Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badanie nierówności płci w sektorach technologicznych czterech krajów

Wyniki przeprowadzonego dzięki wsparciu Unii Europejskiej badania wskazują, że odsetek kobiet wśród przedsiębiorców z branży technologicznej w Irlandii, Izraelu, Norwegii i Szwecji wynosi mniej niż 13 %.

Społeczeństwo

Pomimo oczywistych różnic kulturowych kraje takie jak Irlandia, Izrael, Norwegia i Szwecja mają wiele wspólnych cech – wszystkie spośród nich są krajami o wysokich dochodach, charakteryzującymi się niewielką liczbą ludności oraz doskonale rozwiniętymi sektorami przedsiębiorstw technologicznych. Co więcej, wszystkie z nich wypadły bardzo dobrze w opublikowanym w 2019 roku rankingu równości płci opartym na opracowanym przez ONZ wskaźniku nierówności płci. Pomimo jasnych stron kraje te nadal czeka wiele pracy, zanim kobiety przestaną być uważane za przedstawicielki mniejszości w sektorach technologicznych. Obecnie kobiety w Irlandii, Izraelu, Norwegii i Szwecji stanowią w tych sektorach mniej niż 25 procent ogółu pracowników, natomiast wśród przedsiębiorców ich odsetek wynosi mniej niż 13 procent, jak wynika z danych zebranych w ramach trzyletniego projektu badawczego o nazwie GENRE. Dzięki wsparciu ze strony finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu GENDER NET Plus od marca 2019 roku zespół badawczy GENRE zajmował się badaniem trendów w zakresie przedsiębiorczości kobiet w sektorach technologicznych we wspomnianych czterech krajach. Prof. Sybille Heilbrunn z izraelskiej uczelni Kinneret College on the Sea of Galilee będącej jednym z partnerów projektu GENRE uważa, że to sektor technologiczny powinien dostosować się do potrzeb kobiet, nie zaś na odwrót. „Nie można oczekiwać, że to kobiety się zmienią. Jeśli cały system nie będzie ich wspierał, nie da się tego pogodzić”, zauważa w artykule opublikowanym na stronie internetowej Science|Business. W celu lepszego zbadania problematyki dynamiki płci w sektorze technologicznym i związanych z nim ekosystemach badacze prowadzili rozmowy z przedsiębiorczyniami, dyrektorkami inkubatorów przedsiębiorczości i kierowniczkami funduszy venture capital.

Pozytywne wnioski z pandemii COVID-19

Jednym z powodów, dla których sektor technologiczny może mieć trudności z przekonywaniem kobiet do podjęcia wyzwania i rozpoczęcia karier w tym sektorze, jest konieczność zaakceptowania określonego stylu pracy – podporządkowania jej całego życia i wynikającego z tego wymogu dostępności przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Trwająca pandemia może przyczynić się do zwiększenia różnorodności płci w tych sektorach dzięki zmuszeniu przedsiębiorstw do dostrzeżenia i wprowadzenia nowych sposobów pracy, a także konieczności zapewnienia większej elastyczności w tym zakresie, co może przełożyć się na zmiany nastawienia i postaw. „Mam nadzieję, że będziemy w stanie spojrzeć na kryzys związany z pandemią z innej perspektywy oraz wyciągnąć z niego wnioski, które przyczynią się do poprawy naszej sytuacji i zmiany świata na lepsze, zamiast wrócić po prostu do punktu wyjścia”, zauważa prof. Heilbrunn.

Parytet płci nie jest celem

Zespół badawczy planuje opublikować swoje wnioski i zalecenia w nadchodzących miesiącach, jednak jak czytamy w artykule na stronie Science|Business, nie powinniśmy oczekiwać zbioru środków i działań, które pozwolą nam osiągnąć parytet płci w branży technologicznej. Jak zauważa Caren Weinberg, badaczka z izraelskiego Ruppin Academic Center, parytet płci niekoniecznie jest celem, do którego osiągnięcia powinniśmy dążyć. Przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, by wszystkie kobiety zainteresowane pracą w branży technologicznej miały możliwości i odpowiednie wsparcie, by móc do tego dążyć. „Musimy przede wszystkim zadbać o to, by wszystkie kobiety pragnące trafić do tego sektora faktycznie do niego trafiły i były w stanie w nim funkcjonować – nie musimy od razu wyciągać pochopnych wniosków, że jeśli nie uda się zapewnić idealnej równowagi pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn, wtedy wszystkie nasze wysiłki spełzły na niczym”, argumentuje Weinberg. Wnioski i rezultaty projektu GENRE zostaną wykorzystane jako przyczynek do opracowywania działań wspomagających integrację i zrównoważony rozwój, które przyniosą korzyści zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Celem projektu GENDER NET Plus (ERA-NET Cofund Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA) jest budowanie i wzmacnianie powiązań pomiędzy badaczami i badaczkami działającymi w różnych krajach, wspieranie dążeń do osiągnięcia równości płci poprzez zmiany instytucjonalne, a także pomoc w integracji analiz dotyczących płci społecznej i biologicznej w programach badawczych i finansowania. Więcej informacji: strona projektu GENDER NET strona projektu GENRE

Słowa kluczowe

GENDER NET Plus, GENRE, płeć, równość, nierówność, technologia, sektor technologiczny

Powiązane artykuły