CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Czy samoloty wielokrotnego użytku, nadające się do recyklingu i odzysku materiałów są naszą przyszłością?

W ramach jednego z wydarzeń partnerskich realizowanego w czasie Europejskiego Zielonego Tygodnia przyglądamy się bliżej rozwiązaniom opartym na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym, które sprawią, że przemysł lotniczy stanie się bardziej zrównoważony.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SUSTAINair zorganizowali wydarzenie partnerskie w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia 2021, w ramach którego prezentowali zrównoważone rozwiązania pozwalające na ograniczenie wpływu przemysłu lotniczego na środowisko. Wydarzenie o nazwie „Circular Aviation for Green Growth” czyli „Lotnictwo o obiegu zamkniętym dla ekologicznego rozwoju” miało na celu zwiększanie świadomości zainteresowanych stron na temat korzyści wynikających ze stosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w lotnictwie. Pierwszą część wydarzenia stanowił panel dyskusyjny poświęcony trendom w lotnictwie związanym z tą koncepcją. Koordynator projektu SUSTAINair Jürgen Roither z Austriackiego Instytutu Technologii rozpoczął spotkanie i poprowadził dyskusję, w której wzięło udział pięciu przedstawicieli interesariuszy – uczestników łańcucha dostaw przemysłu lotniczego. Ligeia Paletti, ekspertka zajmująca się lotnictwem o obiegu zamkniętym, reprezentująca ośrodek Royal Netherlands Aerospace Centre, przedstawiła Stowarzyszenie European Research Establishments in Aeronautics (EREA) oraz jego flagowy program zatytułowany „Future Sky”. Paletti wyjaśniła, że celem inicjatywy „Future Sky” jest sprawienie, że w 2050 roku w przestworza wzbije się pierwszy samolot zaprojektowany i wykonany zgodnie z założeniami tej koncepcji – nadający się do recyklingu i odzysku materiałów, wyposażony w elementy nadające się do ponownego wykorzystania. Druga uczestniczka debaty – Irene Fernandez Villegas, reprezentująca organizację Society for the Advancement of Material and Process Engineering (SAMPE) przedstawiła trendy zaobserwowane w lotnictwie przez uczestników tej sieci zawodowej. Wśród nich można dostrzec rosnące zainteresowanie koncepcją zamkniętego obiegu na różnych poziomach społeczności SAMPE, a także duże zainteresowanie kompozytami termoplastycznymi i procesami opartymi na krótkich włóknach. Inne popularne trendy obejmowały możliwość wykorzystania oceny cyklu życia (LCA) w procesie projektowania, biowłókna oraz odwracalne sieciowanie.

Potrzeba regulacji wycofywania samolotów z eksploatacji

Fernandez Villegas zasugerowała, że duży popyt na tego rodzaju rozwiązania pojawi się, gdy z eksploatacji będą wycofywane samoloty A350 oraz Boeing 757. Wiele rozwiązań tego rodzaju przyniesie również korzyści przemysłowi turbin wiatrowych, w którym 10 % materiałów nienadających się do recyklingu stanowią elementy kompozytowe. Uczestniczka debaty wspomniała również o braku i potrzebie wprowadzenia europejskich przepisów dotyczących wycofywania samolotów z eksploatacji. Następnie głos zabrała Isabell Gradert, zatrudniona na stanowisku Fast Track Leader for Materials w spółce Airbus. „Spółka Airbus uznała, że materiały są obszarem technologii wymagającym szybkiego rozwoju”, wyjaśniła Gradert, opisując je jako sposób na sprostanie wyzwaniom przyszłości zarówno w ramach spółki, jak i całego przemysłu. Następnie opisała cel firmy, jakim jest opracowanie pierwszego bezemisyjnego samolotu do 2035 roku, „aby zapewnić, że przyszłe pokolenia będą miały możliwość cieszenia się lataniem jak my dziś”. Zaprezentowała także trzy aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym odnoszące się do materiałów – pozyskiwanie, w przypadku którego spółka stawia na materiały pochodzące w coraz większym stopniu z recyklingu lub źródeł biologicznych; ponowne wykorzystanie – na przykład wykorzystywanie odpadów kompozytowych z procesu produkcji do budowy wnętrza kabiny, a także wypływ – na przykład produkcję mebli z części materiałowych bądź rowerów z odpadów kompozytów węglowych. Gradert wypowiedziała się również o tym, jak ważna jest przejrzystość i identyfikowalność danych. Jej pogląd podziela czwarta uczestniczka debaty, Sonell Shroff, reprezentująca Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo”. Shroff opisała inicjatywę „Czyste Niebo”, mającą na celu stworzenie wspólnej bazy danych dla lotnictwa, która pozwoli na przeprowadzanie złożonych analiz cyklu życia. Ostatnim ekspertem był dyrektor ds. rozwoju biznesu litewskiej firmy Jet Maintenance Solutions Vytautas Reisas, który wyjaśnił wyzwania stojące przed branżą konserwacji, naprawy i eksploatacji samolotów. Reisas wzywał także do lepszej współpracy pomiędzy naukowcami i specjalistami branżowymi w celu przekazywania wiedzy niezbędnej do wykorzystywania nowych technologii i integracji systemów prognostycznych. Po zakończeniu debaty odbyła się prezentacja kluczowych technologii rozwijanych w ramach finansowanych ze środków Unii Europejskiej projektów takich jak SUSTAINair (SUSTAINability increase of lightweight, multifunctional and intelligent airframe and engine parts). Więcej informacji: strona projektu SUSTAINair

Słowa kluczowe

SUSTAINair, lotnictwo, samoloty, gospodarka o obiegu zamkniętym, lotnictwo o obiegu zamkniętym, Europejski Zielony Tydzień