CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Postępy w wykorzystaniu wodoru jako źródła odnawialnej energii elektrycznej

Wspierane przez UE konsorcjum z powodzeniem instaluje demonstracyjną turbinę gazową na wodór w obiekcie testowym – francuskiej papierni.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Zespół finansowanego ze środków UE projektu HYFLEXPOWER pragnie wykazać, że odnawialny wodór umożliwia elastyczne magazynowanie energii, którą można następnie wykorzystać do zasilania turbiny przemysłowej. W tym celu zaprojektuje i przetestuje pierwszą w pełni zintegrowaną elektrownię przemysłową przekształcającą energię elektryczną w wodór i na odwrót. W papierni Smurfit Kappa w Saillat-sur-Vienne we Francji ukończono właśnie kluczowy etap projektu – zainstalowano zintegrowaną turbinę gazową na wodór. Odnawialna energia elektryczna może odegrać ważną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Wadą odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce i wiatr, jest częsty brak równowagi między podażą a popytem. Rozwiązaniem tego problemu jest magazynowanie energii w postaci wodoru. Nadmiar odnawialnej energii elektrycznej jest odprowadzany do elektrolizera, który rozszczepia cząsteczki wody na wodór i tlen. Wodór jest następnie magazynowany, a gdy potrzebna jest energia elektryczna, wykorzystywany w turbinach gazowych do produkcji energii elektrycznej. „Poprzez projekt HYFLEXPOWER pokazujemy, że neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i niezawodne zasilanie jest możliwe – nawet dla energochłonnych gałęzi przemysłu”, stwierdza dr Ertan Yilmaz z niemieckiej firmy Siemens Energy, będącej koordynatorem projektu HYFLEXPOWER, w artykule zamieszczonym na stronie internetowej „Packaging Europe”. „Turbiny zdolne do wykorzystania wodoru odegrają decydującą rolę w energetyce neutralnej dla klimatu, nie możemy więc doczekać się kolejnej fazy testów”.

Nasz cel – 100 %

Zespół projektu HYFLEXPOWER zamierza zmodernizować zainstalowaną już w elektrowni turbinę gazową SGT-400, aby wytwarzała 12 MW energii elektrycznej, korzystając z mieszanek paliw o zawartości do 100 % wodoru. Pierwszy program pilotażowy z użyciem wodoru odbył się w grudniu 2022 roku. W jego ramach wykorzystano mieszankę 30 % wodoru i 70 % gazu ziemnego. Zespół projektu ma nadzieję, że dzięki dalszym testom uda się podnieść proporcję wodoru do 100 %. Kolejne próby odbędą się wiosną 2023 roku. Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Smurfit Kappa, Garrett Quinn, mówi: „Skupiamy się na ograniczaniu naszych emisji za pomocą najlepszej dostępnej dziś technologii, ale ta zapowiedź w równym stopniu odzwierciedla nasze skupienie na spoglądaniu w przyszłość dalej niż tylko do 2030 r. i testowaniu nowych technologii, takich jak wodór, już dziś”. Jak dodaje: „Ten projekt pozwoli nam i naszym partnerom zrozumieć techniczną wykonalność wykorzystania wodoru w sporej części naszej istniejącej infrastruktury energetycznej. Ten projekt jest ekscytujący zarówno dla nas, jak i dla całego środowiska przemysłowego, pomagając w naszych dążeniach ku zerowej emisyjności”. Gaël Carayon, dyrektor spółek zależnych francuskiego partnera projektu, firmy ENGIE Solutions, dodaje: „Wodór odegra kluczową rolę w interakcjach pomiędzy odnawialnymi źródłami energii a magazynowaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej. Firma ENGIE Solutions jest dumna z uczestnictwa w tym wyjątkowym projekcie”. Projekt HYFLEXPOWER (HYdrogen as a FLEXible energy storage for a fully renewable European POWER system) zakończy się w kwietniu 2024 roku. Więcej informacji: strona projektu HYFLEXPOWER

Słowa kluczowe

HYFLEXPOWER, wodór, energia, moc, prąd, odnawialne, turbina gazowa, elektrownia

Powiązane artykuły