Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Domykanie obiegu gospodarki w europejskich miastach

Mieszkańcom portugalskiego miasta Porto pomaga się w tworzeniu własnego kompostu, a uczeni analizują metabolizm miejski, by wspomagać przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany ze środków UE projekt CityLoops ma na celu wprowadzenie szeregu działań umożliwiających zamknięcie obiegu kłopotliwych bioodpadów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Około 50 % odpadów wytwarzanych na całym świecie pochodzi z miast, a eksperci uważają, że w Europie jest to więcej niż połowa. Projekt skupia się na kilku europejskich miastach z prostego powodu. Miasta są największymi odbiorcami energii i materiałów, ale to w nich możliwe jest lepsze i wydajniejsze gospodarowanie zasobami, co może ułatwić przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Porto

Jednym z miast biorących udział w projekcie CityLoops jest Porto, gdzie wprowadzono m.in. działania ograniczające marnotrawienie żywności w sektorze gospodarki społecznej i turystyki. W portugalskim mieście demonstracyjnym rozwijane są także małe lokalne gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez kompostowanie bioodpadów i ponowne wykorzystywanie kompostu w lokalnych uprawach żywności. Jak podano w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie „TheMayor.EU”, 4 sierpnia w dwóch dzielnicach Porto postawiono wyspy kompostowe. Mieszkańcy mogą wyrzucać odpady organiczne do wyznaczonych miejsc znajdujących się w dzielnicy Paranhos, w pobliżu Parque Infantil do Amial oraz przy Praça do Cávado. Inicjatywa jest wynikiem współpracy Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Wielkiego Porto oraz przedsiębiorstwa miejskiego Porto Ambiente, partnerów projektu CityLoops. Każdy, kto mieszka w pobliżu, może wziąć udział w projekcie. Uczestnicy otrzymują wiadro do segregacji odpadów organicznych, kartę dostępu do kompostownika znajdującego się na wyspie, zestaw do założenia ogrodu pionowego oraz plecak. Zebrane w wiadrze odpady organiczne oraz zielone (takie jak liście, gałęzie i trawa) można wyrzucać do kompostownika, który otwiera się za pomocą karty dostępu. „Z tych odpadów powstanie w 100% naturalny kompost organiczny, z którego będą mogli korzystać wszyscy uczestnicy projektu”, czytamy w artykule. Obecni na miejscu doradcy techniczni będą zapewniać wsparcie i monitorować proces kompostowania.

Metabolizm miejski w gospodarce o obiegu zamkniętym

Metabolizm miejski jest ważnym modelem zrównoważonego rozwoju, w którym miasta analizowane są pod kątem zasobów, konsumpcji i produkcji odpadów. Miasta są w nim traktowane jak żywe ekosystemy, w których substratami są materiały i energia, a produktami – praca, odpady i zanieczyszczenia. Do przeprowadzenia analizy miejskiego metabolizmu potrzebne są odpowiednie narzędzia i metody. Zespół Metabolism of Cities, belgijski partner projektu CityLoops, opracował 29 ram badania metabolizmu w miastach. Podstawą większości z nich jest analiza przepływu materiałów i energii, przez co „przyjęte podejście jest zasadniczo liniowe”, jak wyjaśniono w artykule opublikowanym na stronie magazynu „GreenBiz”. Pozostałe ramy opierają się na dynamice systemu, która jest uważana za „bardziej odpowiednią do interpretacji nieliniowych złożonych systemów, takich jak miasta”. W projekcie CityLoops (Closing the loop for urban material flows) jako miasta demonstracyjne udział biorą również Høje-Taastrup i Roskilde (w Danii), Mikkeli (w Finlandii), Apeldoorn (w Holandii), Bodø (w Norwegii) i Sewilla (w Hiszpanii). Hiszpańskie miasto Murcia i powiat Valles Occidental dołączyły do projektu jako naśladowcy. Oczekuje się, że w przyszłości pojawi się ich więcej. Więcej informacji: strona projektu CityLoops

Słowa kluczowe

CityLoops, miasta, odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym, Porto, kompost, kompostowanie, metabolizm miejski

Powiązane artykuły