Skip to main content
European Commission logo print header

Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Masivno financiranim alatima otkrivaju se lokacije neugodnih mirisa

Kombiniranjem pametne tehnologije s tehnikama praćenja neugodnih mirisa i mnoštvom nosova, projektom D-NOSES podiže se razina svijesti o nereguliranom onečišćenju neugodnim mirisima u planovima u području okoliša i politike.

Society icon Society

Učestala izloženost neugodnim mirisima kod kuće ili na poslu može uzrokovati niz tegoba uključujući glavobolje, nedostatak koncentracije, stres, nesanicu i respiratorne probleme. „Nakon buke, neugodni mirisi drugi su najčešće spominjani onečišćivači okoliša na globalnoj razini. Međutim, većina tehnika za mjerenje neugodnih mirisa ne uzima u obzir njihov utjecaj na građane. To je cijelo područje nedovoljno regulirano”, govori koordinatorica projekta D-NOSES (Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability) Rosa Arias, prijašnja članica zaklade Ibercivis Foundation, domaćica projekta, sada osnivačica i glavna direktorica udruge Science for Change. Projektom građanske znanosti D-NOSES financiranim sredstvima EU-a poboljšana je posebno dizajnirana aplikacija za masovno financiranje podataka o geografskom položaju neugodnih mirisa u stvarnom vremenu, potkrijepljena iskustvima pogođenih osoba. Projektom je ispitana njegova metodologija u okviru deset pilot-projekata u osam europskih zemalja, uključujući Čile i Ugandu radi šire perspektive. Rezultati nekoliko pilot-projekata već su objavljeni, poput onih za Italiju, Grčku i Čile. U Španjolskoj je projekt OdourCollect nedavno osvojio prestižu nagradu Prismas (internetska stranica na španjolskom jeziku) za znanstveni doseg.

Alati za mapiranje

Projekt je slijedio pristup Extreme Citizen Science sveučilišta University College London, kojim se prioritiziraju prakse odozdo prema gore uz svijest o lokalnim potrebama kako bi se pomoglo u osiguravanju sudjelovanja i uključenosti građana u svim fazama istraživanja. Strategije uključivanja članova javnosti prilagođene su svakom pilot-projektu uz etnografsko istraživanje nakon kojeg su uslijedile ciljane aktivnosti u muzejima i na festivalima, uz pojavljivanje u lokalnim medijima. Nakon uključivanja sudionici su sudjelovali u senzornim šetnjama i osposobljavanjima u području neugodnih mirisa te na radionicama o analizi podataka. U središtu projekta D-NOSES bila je aplikacija OdourCollect izrađena na temelju prethodne verzije osmišljene u okviru projekta MYGEOSS i dizajnirana kako bi se pogođenim zajednicama omogućilo mapiranje onečišćenja neugodnim mirisima i promicale promjene. Tijekom trajanja tih deset pilot-projekata sudionici su predložili poboljšanja funkcionalnosti aplikacije poput mapiranja ugodnih mirisa uz one neugodne. Glavni pilot-projekt iz Barcelone bio je usredotočen na područje grada s Forumom gdje se već 20 godina osjeća utjecaj otpada i objekata za tretiranje otpadnih voda. Korisnici su osposobljeni za prepoznavanje različitih mirisa uključujući otpad, kanalizaciju, mulj i biogorivo te za njihovo mapiranje. Ti su podaci zatim povezani s industrijskim operacijama s pomoću prethodnih analiza u aplikaciji. Tijekom razdoblja od 12 mjeseci 86 sudionika prijavilo je više od 600 opažanja. U okviru projekta uspoređeno je više od 10 000 neugodnih mirisa koje je diljem svijeta prepoznalo više od 1200 građana. „Zahvaljujući rodnoj perspektivi našeg modela uključivanja 70 % opažanja prikupile su žene”, dodaje Arias. „Našim je pilot-projektima uspješno potvrđena metodologija, pri čemu su pilot-projekti iz Barcelone i Italije usklađeni s rezultatima tradicionalnih studija o neugodnim mirisima. Nos je dokazano iznimno djelotvorno osjetilo!”

Utjecanje na politiku

Događaj u okviru projekta D-NOSES „Revisiting Odour Pollution in Europe”, koji je na internetu vodila zastupnica u Europskom parlamentu Maria Spyraki, rezultirao je uključivanjem onečišćenja neugodnim mirisima i građanske znanosti u Akcijski plan EU-a „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla”. Tim se nada i da će njihova zelena knjiga potaknuti raspravu o sveobuhvatnoj europskoj politici o neugodnim mirisima te dovesti do bijele knjige. Drugi je ishod interaktivni internetski resurs International Odour Observatory koji korisnicima omogućuje unos podataka i pregled https://dnoses.communitymaps.org.uk/welcome (podataka prikupljenih postupkom ) na globalnoj razini. Zalaganje za promjene u politikama također je bilo dostupno na lokalnoj razini tijekom trajanja pilot-projekata, kao i općenitije s pomoću skupa alata za savjetovanje, sažetaka politika i strateškog plana za upravljanje. Tim trenutačno radi na standardizaciji svoje metodologije u Španjolskoj te istodobno radi i na općinskom modelu za vođenje propisa o neugodnim mirisima. „Naš je cilj da nadležna tijela upotrebljavaju podatke građana kao dokaz kako bi se potaknulo djelovanje”, zaključuje Arias. „Ključno je to što se naša metodologija može replicirati u druge kontekste i/ili primjenjivati na druga socioekonomska pitanja.”

Keywords

D-NOSES, građanska znanost, neugodni miris, onečišćenje, mirisi, otpad, masovno financiranje, geografski položaj

Discover other articles in the same domain of application