Skip to main content
European Commission logo print header

The Great Bubble Barrier: An effective solution to plastic pollution

Article Category

Article available in the following languages:

Kurtyna z bąbelków zatrzyma odpady z tworzyw sztucznych

Zespół projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej zamierza wprowadzić na rynki europejskie swoje nowatorskie rozwiązanie pozwalające na ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Każdego roku do naszych oceanów trafia od 19 do 23 miliardów kilogramów odpadów z tworzyw sztucznych. Większość z nich zaczyna swoją drogę na lądzie, następnie trafia do rzek, którymi spływa do mórz i oceanów. Tego rodzaju odpady stanowią poważne zagrożenie dla gatunków morskich, które w wyniku kontaktu z nimi mogą odnieść poważne obrażenia lub stracić życie, jednak na tym nie koniec – zanieczyszczenia te wpływają negatywnie na jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzącej z mórz, przez co stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Odpady z tworzyw sztucznych stanowią także duży problem z punktu widzenia turystyki w regionach przybrzeżnych oraz zmiany klimatu, do której się przyczyniają. Powaga tego problemu nie umknęła zespołowi finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Great Bubble Barrier, który postanowił zbadać możliwości wprowadzenia swojego inteligentnego rozwiązania do zbierania i usuwania plastikowych odpadów z dróg wodnych wykorzystywanego w Holandii na inne rynki europejskie. „Chcieliśmy zweryfikować możliwość zmiany skali rozwiązania The Great Bubble Barrier® w celu dostosowania go do różnych rodzajów dróg wodnych, a także zapoznać się z najbardziej efektywnymi możliwościami finansowania tych prac. Chcieliśmy również lepiej poznać potencjalne rynki w Unii Europejskiej i opracować stosowną strategię ekspansji”, wyjaśnia Francis Zoet, koordynatorka projektu, współzałożycielka oraz dyrektor operacyjna spółki The Great Bubble Barrier®.

Potężne bąbelki

Rozwiązanie The Great Bubble Barrier®, którego nazwę można przełożyć jako Wielka Bariera Bąbelkowa, to ekologiczne i tanie urządzenie, na które składa się kurtyna wytwarzająca bąbelki oraz system wychwytujący, które umożliwiają blokowanie i usuwanie odpadów z tworzyw sztucznych, zanim dotrą one do oceanu. Co ważniejsze, zastosowanie tego rozwiązania nie wpływa w żaden sposób na żeglugę i migracje ryb. „Wyjątkową cechą wyróżniającą nasz produkt jest to, że umożliwia gromadzenie plastików na całej długości, szerokości i głębokości drogi wodnej”, podkreśla Zoet. W ramach badań pilotażowych przeprowadzonych w 2017 roku udało się wykazać skuteczność rozwiązania The Great Bubble Barrier®, które pozwoliło na zebranie 86 % materiału testowego w rzece IJssel. Jak dodaje Zoet: „Celem naszego rozwiązania jest ponowne wprowadzenie zebranych tworzyw sztucznych do łańcucha wartości zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym”. Z technicznego punktu widzenia zastosowana przez zespół kurtyna bąbelkowa opiera się na specjalnej perforowanej i elastycznej rurze wykonanej w 100 % z polichlorku winylu, umieszczonej na dnie drogi wodnej, podłączonej do kompresora ustawionego na brzegu. „Powstające w ten sposób bąbelki tworzą prąd wznoszący, który wypycha odpady na powierzchnię wody. Na powierzchni siła pęcherzyków powietrza uniemożliwia ich spływanie wraz z prądem”, wyjaśnia Zoet.

Żegnamy plastikowe odpady

Konstrukcja rozwiązania The Great Bubble Barrier® sprawia, że odpady trafiają do specjalnego urządzenia wychwytującego zainstalowanego przy brzegu rzeki, skąd można je łatwo usunąć. Urządzenie pozwala na wychwytywanie odpadów o średnicy od 1 milimetra do 1 metra i działa samodzielnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez nadzoru. Dodatkową korzyścią z zastosowania tego rozwiązania jest to, że generowane przez nie bąbelki zwiększają ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie, co sprzyja ekosystemom wodnym. Co więcej, montaż urządzenia jest możliwy w wielu miejscach i nie wymaga przebudowywania istniejącej infrastruktury. „W czasie realizacji projektu znacząco rozwinęliśmy naszą wiedzę na temat czynników wpływających na możliwość skalowania rozwiązania The Great Bubble Barrier® oraz sposobów skutecznego rozwiązywania problemów. Zgromadziliśmy także wiele informacji na temat możliwości oferowanych przez rynki, w tym danych na temat gospodarki rzecznej w krajach innych niż Holandia, a do tego opracowaliśmy strategię wejścia na rynek UE”, podsumowuje Zoet. Na podstawie zgromadzonej wiedzy zespół zamierza nadal rozwijać swoje rozwiązanie i realizować strategię wprowadzenia go na rynki Unii Europejskiej. Rozwiązanie The Great Bubble Barrier® ma szanse na całkowitą zmianę sytuacji na świecie w zakresie eliminacji plastikowych odpadów w drogach wodnych.

Słowa kluczowe

Great Bubble Barrier, The Great Bubble Barrier®, odpady plastikowe, drogi wodne, kurtyna bąbelkowa, system wychwytujący, ekosystem wodny, zanieczyszczenie plastikiem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania