energii elektrycznej. „Poprzez projekt HYFLEXPOWER pokazujemy, że neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i niezawodne zasilanie jest możliwe – nawet dla energochłonnych gałęzi przemysłu”, stwierdza dr Ertan Yilmaz z niemieckiej firmy Siemens Energy, będącej koordynatorem projektu HYFLEXPOWER, w artykule zamieszczonym na stronie internetowej „Packaging Europe”. „Turbiny zdolne do wykorzystania wodoru odegrają decydującą rolę w energetyce neutralnej dla klimatu, nie możemy więc doczekać się kolejnej fazy testów”.

Nasz cel – 100 %

Zespół projektu HYFLEXPOWER zamierza zmodernizować zainstalowaną już w elektrowni turbinę gazową SGT-400, aby wytwarzała 12 MW energii elektrycznej, korzystając z mieszanek paliw o zawartości do 100 % wodoru. Pierwszy program pilotażowy z użyciem wodoru odbył się w grudniu 2022 roku. W jego ramach wykorzystano mieszankę 30 % wodoru i 70 % gazu ziemnego. Zespół projektu ma nadzieję, że dzięki dalszym testom uda się podnieść proporcję wodoru do 100 %. Kolejne próby odbędą się wiosną 2023 roku. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Smurfit Kappa, Garrett Quinn, mówi: „Skupiamy się na ograniczaniu naszych emisji za pomocą najlepszej dostępnej dziś technologii, ale ta zapowiedź w równym stopniu odzwierciedla nasze skupienie na spoglądaniu w przyszłość dalej niż tylko do 2030 r. i testowaniu nowych technologii, takich jak wodór, już dziś”. Jak dodaje: „Ten projekt pozwoli nam i naszym partnerom zrozumieć techniczną wykonalność wykorzystania wodoru w sporej części naszej istniejącej infrastruktury energetycznej. Ten projekt jest ekscytujący zarówno dla nas, jak i dla całego środowiska przemysłowego, pomagając w naszych dążeniach ku zerowej emisyjności”. Gaël Carayon, dyrektor spółek zależnych francuskiego partnera projektu, firmy ENGIE Solutions, dodaje: „Wodór odegra kluczową rolę w interakcjach pomiędzy odnawialnymi źródłami energii a magazynowaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej. Firma ENGIE Solutions jest dumna z uczestnictwa w tym wyjątkowym projekcie”. Projekt HYFLEXPOWER (HYdrogen as a FLEXible energy storage for a fully renewable European POWER system) zakończy się w kwietniu 2024 roku. Więcej informacji: strona projektu HYFLEXPOWER

Słowa kluczowe

HYFLEXPOWER, wodór, energia, moc, prąd, odnawialne, turbina gazowa, elektrownia

Powiązane artykuły