European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Nie ma fusów do stracenia!

Fusy po kawie nie muszą być traktowane jak odpad. Wspierana przez UE firma wykorzystuje je do wytwarzania folii z bioplastiku.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Zamiłowanie ludzi na całym świecie do kawy powoduje, że każdego roku na składowiska odpadów trafiają miliony ton fusów, które w trakcie rozkładu wydzielają do atmosfery metan, jeden z głównych gazów cieplarnianych. Aby zapobiec temu marnotrawstwu i jednocześnie zamknąć obieg tego materiału, specjaliści z Centrum Technologicznego Tworzyw Sztucznych AIMPLAS w Hiszpanii wyprodukowali folię z fusów po kawie, przekształcając ten odpad w wartościowy produkt. Eksperyment był częścią finansowanego ze środków UE projektu WaysTUP!, którego celem jest tworzenie nowych łańcuchów wartości z myślą o wykorzystaniu bioodpadów miejskich. „WaysTUP! to modelowy przykład tego, jak ważną rolę bioodpady mogą odegrać w przechodzeniu na model gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez unikanie generowania bioodpadów i wykorzystanie ich potencjału jako źródła wysokowartościowych zasobów wtórnych”, zauważa dr Nuria López we wpisie zamieszczonym na blogu Centrum. Dr Lopez jest starszą badaczką w centrum AIMPLAS, partnera projektu WaysTUP! „Nasz zespół zajmuje się przetwarzaniem fusów po kawie w celu otrzymania folii plastikowej do produkcji opakowań”, tłumaczy badaczka. Folia z bioplastiku AIMPLAS jest wytwarzana z polihydroksykwasów (PHA) pochodzących z kawiarnianych fusów po kawie, które z kawiarni i restauracji odbiera brytyjska firma bio-bean, partner projektu WaysTUP!. Kwasy PHA należą do grupy biodegradowalnych poliestrów, które w warunkach naturalnych są wytwarzane przez mikroorganizmy. Jak można przeczytać we wpisie na blogu „badacze z AIMPLAS najpierw opracowali kwas PHA w postaci, która umożliwiłaby im jego przetwarzanie metodą ekstruzji, a następnie wyprodukowali folię nadającą się do użycia w różnych rodzajach opakowań giętkich”.

Nie tylko kwas PHA

Oprócz wykorzystania fusów po kawie do produkcji kwasu PHA, partnerzy projektu WaysTUP! znaleźli również inne zastosowania dla tego odpadu. I tak firma bio-bean produkuje z fusów olej. Koordynator projektu, firma Agricultores de la Vega de València (SAV), wspomagany przez hiszpańskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne Biopolis, pozyskuje z fusów aromaty, polifenole, oleje i karotenoidy. Z kolei włoski partner, firma Novamont, wytwarza długołańcuchowe kwasy dikarboksylowe (LCDCA) niezbędne do syntezy poliestrów. Jednak projekt WaysTUP! nie skupia się wyłącznie na kawie. Prezentuje on szereg procesów przekształcania miejskich bioodpadów w wysokowartościowe bioprodukty w oparciu o różne materiały wejściowe. Produkty uboczne przetwórstwa mięsnego (np. krew, kości, okrawki mięsa, skóra, tłuszcz, rogi, kopyta, łapki, czaszki, trzewia) są wykorzystywane do produkcji enzymów zmiękczających mięso i aktywnych peptydów. Odpady pochodzące z przetwórstwa rybnego, w tym głowy, ogony, skóra, wnętrzności i płetwy, służą jako surowiec do produkcji aktywnych peptydów i żelatyny. Segregowane bioodpady z gospodarstw domowych są z kolei wykorzystywane do produkcji wysokobiałkowych mączek dodawanych do pasz i biorozpuszczalników. Kwasy PHA, LCDCA i bioplastik powstają ze zużytego oleju spożywczego. Odrzucone materiały zawierające celulozę z odpadów lub zakładów oczyszczania ścieków są przekształcane w bioetanol i biorozpuszczalniki. I wreszcie, osady ściekowe wykorzystuje się do produkcji biowęgla, węgla powstałego wskutek termicznego rozpadu biomasy. W ramach szerszego podejścia do wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym zespół projektu WaysTUP! (Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context) podejmuje działania związane z podnoszeniem świadomości wśród obywateli i lokalnych społeczności na temat roli bioodpadów miejskich jako surowca. Zachęca również obywateli do aktywnego włączania się do pozyskiwania miejskich bioodpadów. Więcej informacji: strona projektu WaysTUP!

Słowa kluczowe

WaysTUP!, gospodarka o obiegu zamkniętym, miejskie bioodpady, kawa, fusy po kawie, folia plastikowa, opakowanie

Powiązane artykuły