Skip to main content
European Commission logo print header

Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society

Article Category

Article available in the following languages:

Mjerenje učinka građanske znanosti

Novom platformom želi se pomoći projektima u području građanske znanosti da bolje razumiju učinke koje ima njihov rad.

Society icon Society

Građanska znanost, u kojoj javnost surađuje sa znanstvenicima u provođenju istraživanja i proizvodnji znanstvenog znanja, ima brojne potencijalne prednosti. Sudionici uče nove vještine i imaju koristi od stjecanja dubljeg poštovanja za znanstvene procese, a znanstvenici dobivaju pristup velikim, lokaliziranim skupovima podataka koje jednostavno ne bi mogli prikupiti sami. Čak i društvo ima koristi jer projekti građanske znanosti mogu utjecati na odluke vlade i poduprijeti održive inicijative. „Iako je potencijal građanske znanosti dobro dokumentiran, prilično smo ograničeni kad govorimo o pokušaju njezina mjerenja na način koji se može kvantificirati”, govori Luigi Ceccaroni, znanstvenik u dobrotvornoj organizaciji Earthwatch Europe. „Štoviše, ne postoji pojednostavnjen postupak za procjenu učinka projekta i uspoređivanje s drugim projektima.” Uz potporu projekta MICS (Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society) financiranog sredstvima EU-a, Ceccaroni i kolege rade na stvaranju metoda i smjernica za mjerenje učinka građanske znanosti koje će predstaviti na sveobuhvatnoj internetskoj platformi. „U okviru projekta trenutačno se radi na pet studija slučaja u kojima se istražuje primjenjivost različitih pristupa i alata građanske znanosti u različitim regijama i kontekstima”, dodaje Ceccaroni. Uzmite, na primjer, rijeku Marzenego u Italiji. Tijekom godina tok rijeke umjetno je izmijenjen, što je rezultiralo većim rizikom od poplava. Nadalje, rijeka je postala onečišćena zbog urbanizacije i poljoprivrednih aktivnosti. Da bi se to promijenilo, u okviru projekta MICS primjenjuju se postojeće metodologije zajedničkog osmišljavanja iz projekta Ground Truth 2.0 financiranog sredstvima EU-a radi udruživanja lokalnih nadležnih tijela u području vode, vodećih osoba u vladi i građana znanstvenika. Zajedno su raspravljali o izazovima povezanima s rijekom i obližnjim močvarama, utvrdili prioritete i pružili građanima znanstvenicima alate i osposobljavanje potrebno za praćenje i analizu kvalitete vode i vegetacije.

Platforma za svakoga

Lekcije naučene u studijama slučajeva u Italiji, Mađarskoj, Rumunjskoj i Ujedinjenoj Kraljevini uzele su se u obzir pri razvoju platforme MICS. Kako objašnjava Ceccaroni, koordinatori projekta građanske znanosti moći će se jednostavno prijaviti na platformu i unijeti podatke iz svojih projekata. S pomoću algoritama umjetne inteligencije platforma zatim generira procjenu učinka projekta. „S obzirom na to da će platforma biti besplatna, drugi projekti građanske znanosti imat će pristup alatima procjene učinka i smjernicama te će moći upotrebljavati platformu da razmotre učinak koji imaju njihove aktivnosti”, napominje Ceccaroni. Platforma se može upotrebljavati u svim fazama projekta. Na primjer, prije početka projekta može pomoći u osmišljavanju projekta. Projekt koji je već u tijeku može iskoristiti platformu za izmjenu svojih aktivnosti kako bi se maksimizirao njegov učinak. Nakon završetka projekta platforma se može upotrebljavati za sažimanje postignuća i privlačenje dodatnog financiranja. „Svaki projekt imat će vlastitu stranicu na platformi s koje može dijeliti izvješća o utjecaju sa svima zainteresiranima za njihove aktivnosti”, zaključuje Ceccaroni. „Konačno, platforma će pomoći projektima građanske znanosti da kritički razmišljaju o vlastitom učinku i prilagode svoj pristup kako bi osigurali koristi za svoje sudionike, znanstvenu zajednicu, okoliš i društvo u cjelini.”

Keywords

MICS, građanska znanost, znanstvenici, istraživanje, zajedničko osmišljavanje, građani znanstvenici

Discover other articles in the same domain of application