Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Gdzie jest skrzynka z narzędziami? Korzystanie z młotków, wkrętaków i kluczy poprawia umiejętności językowe

Jak wynika z nowego badania, korzystanie z narzędzi mechanicznych i umiejętności językowe są powiązane z tym samym regionem mózgu.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Posługiwanie się językiem jest złożoną umiejętnością, która mobilizuje sieci mózgowe poświęcone konkretnie przetwarzaniu językowemu. Rozumienie składni zdań złożonych jest trudną do opanowania umiejętnością językową. Korzystanie z narzędzi w celu zdobywania pożywienia i schronienia sięga w naszym drzewie genealogicznym milionów lat wstecz. Ale co łączy te dwie umiejętności? Zarówno korzystanie z narzędzi, jak i posługiwanie się językiem pomogły ludziom wyewoluować na przestrzeni milionów lat. Wysunięto hipotezy, jakoby składnia i posługiwanie się narzędziami mogły wykorzystywać wspólne zasoby mózgowe ze względu na podobieństwo procesów motorycznych zachodzących podczas korzystania z narzędzi do tych, które umożliwiają posługiwanie się językiem.

Związek w mózgu pomiędzy posługiwaniem się językiem a korzystaniem z narzędzi

Zespół badawczy z Francuskiego Narodowego Instytutu Badań Zdrowia i Medycyny (Inserm), Francuskiego Centrum Narodowego Badań Naukowych oraz uczelni Université Claude Bernard Lyon 1 i Université Lumière Lyon 2 we współpracy ze szwedzkim Instytutem Karolinska zbadał, czy korzystanie z narzędzi mechanicznych angażuje części mózgu podobne do tych, które są mobilizowane podczas budowania zdań. Łącznie 244 uczestników poddano testom obejmującym trening motoryczny i ćwiczenia składniowe w języku francuskim. Wyniki pokazały, że te dwie umiejętności aktywizują ten sam region mózgu. Stwierdzili również, że trening z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych zwiększa naszą zdolność do rozumienia składni złożonych zdań – i na odwrót. Innymi słowy, korzystanie z narzędzi poprawia nasze umiejętności posługiwania się językiem, a posługiwanie się językiem zwiększa naszą umiejętność korzystania z narzędzi. Wyniki tych prac ukazały się w czasopiśmie „Science”. Podczas treningu motorycznego ochotnicy przy użyciu szczypiec mechanicznych umieszczali małe zatyczki w różnych otworach. W ramach ćwiczeń składni pokazywano im proste i złożone zdania, po czym musieli oni ocenić, czy są one prawdziwe, czy fałszywe. Badacze wykorzystali techniki obrazowania mózgu, aby zidentyfikować, które sieci mózgowe są aktywowane podczas obu tych ćwiczeń. W przypadku obu zadań u uczestników aktywowały się wspólne obszary mózgu w regionie zwanym jądrem podstawnym, odpowiedzialnym za kontrolę motoryczną i uczenie się, zachowanie i emocje.

Czy ćwiczenie jednej umiejętności może wpłynąć na poprawę drugiej?

Po stwierdzeniu, że w przypadku obu tych umiejętności wykorzystywane są te same zasoby mózgu, zespół badaczy chciał sprawdzić, czy ćwiczenie jednej umiejętności może również wpłynąć na poprawę drugiej. Polegało to na przeprowadzeniu ćwiczeń składniowych przed i po 30 minutowym treningu motorycznym z użyciem szczypiec. Badacze stwierdzili, że trening motoryczny z użyciem narzędzia powoduje poprawę wyników podczas ćwiczeń rozumienia składni. Naukowcy zastanawiają się, jak najlepiej wykorzystać wyniki swoich badań w warunkach klinicznych. „Obecnie pracujemy nad protokołami, które można by wdrożyć w celu wspierania rehabilitacji i przywracania umiejętności językowych u pacjentów ze względnie zachowanymi zdolnościami motorycznymi, takich jak młodzi ludzie z rozwojowymi zaburzeniami językowymi”, skomentował badacz z Inserm, Claudio Brozzoli, w komunikacie prasowym. „Oprócz tych innowacyjnych zastosowań odkrycia te dostarczają nam informacji na temat tego, jak język ewoluował na przestrzeni dziejów. Kiedy nasi przodkowie zaczęli tworzyć narzędzia i z nich korzystać, ta biegłość znacznie wpłynęła na mózg i narzuciła wymagania poznawcze, które mogły doprowadzić do wykształcenia się pewnych funkcji, takich jak składnia”. Chcesz poprawić swoje umiejętności językowe? Może zechcesz częściej sięgać po młotek, wkrętak lub klucz.

Słowa kluczowe

narzędzie, umiejętności językowe, korzystanie z narzędzi, język, mózg, składnia, zdanie, kontrola motoryczna