Skip to main content

Green Electricity from plants’ photosynthesis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Akumulatory wykonane z gleby zapewniają tanią energię

Połączenie technologii i natury może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań, których wdrażanie poprawia jakość życia ludzi. Takie podejście jest motorem transformacji w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości, która będzie opierała się na zrównoważonym rozwoju dostępnym dzięki technologii.

Energia

Ludzkość pamięta rewolucję przemysłową, byliśmy też świadkami rewolucji cyfrowej, jednak przyszedł czas na nową rewolucję – biotechnologiczną. Większości ludzi słowo „biotechnologia” przywodzi na myśl jedynie przemysł farmaceutyczny, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna – to prawdziwy klucz do przyszłości naszego świata. Wyobraźmy sobie świat, w którym wszystko – od lamp oświetlających ulice miast, po technologie wykorzystywane w rolnictwie – opiera się na naturalnych źródłach i nie szkodzi środowisku w żadnym stopniu.

Zielona energia elektryczna z roślin

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu BIOO Panel dołączył do drużyny walczącej o zieloną przyszłość naszej planety, opracowując alternatywne źródło energii elektrycznej. Stało się to możliwe dzięki bioelektrochemicznym akumulatorom, które opierają się na ogniwach paliwowych wykorzystujących rośliny i mikroorganizmy do wytwarzania energii elektrycznej. Podstawią rozwiązania są elektrochemicznie aktywne bakterie, które odżywiają się materią organiczną występującą w glebie i wytwarzaną przez rośliny w trakcie ich cyklu życia. „Rozwiązanie Bioo Panel to biologiczny akumulator wytwarzający energię elektryczną w oparciu o glebę i wykorzystujący rośliny, by utrzymać ekosystem bez jego niszczenia. Korzystamy z określonych substancji organicznych naturalnie przenoszonych przez wodę, potrafimy pozyskiwać energię z gleby i innych materiałów”, wyjaśnia Pablo Vidarte, dyrektor generalny i założyciel firmy Bioo, pełniący rolę koordynatora projektu. W przeciwieństwie do innych akumulatorów biologicznych panele opracowane przez Bioo są dostosowane do środowiska, w którym się znajdują. Dzięki temu zapewniają idealne warunki naturalnym mikroorganizmom, co gwarantuje dostęp do energii przez całą dobę, każdego dnia. W miarę upływu lat zespół badawczo-rozwojowy firmy Bioo opracował 11 zróżnicowanych źródeł energii i akumulatorów, charakteryzujących się różnymi parametrami oraz sposobami wykorzystania. Wśród obszarów zainteresowania firmy znalazły się między innymi wytwarzanie energii, zwiększona odporność na lokalne warunki oraz niższy koszt rozwiązania. Rozwiązanie Bioo Panel to panel o wymiarach 30 na 30 centymetrów, który może zostać umieszczony pod powierzchnią gleby w wybranym miejscu – na przykład na podwórku, w ogrodzie czy w parku – w celu wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie jest ona głównie wykorzystywana do zasilania systemów samonawadniających panelu, natomiast zespół oczekuje, że w przyszłości posłuży również do zasilania punktów świetlnych w parkach i ogrodach.

Rewolucja w zakresie nowych źródeł energii

Jak twierdzi Vidarte: „Udało nam się przygotować skalowalne akumulatory biologiczne, które można wprowadzić do produkcji przemysłowej. Od lat widzimy szereg różnych problemów związanych z tego typu rozwiązaniem, począwszy od kosztów jego wykonania, aż po trudności z utrzymaniem i konserwacją. Opracowane przez nas tanie akumulatory biologiczne mogą być jednak przystosowane do środowiska, w którym się znajdują, w przeciwieństwie do innych, które są opracowywane wyłącznie z myślą o oczyszczaniu ścieków i nie są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach”. Nowatorskie rozwiązanie Bioo Panel przyniosło jego twórcom nagrody przyznawane przez instytucje z całego świata, a także pozwoliło wejść na nowe rynki. Parlament Europejski uznał Bioo za najbardziej innowacyjną firmę w Europie, a w 2017 roku trafiła ona również do europejskiego rankingu „30 Under 30” opublikowanego przez magazyn „Forbes”. W ramach kolejnej rundy finansowania o wartości 1,5 miliona euro globalni inwestorzy mogą przyłączyć się do rewolucji w zakresie nowych źródeł energii. „Poza rozwiązaniem Bioo Panel opracowaliśmy także instalacje Bioo Living, które przekształcają rośliny w biologiczne przełączniki uruchamiające muzykę, światła, a nawet ekrany – same naturalne rozwiązania”, podsumowuje Vidarte.

Słowa kluczowe

Bioo Panel, energia, rośliny, energia elektryczna, środowisko, akumulatory biologiczne, energia odnawialna, zielona energia elektryczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania