Skip to main content
European Commission logo print header

Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

S pomočjo množic pridobljena orodja za iskanje neprijetnih vonjav

Projekt D-NOSES z združevanjem pametne tehnologije, tehnik za spremljanje vonjav in številnih nosnic neučinkovito urejeno onesnaženje z neprijetnimi vonjavami postavlja v vrh okoljskih in političnih agend.

Society icon Society

Pogosta izpostavljenost vonjavam doma ali na delu lahko povzroči vrsto zdravstvenih težav, kot so glavoboli, pomanjkanje koncentracije, stres, nespečnost in dihalne težave. „Vonjave so za hrupom drugo okoljsko onesnaževalo na svetu, v zvezi s katerim nastaja največ pritožb. Vendar večina tehnik za merjenje vonjav ne upošteva ustrezno njihovega vpliva na prebivalce. To področje je v celoti neučinkovito urejeno,“ pravi Rosa Arias, koordinatorica projekta D-NOSES (Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability), prej članica fundacije Ibercivis Foundation, ki je bila tudi gostiteljica projekta, danes ustanoviteljica in izvršna direktorica organizacije Science for Change. Projekt D-NOSES s področja znanosti za državljane, ki ga je podprla EU, je izboljšal posebej zasnovano aplikacijo za zbiranje geografsko določenih podatkov o vonjavah v realnem času in jo dopolnil z izkušnjami vseh, ki jih to zadeva. Projektna metodologija je bila preizkušena z 10 pilotnimi študijami, ki so se izvajale v osmih evropskih državah ter Čilu in Ugandi, ki sta zagotovila širši kontekst. Nekateri rezultati pilotnih študij so že objavljeni, na primer podatki za Italijo, Grčijo in Čile. Projekt OdourCollect v Španiji je osvojil prestižno nagrado Prismas (spletišče v španščini) za komuniciranje znanosti.

Orodja za kartiranje

Projekt je sledil pristopu univerze University College London’s, t. i. Extreme Citizen Science, ki ob upoštevanju lokalnih potreb daje prednost praksam od spodaj navzgor, da bi pripomogel k zagotavljanju udeležbe državljanov in vključevanju v vseh fazah raziskave. Za vsako pilotno študijo so bile prilagojene strategije za vključevanje posameznikov iz prebivalstva: etnografskim raziskavam so sledile ciljno usmerjene dejavnosti v muzejih in na festivalih ter nastopi v lokalnih medijih. Udeleženci, ki so se vključili v projekt, so se nato udeležili senzoričnih sprehodov in usposabljanj o vonjavah ter delavnic za analizo podatkov. Osrednji del projekta D-NOSES je bila aplikacija OdourCollect, ki je temeljila na starejši aplikaciji, razviti v okviru projekta MYGEOSS, katere namen je bil omogočiti prizadetim skupnostim, da kartirajo onesnaženje z neprijetnimi vonjavami, in se zavzeti za spremembe. Udeleženci so v okviru 10 pilotnih študij predlagali izboljšave funkcionalnosti aplikacije, kot je možnost kartiranja prijetnih in ne samo neprijetnih vonjev. Vodilna pilotna študija v Barceloni je bila osredotočena na mestno območje Forum, ki je bil več kot 20 let izpostavljen vplivu obratov za predelavo odpadkov in čiščenje odpadne vode. Uporabniki so se usposobili za prepoznavanje različnih vonjev, vključno z odpadki, odplakami, blatom in bioplinom, ter njihovo kartiranje. Ti podatki so se nato povezali z industrijskimi dejavnostmi s pomočjo analize preteklih dogodkov znotraj aplikacije. V 12 mesecih je bilo posredovanih več kot 600 opažanj, vključenih pa je bilo 86 udeležencev. V okviru projekta je bilo skupaj zbranih več kot 10 000 opaženih vonjav z vsega sveta, ki jih je posredovalo več kot 1 200 prebivalcev. „Ker je naš model vključevanja upošteval tudi vidik spola, so 70 % vseh opažanj zbrale ženske,“ dodaja Rosa Arias. „Naše pilotne študije so na splošno potrdile našo metodologijo, pilotni študiji iz Barcelone in Italije pa sta se uskladili z rezultati tradicionalnih študij o vonjavah. Izkazalo se je, da je nos izredno učinkovit senzor!“

Politika vplivanja

Dogodek v okviru projekta D-NOSES „Ponovna preučitev onesnaženja z neprijetnimi vonjavami v Evropi“, ki ga je na spletu organizirala grška evropska poslanka Maria Spyraki, je privedel do vključitve onesnaženja z neprijetnimi vonjavami ter znanosti za državljane v Akcijski načrt EU: „Naproti ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal“. Skupina tudi upa, da bo njihova zelena knjiga spodbudila razpravo o celoviti evropski politiki o vonjavah ter da bo na tej podlagi pripravljena bela knjiga. Še en rezultat projekta je bila mednarodna skupina za opazovanje vonjav, tj. interaktiven spletni vir, v katerega uporabniki vnašajo in v katerem iščejo podatke, ki so bili črpani iz množic na svetovni ravni. Pobude za spremembe politike so bile med izvajanjem pilotnih študij dane tudi na lokalni ravni, bolj na splošno pa v okviru zbirke orodij za pobude, poročil o politiki ter strateškem načrtu upravljanja. Skupina trenutno standardizira svojo metodologijo v Španiji, hkrati pa pripravlja občinski model za usmerjanje urejanja na področju vonjav. „Naš cilj je zagotoviti, da bodo organi uporabili podatke prebivalcev kot dokaze in takoj ukrepali,“ zaključi Rosa Arias. „Našo metodologijo je trenutno mogoče prenesti v druge okvire in/ali uporabiti za reševanje drugih družbeno-okoljskih vprašanj.“

Keywords

D-NOSES, znanost za državljane, vonj, onesnaževanje, smrad, odpadki, črpanje iz množic, geografski položaj

Discover other articles in the same domain of application