Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Promowanie równouprawnienia płci w nauce poprzez gry i zabawy

Finansowany ze środków UE projekt proponuje nowe, interesujące podejście do stereotypów dotyczących płci w dziedzinie badań i innowacji: grę planszową, której celem jest zdobycie Nagrody Nobla.

Społeczeństwo

Równouprawnienie płci to nie tylko podstawowe prawo człowieka, to również niezbędny warunek zaistnienia na świecie spokoju i dobrobytu. Jednakże, jak zauważa Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży w wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej „Science|Business”, „choć równouprawnienie płci jest ważne samo w sobie, (…) zachęcenie większej liczby kobiet do zajęcia się nauką służy jeszcze innemu, może nawet istotniejszemu celowi: lepszej nauce”.

Zbyt mało kobiet zajmuje się nauką

Niemniej jednak, pomimo wysiłków mających na celu wyeliminowanie nierówności płciowych w dziedzinie badań i innowacji, kobiety nadal stanowią w tym sektorze mniejszość. Komisarz Gabriel przedstawia na to przekonujące dowody: „Przy uwzględnieniu wszystkich dyscyplin zaledwie jedna trzecia badaczy w Unii Europejskiej to kobiety, a jedynie 15 % z nich zajmuje się nauką, technologią, inżynierią bądź matematyką (STEM). Co jeszcze bardziej uderzające, kobiety stanowią mniej niż 10 % posiadaczy patentów, tylko 8 % europejskich start-upów jest zakładanych przez zespoły składające się z samych kobiet oraz zaledwie 25 % z nich zakładają zespoły, w których skład wchodzi co najmniej jedna kobieta”. W związku z tym finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt GEARING ROLES stworzył grę planszową o nazwie „Nobel Run” („Wyścig po Nobla”). To interesujące i innowacyjne podejście do kwestii stereotypów płciowych w nauce. W tej grze, wymagającej od gracza gromadzenia kart, należy zarządzać zespołem badawczym, zatrudniać studentów studiów doktoranckich, doktorów i starszych badaczy, publikować artykuły naukowe oraz pozyskiwać dofinansowanie poprzez międzynarodowe projekty.

Gra prezentuje ważne postacie kobiece

Celem gry, jak sama nazwa wskazuje, jest zdobycie Nagrody Nobla. Aby to osiągnąć, gracze będą mogli uzyskać pomoc wiodących badaczek i wynalazczyń, których sylwetki zaprezentowano na kartach. Dwie z nich to chińsko-amerykańska fizyk eksperymentalna, Chien-Shiung Wu (1912–1997), znana ze swego ważnego wkładu w dziedzinie fizyki nuklearnej, a także rosyjska kosmonautka Walentina Tiereszkowa (ur. 1937), pierwsza kobieta w kosmosie. Kolejne ważne postaci kobiece wymienione w grze to amerykańska twórczyni gier Elizabeth Magie (1866–1948), która tworzyła gry planszowe, by edukować graczy na temat ruchu zwanego „Georgism”, a także amerykańska matematyczka Katherine Johnson (1918–2020), jedna z pierwszych Afroamerykanek pracujących w zespole naukowców w NASA. Gra „Nobel Run”, stworzona przez badaczy Pablo Garaizara i Lorenę Fernández Álvarez (pracujących na Uniwersytecie Deusto będącym koordynatorem projektu GEARING ROLES) oraz ilustratora Iñigo Maestro, jest przeznaczona dla od 2 do 4 graczy w wieku 10 lat i powyżej. GEARING ROLES (Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES) to multidyscyplinarne konsorcjum 10 europejskich partnerów z kręgów akademickich i spoza nich. Projekt ma doprowadzić do podważenia i przekształcenia ról płciowych utrwalających nierówności. W tym celu opracowano i wdrożono sześć planów równouprawnienia płci, które posłużą do rozwiązania problemu różnych uprawnień płciowych wpływających na równe możliwości kobiet i mężczyzn w instytucjach badawczych. Projekt ma cztery główne cele: znoszenie barier dotyczących rekrutacji kobiet, zajęcie się kwestią nierówności płci w instytucjach badawczych i promowanie kobiet na stanowiskach przywódczych, przedstawienie alternatywnych punktów odniesienia w dziedzinach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, oraz promowanie równouprawnienia płci w badaniach naukowych. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2022 r. Więcej informacji: strona projektu GEARING ROLES

Słowa kluczowe

GEARING ROLES, równouprawnienie płci, kobiety, gra planszowa, badania, innowacje, Nagroda Nobla

Powiązane artykuły