Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Usuwanie metanu: narzędzie do ograniczania emisji niedocenianego gazu cieplarnianego

Autorzy nowego badania przeanalizowali korzyści dla klimatu i jakości powietrza wynikające z usuwania metanu z atmosfery – jest to istotne podejście uzupełniające obecne działania na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Zmiana klimatu i środowisko

Czy obecne działania mające na celu złagodzenie zmiany klimatu są wystarczające? Prawda jest taka, że jak dotąd techniki ograniczania emisji koncentrowały się na dwutlenku węgla, pomijając metan, który także przyczynia się do zmiany klimatu. Poziom metanu w atmosferze – drugiego po CO2 najważniejszego gazu cieplarnianego – w ostatnich latach stale rośnie, a od 2010 roku gaz ten przyczynił się do wzrostu globalnego ocieplenia o około 0,5 ℃. Wniosek jest jednoznaczny: walka ze zmianą klimatu wymaga stosowania różnorodnych technik i podejść, a usuwanie metanu może odegrać ważną rolę w tych działaniach. W ramach nowego badania związanego z modelowaniem, wspieranego częściowo przez finansowany przez UE projekt CRESCENDO, przeanalizowano, w jaki sposób usuwanie metanu z atmosfery może przyczynić się do poprawy jakości powietrza i obniżenia temperatur. Wyniki tych prac zostały opublikowane w czasopiśmie „Philosophical Transactions of the Royal Society A”.

Mniej metanu to niższe temperatury i niższy poziom ozonu

Szacuje się, że globalna emisja metanu wynosi około 570 milionów ton, czyli 0,57 gigatony rocznie. Ten silny gaz cieplarniany ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza poprzez zwiększenie stężenia ozonu w warstwie przy poziomie gruntu. Przyjmuje się, że narażenie na ozon jest przyczyną około 1 miliona przedwczesnych zgonów na całym świecie w wyniku chorób układu oddechowego. Według autorów omawianego badania usunięcie 1gigatony metanu zmniejszy globalną temperaturę powierzchni o około 0,21 ℃ i poziom ozonu na powierzchni o około 1 część na miliard – co wystarczy, aby zapobiec 50 000 przedwczesnych zgonów rocznie w skali globalnej. Ponadto obniżony poziom ozonu wpływa na poprawę wegetacji i plonów – jest to dodatkowa korzyść z usuwania metanu. Wyniki te dowodzą, że usuwanie metanu z atmosfery mogłoby stanowić uzupełnienie aktualnych działań na rzecz redukcji emisji CO2 w celu osiągnięcia celów klimatycznych porozumienia paryskiego. „Czas najwyższy zainwestować w technologie usuwania metanu”, twierdzi główny autor badania prof. Rob Jackson z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych, cytowany w komunikacie prasowym zamieszczonym na portalu „SciTechDaily”. Do badań związanych z modelowaniem zespół wykorzystał nowy, oparty na emisji metanu model systemu ziemskiego, opracowany przez brytyjską służbę meteorologiczną Met Office będącą partnerem projektu CRESCENDO. Model ten zastosowano do symulacji wpływu usuwania metanu na klimat i jakość powietrza, tworząc zestaw scenariuszy zakładających różne tempo i czas usuwania metanu. Symulacje wykazały, że redukcja emisji metanu o 40 % do 2050 roku doprowadzi do spadku temperatury na świecie o około 0,4 ℃ w tym samym okresie. „Nowy model pozwala nam lepiej zrozumieć, jak usuwanie metanu wpływa na ocieplenie w skali całego globu oraz jakość powietrza, która jest istotna dla każdego człowieka”, mówi główny autor badania Sam Abernethy, doktorant w dziedzinie modelowania atmosfery na Uniwersytecie Stanforda. Za koordynację projektu CRESCENDO (Coordinated Research in Earth Systems and Climate: Experiments, kNowledge, Dissemination and Outreach) odpowiadał Uniwersytet w Leeds w Zjednoczonym Królestwie. Realizacja projektu zakończyła się w marcu 2021 roku. Więcej informacji: strona projektu CRESCENDO

Słowa kluczowe

CRESCENDO, metan, CO2, klimat, ozon, emisje, usuwanie metanu, jakość powietrza, temperatura

Powiązane artykuły