Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Tym sposobem dobiliśmy do wyniku trzycyfrowego – świętujemy 100. wydanie magazynu Research*eu

Magazyn Research*eu jest jedną z najważniejszych pozycji w dorobku wydawniczym CORDIS już od 10 lat, dlatego z okazji naszego setnego wydania wybraliśmy się na małą wycieczkę w przeszłość, na którą zapraszamy również naszych drogich czytelników.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Dziesięć lat to zaledwie urywek naszej historii, jednak ostatnia dekada była szczególnie obfitująca we wszelakie wydarzenia, od przeróżnych kryzysów gospodarczych, burzliwej sytuacji politycznej na całym świecie po ciągłe postępy technologiczne, które nabierają coraz większego znaczenia w naszym codziennym życiu, od mediów społecznościowych po nieustanne udoskonalanie technologii takich jak sztuczna inteligencja i duże zbiory danych. Wzrosła również świadomość ludzi na temat zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a wysiłki mające na celu jej zwalczanie nabrały poważniejszego charakteru. Ponadto w ubiegłym roku musieliśmy zmierzyć się ze zdrowotnymi, gospodarczymi, społecznymi i politycznymi skutkami największej pandemii w tym stuleciu. Wiele nowatorskich badań naukowych finansowanych w ramach programów UE, począwszy od programu „Horyzont 2020”, a obecnie „Horyzont Europa”, ma na celu stawienie czoła tym fundamentalnym wyzwaniom natury społecznej, z którymi borykają się nie tylko obywatele UE, ale i całego świata. Na przestrzeni minionej dekady mieliśmy zaszczyt rozpowszechniać wyniki finansowanych ze środków UE badań, które odmieniają naszą rzeczywistość. Choć pierwsze wydanie magazynu Research*eu ukazało się w kwietniu 2011 roku, musimy przyznać, że nasze początki sięgają znacznie wcześniej, najpierw do 2008 roku, kiedy to bezpośrednim poprzednikiem tego magazynu był bardziej techniczny dodatek do magazynu research*eu o bardziej ogólnym charakterze (pierwotnego magazynu research*eu, który jest poprzednikiem naszej siostrzanej publikacji internetowej UE, magazynu Horizon). Możemy jednak cofnąć się jeszcze dalej w czasie, aż do 1994 roku, kiedy to zaczęto wydawać biuletyn CORDIS focus, będący ich poprzednikiem. Publikacja ta ukazywała się aż do 2007 roku, kiedy to nastała era magazynu research*eu. Nie skupiając się już dłużej na datach, jesteśmy dumni, że w ciągu ostatniej dekady udało nam się poruszyć pewne naprawdę fascynujące tematy i zaprezentować finansowanych przez UE naukowców, którzy wywołali poruszenie w swoich dziedzinach. Za przykład może posłużyć stałe skupienie uwagi społeczności badawczej UE na trzech następujących zagadnieniach: nowych technologiach i rozwiązaniach, które mają przyczynić się do tworzenia świata o bardziej zrównoważonym charakterze (wydania 2, 13, 16, 19, 25, 34, 38, 54, 64, 86, 92 i 94), interesujących postępach w zakresie europejskiej eksploracji kosmosu (wydania 5, 32, 53, 67, 73 i 90) oraz opracowywaniu innowacyjnych metod leczenia wielu poważnych chorób, takich jak nowotwory, choroby zakaźne i zaburzenia psychiczne (wydania 6, 7, 18, 22, 47, 50, 55, 65, 71, 76, 79, 84, 89 i 97). Na przestrzeni tych 100 numerów przeprowadziliśmy również trzy kompleksowe zmiany szaty graficznej, aby zachować świeżość magazynu, a ostatnia z nich miała miejsce przy okazji wydania 76. W odpowiedzi na cenne uwagi i sugestie naszych czytelników z czasem do magazynu wprowadziliśmy także nowe elementy, takie jak lista wydarzeń w Agendzie UE, a ostatnio także cieszące się dużym zainteresowaniem artykuły z serii „Dalsze losy” i „Projekt miesiąca”. Drukowane wydania w języku angielskim są rozsyłane za darmo do tysięcy naszych prenumeratorów na całym świecie, jednak wszystkie nasze wydania można przeczytać również na stronie cordis.europa.eu gdzie dostępne są one w języku francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim. Zatem teraz, gdy wkraczamy w kolejną erę, nasza pasja do przedstawiania naszym czytelnikom najlepszych wyników finansowanych ze środków UE badań wcale nie osłabła – dlatego też, na zakończenie tego okolicznościowego artykułu, przytoczymy treść artykułu z pierwszego wydania magazynu Research*eu z 2011 roku, która w poetycki sposób podsumowuje filozofię, która przyświecała nam przez ostatnie dziesięć lat: „Dociekliwość była od dawna źródłem niektórych z najbardziej koronnych osiągnięć ludzkości. Naukowcy, wiedzeni ciekawością i wyobraźnią, często stawiali pierwszy krok na drodze do fascynującego odkrycia. Wieki temu matematycy pracujący przy blasku świec położyli podwaliny pod współczesną dziedzinę informatyki. Mało który z nich zdawał sobie wówczas sprawę z tego, jak bardzo ich badania zmieniły oblicze dzisiejszego świata”. Korzystając z okazji, dziękujemy za bycie z nami i zachęcamy do dalszego udziału w naszej wspólnej podróży po nowe odkrycia!

Słowa kluczowe

Research*eu, 100 wydań, CORDIS, Horyzont Europa, Horizon Europe