European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Production of renewable methanol from captured emissions and renewable energy sources, for its utilisation for clean fuel production and green consumer goods

Article Category

Article available in the following languages:

Wytwarzanie odnawialnego metanolu w ramach nowego procesu

Metanol jest związkiem powszechnie wykorzystywanym w przemyśle, choć jego produkcja zatruwa środowisko. Nowa metoda może wyeliminować z procesu wytwarzania metanolu emisje gazów cieplarnianych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Metanol (właściwie alkohol metylowy) jest jednym z najpopularniejszych przemysłowych związków chemicznych, używanym do niezliczonych zastosowań produkcyjnych. Jest również paliwem bezemisyjnym stosowanym jako dodatek do konwencjonalnych paliw kopalnych lub w zamian za takie paliwa. Tymczasem do produkcji metanolu wykorzystuje się surowce kopalne i oparte na nich źródła energii, stąd też uznaje się ją za istotnie zwiększającą emisje gazów cieplarnianych. Ograniczanie takich emisji jest jednym z ambitnych celów regulacji unijnych, które nakładają na przemysł obowiązek przechodzenia na produkcję opartą na surowcach odnawialnych. Zespół finansowanego ze środków UE projektu Circlenergy opracował proces produkcji metanolu z odnawialnych źródeł energii i z użyciem odnawialnych materiałów. Projekt Circlenergy jest realizowany z funduszy Fazy 2 instrumentu dla MŚP i jest kontynuacją wcześniejszego finansowanego przez UE projektu o takiej samej nazwie. W ramach bieżącej edycji projektu rozwinięto proces opracowany przez poprzedni zespół, zwiększając jego skalę i poprawiając elastyczność z myślą o komercjalizacji.

Wychwyt CO2 i wodoru

Opracowany w projekcie Circlenergy zastrzeżony proces nosi nazwę Emissions-to-Liquids. „W procesie tym wykorzystujemy CO2 jako surowiec, który wychwytujemy ze źródeł spalania, oraz wodór, który powstaje w procesie rozszczepiania wody pod wpływem przepływającego prądu elektrycznego”, wyjaśnia Ómar Sigurbjörnsson, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Carbon Recycling International. „Następnie gazy te łączy się, kompresuje i poddaje reakcji z udziałem katalizatora w wysokiej temperaturze i przy odpowiednim ciśnieniu, tak by otrzymać płynną mieszaninę metanolu i wody. W kolejnym kroku ekstrahuje się wodę w procesie destylacji przy udziale ciepła, uzyskując produkt końcowy, jakim jest czysty metanol”. Wodę można ponownie wykorzystać do innych celów. Wyprodukowany w ten sposób metanol (zwany e-metanolem) nie różni się ani pod względem chemicznym, ani pod względem zastosowań od zwykłego metanolu. Co jednak istotne, to wykorzystanie odpadowego CO2, który w przeciwnym razie dostałby się do atmosfery.

Wykorzystanie zielonej elektryczności

Do wyprodukowania tony metanolu zużywa się 10–11 MWh prądu elektrycznego, a zapotrzebowanie na prąd jest zaspokajane z różnych źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i wiatrowej. Takie źródła są pod względem cieplnym bardziej wydajne niż węgiel, a do tego ich zastosowanie pozwala na jeszcze większe ograniczenie śladu węglowego e-metanolu. Z początkiem projektu w 2019 roku proces był na siódmym poziomie gotowości technologicznej (TRL 7), co oznacza zademonstrowanie prototypu systemu w środowisku operacyjnym. W trakcie trwania projektu badacze dopracowali swoją technologię, tak by spełniała wymogi TRL 8, a więc by system był kompletny i zatwierdzony. Zespół jest gotowy, by przejść do etapu końcowego. W swoich planach ma obecnie zbudowanie w Norwegii pełnowymiarowej elektrowni, a prace konstrukcyjne mają rozpocząć się w 2022 roku. Zakład ten będzie największą na świecie elektrownią zasilaną paliwem syntetycznym, wykorzystującą energię ze źródeł odnawialnych i emisje odpadowego dwutlenku węgla. „Elektrownia będzie wychwytywała około 150 000 ton CO2 rocznie”, mówi Sigurbjörnsson i dodaje: „To tak jakbyśmy usunęli z dróg 56 000 samochodów z napędem na bazie paliw kopalnych”. Zakład będzie ponadto produkował 100 000 ton e-metanolu rocznie i generował własny wodór przy użyciu elektryczności pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zespół planuje również otwarcie dwóch dodatkowych zakładów w Chinach, mając nadzieję, że do 2024 roku opracowana przez niego technologia będzie wykorzystywana do produkcji w sumie 500 000 ton metanolu rocznie z poddanego recyklingowi CO2. Metanol pochodzący z tych zakładów będzie produkowany w sposób zrównoważony, a ponadto do jego produkcji posłuży odpadowy CO2, który w przeciwnym razie trafiłby do atmosfery. To rozwiązanie przełoży się na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Słowa kluczowe

Circlenergy, metanol, paliwo, e-metanol, węgiel, wytwarzanie, odpadowy CO2, materiały odnawialne, Emissions-to-Liquids

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania