Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advanced direct biogas fuel processor for robust and cost-effective decentralised hydrogen production

Article Category

Article available in the following languages:

Odnawialny biogaz posłuży do produkcji ekologicznego wodoru

Unia Europejska poszukuje sposobów na zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych i w tym kontekście wodór może odegrać ważną rolę. Pewien nowo opracowany proces skutecznie przemienia biogaz w wodór, czym zwiększa szanse na masową produkcję ekologicznego wodoru w przystępnej cenie.

Energia icon Energia

Energia wodorowa oparta na najbardziej rozpowszechnionym we wszechświecie pierwiastku jest czystsza i bardziej wydajna od tradycyjnych źródeł energii opartych na paliwach kopalnych. W efekcie może przyczynić się do wyraźnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. „Produkcja wodoru z niskoemisyjnych źródeł może okazać się punktem zwrotnym w zakresie zrównoważonej dekarbonizacji energetyki”, mówi Debora Fino, badaczka z Politechniki w Turynie. „Spore wyzwanie stanowi jednak przemiana wodoru w energię w sposób wydajny, zrównoważony i opłacalny”. Wszystkie te problemy chce rozwiązać zespół finansowanego ze środków UE projektu BIOROBURplus. Bazując na sukcesie wcześniejszego projektu BIOROBUR, badacze tym razem zademonstrują potencjał biogazu i możliwości jego zrównoważonego wykorzystania jako paliwa odnawialnego do zasilania zdecentralizowanej produkcji ekologicznego wodoru, zwanego również biowodorem.

Zdecentralizowana produkcja wodoru

W trakcie projektu badacze opracowali metodę bezpośredniego reformingu parowo-tlenowego biogazu – procesu, w którym w obecności pary dochodzi do przemiany biogazu w wodór. Biogaz, który składa się zasadniczo z metanu i dwutlenku węgla, powstaje na przykład z odpadów rolnych, komunalnych i żywnościowych. Jest wobec tego klasyfikowany jako odnawialne źródło energii. „W projekcie BIOROBURplus poszliśmy o krok dalej i zaproponowaliśmy zaawansowane, bezpośrednie przetwarzanie paliwa na bazie biogazu na potrzeby opłacalnej i zdecentralizowanej produkcji wodoru”, wyjaśnia Fino, będąca również koordynatorką projektu. Jak mówi badaczka, system opracowany przez jej zespół to pierwszy demonstracyjny zakład zdolny wyprodukować w sposób wydajny i na masową skalę ekologiczny wodór w przystępnej cenie. „Otrzymaliśmy kompletny, przedkomercyjny procesor paliwowy. Wytwarza on ekologiczny wodór służący do produkcji metanolu, jest w stanie wytwarzać amoniak, a nawet stal, a wszystko to z wykorzystaniem odnawialnego wodoru zamiast zreformowanych parowo paliw kopalnych”, przekonuje Fino. Do produkcji wodoru w zakładzie wykorzystano gaz wysypiskowy, a także produkty beztlenowej fermentacji odpadów organicznych i osadów ściekowych.

Przestańmy tracić czas

Zespół projektu BIOROBURplus udowodnił tym samym, że istnieje skuteczna metoda stymulowania zapotrzebowania na ekologiczny wodór. „Jeśli rzeczywiście zależy nam na przejściu na gospodarkę wodorową, musimy zacząć poważnie myśleć o biogazie jako zrównoważonym i odnawialnym zasobie”, zauważa Fino. „Konieczne jest więc uzyskanie wsparcia regulacyjnego, w tym dopłat, których wysokość będzie porównywalna z tymi przekazywanymi choćby podmiotom działającym na rynku elektrolizy wody”. Fino przekonuje, że biogaz jest nie tylko odnawialnym źródłem energii, ale także może wspierać recykling odpadów rolnych i organicznych. Ponadto, w odróżnieniu od elektrolizerów i akumulatorów, biogaz poddawany recyklingowi lub ponownie wykorzystywany nie traci swojej wydajności. „Konwersja biogazu do wodoru jest najbardziej realnym sposobem na rozwinięcie zrównoważonej gospodarki wodorowej”, podsumowuje Fino. „Biogaz już dzisiaj jest źródłem taniego i ekologicznego wodoru, dlatego nie należy tracić czasu i czekać, aż spadną koszty elektrolizy”.

Słowa kluczowe

BIOROBURplus, energia odnawialna, biogaz, wodór, wodór ekologiczny, energia wodorowa, gospodarka wodorowa, emisje gazów cieplarnianych, węgiel, biowodór

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania