Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

News

Article available in the following languages:

Az EJP SOIL, a klímatudatos mezőgazdasági talajhasználatra törekvő kutatóközösség megteremtését célzó, számottevő nemzetközi kezdeményezés bemutatása

Az uniós finanszírozású EJP SOIL programot azzal a küldetéssel indították útjára, hogy összefogja a mezőgazdasági talajok tekintetében éghajlattudatos és fenntartható megoldásokon dolgozó kutatókat.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

A 2020 februárjában elindított, 5 évig tartó European Joint Programme on Soil – vagy röviden EJP SOIL – 26 partnert egyesít 24 európai országból mintegy 80 millió EUR teljes költségvetéssel (amelyből 40 millió EUR-t közvetlenül az EU biztosít). Célja? Olyan támogató környezet kialakítása, amely a mezőgazdasági talajok hozzájárulását erősíti bizonyos kulcsfontosságú kihívások kezelésében, mint például az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és annak mérséklése, valamint a fenntartható mezőgazdasági termelés. Noha az EJP SOIL hivatalosan Horizont 2020-projektként indult, szorosan összefügg és kapcsolódik azokhoz a jövőbeni tevékenységekhez, amelyek a legújabb uniós kutatási és innovációs program, a Horizont Európa, illetve az egészséges talaj és élelmiszer területét érintő uniós küldetés: „Caring for soil is caring for life!” keretében kerülnek kidolgozásra. A projekt várhatóan az európai zöld megállapodásban és annak stratégiáiban, többek között a biodiverzitási stratégiában, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiában, az alkalmazkodási stratégiában és az európai éghajlati paktumban foglalt ambiciózus éghajlat-politikai célkitűzésekhez is hozzájárul. A francia Nemzeti Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Környezettudományi Kutatóintézet (National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, INRAE) koordinációja alatt álló kutatócsoport rendkívül elfoglalt éveknek néz elébe.

Csordultig tele célokkal, célkitűzésekkel és ambíciókkal

Kulcsfontosságú célkitűzésük egyike a mezőgazdasági talajhasználat kezeléséért felelős európai kutatóközösség erősítése. Ennek elérése egyrészt a kutatás, az oktatás, a képzés és a kapacitásépítés összehangolása és végrehajtása révén, másrészt pedig a mezőgazdasági talajt érintő – a mezőgazdasági talajjal kapcsolatos információk globális következetessége és alkalmazhatósága céljából történő – harmonizált információs rendszerek létrehozása, illetve azok elfogadásának előmozdítása révén történhet. E rendszerekben a talaj széntartalmával kapcsolatos kulcsfontosságú kérdések is szerepelnek (amelyek nélkülözhetetlenek az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló törekvésekhez). Tudományos szempontból remélhetőleg új ismeretekre lehet szert tenni az éghajlattudatos mezőgazdasági talajhasználattal kapcsolatban, valamint a fenntartható mezőgazdasági termelés, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, illetve annak mérséklése, a talajdegradáció, a talajminőség és – az erózió szabályozásához hasonló – egyéb ökoszisztéma-szolgáltatások közötti kompromisszumok és szinergiák számszerűsítése vonatkozásában. Az új felismerések révén új szaktudás dolgozható ki a mezőgazdasági talajok Európa-szerte különböző feltételek melletti szénmegkötésével, valamint annak az éghajlatváltozás mérsékléséhez való hozzájárulásával kapcsolatban. E szaktudás természetesen az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szakpolitikai döntéshozatalhoz szükséges, részletes és bizonyítékon alapuló ajánlások és tanácsok alapjául is felhasználható. Az EJP SOIL célja – e politikai ambíciók mellett – a talajegészség körüli főbb kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a társadalmi megértés fokozása a mezőgazdasági talajhasználat, illetve annak a fenntartható mezőgazdasághoz, az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, valamint a környezetvédelem szélesebb körű vonatkozásaihoz való hozzájárulása tekintetében.

Keywords

EJP SOIL, Horizont 2020, Horizont Európa, European Joint Programme on Soil, talajegészség, ökoszisztéma-szolgáltatások, éghajlatváltozás, európai zöld megállapodás, mezőgazdasági talajhasználat