CORDIS - EU research results
CORDIS

Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society

Article Category

Article available in the following languages:

Измерване на въздействието на гражданската наука

Нова платформа има за цел да помогне на гражданските научни проекти да разберат по-добре въздействието в резултат на прилагането им.

Society icon Society

Гражданската наука, при която обществеността си сътрудничи с учените за провеждане на изследвания и създаване на научни знания, има много потенциални ползи. Участниците усвояват нови умения и се възползват от по-дълбокото разбиране на научния процес, а учените получават достъп до големи, локални масиви от данни, които просто не биха могли да съберат, работейки самостоятелно. Дори обществото има полза, тъй като проектите за гражданска наука могат да предоставят информация за правителствени решения и да подкрепят устойчиви инициативи. „Въпреки че потенциалът на гражданската наука е добре документиран, ние сме доста ограничени, когато става въпрос за опити с количествено измерване“, казва Луиджи Чекарони, учен от Earthwatch Europe. „Всъщност няма рационализиран процес за оценка на въздействието на даден проект и за сравнение с други проекти“. С подкрепата на финансирания от ЕС проект MICS (Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society) Чекарони и колегите му работят по създаването на методи и насоки за измерване на въздействието на гражданската наука, които ще представят в цялостна онлайн платформа. „Понастоящем проектът работи по пет казуса, в които се изследва приложимостта на различни подходи и инструменти на гражданската наука в различни региони и контексти“, добавя Чекарони. Да разгледаме например река Марценего в Италия. През годините коритото на реката е било изкуствено променяно, което е довело до повишен риск от наводнения. Освен това реката се е замърсила поради урбанизацията и селскостопанската дейност. За да промени това, MICS адаптира съществуващите методологии за съвместно проектиране от финансирания от ЕС проект Ground Truth 2.0 за да обедини усилията на местния орган по водите, правителствените ръководители и учените-граждани. Заедно те обсъдиха предизвикателствата, свързани с реката и близките влажни зони, определиха приоритетите и предоставиха на гражданите-учени инструментите и обучението, от които се нуждаят, за да наблюдават и анализират качеството на водата и растителността.

Платформа за всички

При разработването на платформата на MICS бяха взети предвид поуките от проучванията на конкретни случаи в Унгария, Италия, Румъния и Обединеното кралство. Както обяснява Чекарони, координаторите на проекти за граждански науки ще могат лесно да влизат в платформата и да въвеждат данни за своите проекти. С помощта на алгоритми с изкуствен интелект платформата ще генерира оценка на въздействието на проекта. „Тъй като платформата ще бъде свободно достъпна, други граждански научни проекти ще имат достъп до инструментите и насоките за оценка на въздействието и ще могат да използват платформата, за да разгледат въздействието на своите дейности“, отбелязва Чекарони. Платформата може да се използва на всеки етап от проекта. Например преди началото на проекта, тя може да помогне за оформянето на дизайна на проекта. При вече започнат проект платформата може да се използва за промяна на дейностите му, за да се постигне максимално въздействие. След приключването на проекта платформата може да се използва за обобщаване на постигнатото и за привличане на допълнително финансиране. „Всеки проект ще има собствена страница в платформата, от която ще може да споделя доклади за въздействието с всички, които се интересуват от дейностите му“, заключава Чекарони. „В крайна сметка платформата ще помогне на проектите за гражданска наука да се отнасят критично към собственото си въздействие и да адаптират подхода си, за да гарантират, че са полезни за участниците, научната общност, околната среда и обществото като цяло“.

Keywords

MICS, гражданска наука, учени, изследвания, съвместно проектиране, граждани-учени

Discover other articles in the same domain of application