European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society

Article Category

Article available in the following languages:

Het meten van de impact van burgerwetenschap

Een nieuw platform heeft als doel burgerwetenschapsprojecten te helpen de impact van hun werk beter te begrijpen.

Society icon Society

Burgerwetenschap, waarbij het publiek met wetenschappers samenwerkt om onderzoek te doen en wetenschappelijke kennis te produceren, heeft talrijke potentiële voordelen. Deelnemers leren nieuwe vaardigheden aan en krijgen bovendien meer inzicht in het wetenschappelijk proces, en wetenschappers krijgen toegang tot grote, gelokaliseerde gegevens die zij alleen nooit hadden kunnen verzamelen. Zelfs de samenleving profiteert, omdat burgerwetenschapsprojecten meegenomen worden bij overheidsbesluiten en duurzame initiatieven kunnen ondersteunen. “Hoewel het potentieel van de burgerwetenschap goed is gedocumenteerd, lopen we snel tegen grenzen aan als we proberen dat op een kwantificeerbare manier te meten”, zegt Luigi Ceccaroni, wetenschapper bij Earthwatch Europe. “Er is in feite geen gestroomlijnd proces om de impact van een project te beoordelen en het met andere projecten te vergelijken.” Met steun van het door de EU gefinancierde MICS-project (Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society) zijn Ceccaroni en zijn collega’s bezig met het creëren van methoden en richtsnoeren voor het meten van de impact van burgerwetenschap, die zij zullen presenteren op een uitgebreid online platform. “In het project is men momenteel bezig met vijf casestudies waarin de toepasbaarheid van verschillende benaderingen van en instrumenten voor burgerwetenschap in verschillende regio’s en contexten wordt onderzocht”, vervolgt Ceccaroni. Neem bijvoorbeeld de rivier de Marzenego in Italië. De loop van de rivier is in de loop van de tijd kunstmatig verlegd, wat heeft geresulteerd in een verhoogd overstromingsrisico. Verder is de rivier vervuild geraakt door verstedelijking en landbouwactiviteiten. Om hier verandering in te brengen paste MICS bestaande, uit het door de EU gefinancierde project Ground Truth 2.0 afkomstige co-ontwerpmethodologieën aan om de lokale waterautoriteit, bestuurders van de overheid en burgerwetenschappers samen te brengen. Samen bespraken zij de problemen die met de rivier en nabijgelegen wetlands hadden te maken, stelden zij prioriteiten vast, en gaven zij burgerwetenschappers de instrumenten en scholing waarmee zij de waterkwaliteit en vegetatie kunnen controleren en analyseren.

Een platform voor iedereen

De lessen die konden worden getrokken uit casestudies in Hongarije, Italië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk zijn meegenomen in de ontwikkeling van het MICS-platform. Volgens Cecceroni kunnen de coördinatoren van burgerwetenschapsprojecten gemakkelijk op het platform inloggen en de gegevens over hun project invoeren. Met behulp van kunstmatige intelligentie-algoritmen maakt het platform vervolgens een effectbeoordeling van het project. “Omdat de toegang tot het platform gratis zal zijn, hebben andere burgerwetenschapsprojecten toegang tot de instrumenten en de richtsnoeren voor effectbeoordeling, en kunnen zij het platform gebruiken om de impact van hun activiteiten te bekijken”, zegt Ceccaroni. Het platform kan in elke fase van een project worden gebruikt. Voordat een project begint, kan het helpen bij de manier waarop het project moet worden ingericht. Een project dat al loopt, kan het platform inzetten om te helpen om ten behoeve van een maximale impact activiteiten aan te passen. Nadat een project is afgerond kan het platform worden gebruikt om kort uiteen te zetten wat er werd bereikt, en om aanvullende financiering aan te trekken. “Elk project krijgt zijn eigen pagina op het platform, en vanaf die plek kunnen ze effectrapportages delen met iedereen die in hun activiteiten is geïnteresseerd”, besluit Ceccaroni. “Uiteindelijk zal het platform burgerwetenschapsprojecten helpen om hun eigen impact kritisch te bekijken en hun benadering aan te passen om ervoor te zorgen dat zij deelnemers, wetenschappers, het milieu en de samenleving als geheel voordeel opleveren.”

Keywords

MICS, burgerwetenschap, wetenschappers, onderzoek, co-ontwerp, burgerwetenschappers

Discover other articles in the same domain of application