Skip to main content
European Commission logo print header

Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Ar publikas iesaistīšanas instrumentiem nosaka nepatīkamu smaku atrašanās vietu

Kombinējot viedās tehnoloģijas un smaku monitoringa tehnikas, kā arī iesaistot vietējos iedzīvotājus, iniciatīva D-NOSES vides aizsardzības un politikas darba kārtības priekšplānā izvirza smaku piesārņojuma jautājumu, kas netiek pietiekami reglamentēts.

Society icon Society

Bieža saskare ar smaku iedarbību mājās vai darba vietā var izraisīt virkni veselības traucējumu, tostarp, galvassāpes, koncentrēšanās spējas trūkumu, stresu, bezmiegu un elpošanas problēmas. “Pēc trokšņa globālā mērogā smakas ir otrs izplatītākais vides piesārņotājs, par ko tiek saņemtas sūdzības. Tomēr vairums tehniku, ar ko mēra smakas, nepietiekami ņem vērā to ietekmi uz iedzīvotājiem. Šajā jomā ir nepietiekams regulējums,” saka projekta D-NOSES (Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability) koordinatore Roza Ariasa (Rosa Aria), kas agrāk darbojās kā projekta uzņēmēja Ibercivis Foundation un tagad ir Science for Change dibinātāja un rīkotājdirektore. ES atbalstītā amatierzinātnes projekta D-NOSES ietvaros tika uzlabota īpaši izstrādāta lietotne, lai iesaistītu publiku ģeolokalizētu datu par smakām vākšanā reāllaikā, ko papildina skarto personu pieredze. Projekta metodoloģija tika izmēģināta 10 izmēģinājuma projektos astoņās Eiropas valstīs, ko papildināja Čīle un Uganda plašākai perspektīvai. Atsevišķi izmēģinājuma projektu rezultāti jau ir publicēti, piemēram, attiecībā uz Itāliju, Grieķiju un Čīli. Spānijā iniciatīvai OdourCollect nesen tika piešķirta prestižā Prismas balva (tīmekļa vietne spāņu valodā) par zinātnes popularizēšanu.

Kartēšanas instrumenti

Šis projekts sekoja Londonas Universitātes koledžas īstenotajai pieejai iniciatīvā Extreme Citizen Science, kurā kā prioritāte ir noteikta augšupēja prakse, apzinoties vietējo kopienu vajadzības, lai palīdzētu nodrošināt iedzīvotāju līdzdalību un iekļaušanu visos pētījuma posmos. Katram izmēģinājuma projektam tika pielāgotas stratēģijas sabiedrības pārstāvju iesaistīšanai, kurā etnogrāfiskiem pētījumiem sekoja mērķtiecīgas aktivitātes muzejos un festivālos kopā ar informācijas atspoguļošanu vietējos plašsaziņas līdzekļos. Pēc iesaistīšanās dalībnieki piedalījās sensorās pastaigās un apmācībās par smakām, kā arī datu analīzes darbsemināros. Projekta D-NOSES centrā bija lietotne OdourCollect, kuras pamatā ir iepriekšējā projekta MYGEOSS rezultāti un kas paredzēta tam, lai smaku skartās kopienas kartētu smaku piesārņojumu un veicinātu pārmaiņas. 10 izmēģinājuma projektu laikā to dalībnieki ierosināja uzlabojumus lietotnes funkcijām, piemēram, patīkamu smaržu kartēšanu papildus smakām. Paraugprojektā Barselonā galvenā uzmanība tika pievērsta pilsētas Foruma rajonam, kurš vairāk nekā 20 gadu garumā ir cietis no atkritumu un notekūdeņu pārstrādes iekārtu ietekmes. Lietotāji tika apmācīti atpazīt dažādas smakas, tostarp atkritumu, notekūdeņu, dūņu un biogāzes smakas, un tās kartēt. Šie dati pēc tam tika sasaistīti ar rūpnieciskām darbībām, izmantojot lietotnes vēsturisko analīzi. 12 mēnešus ilgā periodā 86 dalībnieki ziņoja par vairāk nekā 600 novērojumiem. Pavisam projektā tika apkopoti vairāk nekā 10 000 novērojumu par smakām visā pasaulē, ko iesniedza vairāk nekā 1200 iedzīvotāju. “Pateicoties mūsu iesaistes modeļa dzimumu perspektīvai, 70 % novērojumu savāca sievietes,” piebilst Ariasa. “Kopumā mūsu izmēģinājuma projektos tika apstiprināta metodoloģija, saskaņojot Barselonas un Itālijas izmēģinājuma projektus ar tradicionālo smaku pētījumu rezultātiem. Izrādās, ka deguns ir ļoti efektīvs sensors!”

Politikas ietekmēšana

Projekta D-NOSES pasākuma Smakas piesārņojuma Eiropā pārskatīšana, ko tiešsaistē nodrošināja Eiropas Parlamenta deputāte no Grieķijas Marija Spiraki (Maria Spyraki), rezultātā smakas piesārņojums un amatierzinātne tika iekļauti ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānā. Komanda arī cer, ka viņu zaļā grāmata rosinās diskusiju par visaptverošu Eiropas smaku politiku un rezultātā taps baltā grāmata. Vēl viens rezultāts bija interaktīvs interneta resurss Starptautiskais smaku novērošanas centrs, kur lietotāji veic datu ievadi un meklēšanu, izmantojot datus, kas savākti ar publikas iesaistīšanu pasaules mērogā. Politikas izmaiņu veicināšana izmēģinājuma projektu laikā norisinājās vietējā mērogā, kā arī vispārīgākā veidā ar veicināšanas instrumentu kopumu, īsiem politikas apskatiem un stratēģisku pārvaldības ceļvedi. Komanda šobrīd standartizē metodoloģiju Spānijā, vienlaikus arī strādājot pie pašvaldību līmeņa modeļa, lai virzītu regulējumu par smakām. “Mūsu mērķis ir panākt, lai iestādes izmantotu iedzīvotāju datus kā pierādījumus, sākot rīkoties nekavējoties,” noslēgumā saka Ariasa. “Būtiski ir tas, ka mūsu metodoloģiju var atkārtot citā kontekstā un/vai izmantot citiem sociālajiem un vides jautājumiem.”

Keywords

D-NOSES, amatierzinātne, smakas, piesārņojums, smaržas, atkritumi, publikas iesaistīšana, ģeolokācija

Discover other articles in the same domain of application