European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Nástroje využívající crowdsourcing odhalí místo nepříjemného zápachu

Projekt D-NOSES kombinuje inteligentní technologii s technikami monitorování zápachu a mnoha nosními dírkami, aby posouval nedostatečně regulované znečištění zápachem do agendy životního prostředí a politiky.

Society icon Society

Časté vystavení pachům, doma nebo v práci, může způsobit řadu neduhů, včetně: bolesti hlavy, nedostatku koncentrace, stresu, nespavosti a dýchacích problémů. „Po hluku jsou zápachy druhou látkou znečišťující životní prostředí, na kterou si stěžují lidé na celém světě. Většina technik měření zápachu však jejich dopad na občany dostatečně nezohledňuje. Celá tato oblast je nedostatečně regulována,“ říká Rosa Ariasová, koordinátorka projektu D-NOSES (Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability), dříve z nadace Ibercivis, která je hostitelkou projektu, nyní zakladatelkou a generální ředitelkou společnosti Science for Change. Projekt občanské vědy D-NOSES podporovaný EU zdokonalil speciálně navrženou aplikaci pro získávání geolokačních údajů o zápachu v reálném čase, které byly rozšířeny o zkušenosti postižených osob. Projekt testoval svou metodiku v deseti pilotních projektech v osmi evropských zemích, společně s Chile a Ugandou s cílem získat širší perspektivu. Některé výsledky pilotních projektů již byly zveřejněny, například výsledky pro Itálii, Řecko a Chile. Ve Španělsku získala aplikace OdourCollect nedávno prestižní ocenění Prismas (webové stránky ve španělštině) za vědeckou činnost.

Mapovací nástroje

Projekt se řídil přístupem Extreme Citizen Science univerzity University College London, který upřednostňuje postupy zdola nahoru s povědomím o místních potřebách, aby pomohl zajistit účast a začlenění občanů ve všech fázích výzkumu. Strategie zapojení veřejnosti byly upraveny pro každý pilotní projekt, přičemž po etnografickém výzkumu následovaly cílené aktivity v muzeích a na festivalech a vystoupení v místních médiích. Po zapojení se účastníci zúčastnili smyslových procházek a tréninků v oblasti pachu a také workshopů zaměřených na analýzu dat. Jádrem projektu D-NOSES byla aplikace OdourCollect, postavená na dřívější iteraci vytvořené projektem MYGEOSS a navržená tak, aby umožnila postiženým komunitám mapovat znečištění zápachem a prosazovat změnu. Během deseti pilotních projektů navrhli účastníci vylepšení funkčnosti aplikace, jako je mapování příjemných pachů kromě těch nepříjemných. Stěžejní pilotní projekt v Barceloně se zaměřil na městskou část Forum, která více než dvacet let snášela dopady zařízení na zpracování odpadu a odpadních vod. Uživatelé byli vyškoleni, aby rozpoznali různé pachy včetně odpadu, splašků, kalů a bioplynu a zmapovali je. Tyto údaje byly poté propojeny s průmyslovými operacemi pomocí historické analýzy aplikace. Během dvanáctiměsíčního období bylo hlášeno více než 600 pozorování, kterých se zúčastnilo 86 osob. Celkově projekt shromáždil více než 10 000 pozorování zápachu po celém světě od více než 1 200 občanů. „Díky genderovému pohledu našeho modelu zapojení bylo 70 % pozorování shromážděno ženami,“ dodává Ariasová. „Celkově lze říci, že pilotní projekty ověřily naši metodiku, přičemž barcelonské a italské pilotní projekty se shodovaly s výsledky tradičních studií zápachu. Ukázalo se, že nos je velmi účinný senzor.“

Ovlivňování politiky

Výsledkem akce projektu D-NOSES s názvem „Přezkum znečištění zápachem v Evropě“, kterou na internetu uspořádala řecká poslankyně Evropského parlamentu Maria Spyrakiová, bylo zahrnutí znečištění zápachem a občanské vědy do akčního plánu EU s názvem „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“. Tým rovněž doufá, že jeho zelená kniha podnítí diskusi o komplexní evropské politice v oblasti zápachu a povede k bílé knize. Dalším výsledkem je mezinárodní observatoř zápachu, interaktivní online zdroj, do něhož uživatelé vkládají data získaná po celém světě a kde je konzultují. Prosazování změn politiky bylo rovněž prováděno na místní úrovni během pilotních projektů a obecněji prostřednictvím souboru nástrojů pro prosazování, politických pokynů a strategického plánu pro správu. Tým v současné době standardizuje svou metodiku ve Španělsku a zároveň pracuje na obecním modelu pro regulaci zápachu. „Naším cílem je, aby orgány využívaly údaje od občanů jako důkaz k nutnosti rychlého jednání,“ uzavírá Ariasová. „Zásadní je, že naše metodika může být replikována v jiných souvislostech anebo aplikována na jiné sociálně environmentální otázky.“

Keywords

D-NOSES, občanská věda, zápach, znečištění, pachy, odpad, crowdsourcing, geolokace

Discover other articles in the same domain of application