European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Dlaczego długość życia człowieka ograniczona jest do 70 lat?

Nawet najzdrowsi spośród naszych czytelników prawdopodobnie nie dożyją setnych urodzin. Dlaczego tak się dzieje? Według eksperta Davida Vilcheza, profesora medycyny na Uniwersytecie w Kolonii, klucz do długowieczności może być ukryty w naszych komórkach.

Zdrowie icon Zdrowie

Obecnie dzięki postępom w medycynie i zmianom na lepsze w zakresie stylu życia więcej osób niż kiedykolwiek w historii dożywa 80. roku życia, jednak liczba osób żyjących dłużej niż 100 lat nie wzrasta w tym samym tempie. Czy istnieje nieprzekraczalny limit długości życia człowieka? A jeśli tak, to gdzie leży ta granica? „Przewidywana długość życia ogromnie wzrosła w ostatnich dekadach, co oczywiście jest dobrą wiadomością”, opowiada profesor David Vilchez, dyrektor Vilchez Lab. „Ta rewolucja demograficzna stanowi zarazem spore wyzwanie z uwagi na rosnącą liczbę przypadków chorób związanych z wiekiem”. Według Vilcheza starzenie się jest związane z postępującą utratą integralności fizjologicznej, będącej głównym czynnikiem ryzyka w przypadku wielu chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych, onkologicznych oraz neurodegeneracyjnych. „Odkrycie manipulacji genetycznych, które regulują proces starzenia się, zrewolucjonizowało dziedzinę gerontologii molekularnej, wskazując na realistyczną możliwość opracowania leków mogących zapobiegać wielu chorobom”, wyjaśnia. „Możliwość określenia mechanizmów opóźniających starzenie się może przynieść ogromne korzyści naszemu stale starzejącemu się społeczeństwu”, dodaje Vilchez. Jednakże dopiero zaczynamy poznawać aspekty molekularne mechanizmów leżących u podstaw procesu starzenia się.

Czynniki wpływające na długowieczność

Odkrycie pojedynczej mutacji genów, która podwaja przewidywaną długość życia nicienia, było prawdziwym przełomem w naszym podejściu do starzenia się. „Wcześniej postrzegano je jako proces kumulatywny, w ramach którego choroby i ogólne »zużycie się« powodują postępujące wyniszczanie organizmu i śmierć”, wyjaśnia. „Nasze odkrycie pokazało nam, że starzenie się to tak naprawdę proces regulowany”. Vilchez zauważa, że zdolność do manipulowania czynnikami genetycznymi i środowiskowymi w celu wydłużenia życia ma zastosowanie również w przypadku innych zwierząt. „Może to oznaczać, że możliwe będzie wydłużenie ludzkiego życia. Być może niektóre czynniki sprzyjające długowieczności odkryte u bezkręgowców czy myszy przyczynią się także do wydłużenia życia ludzi”, stwierdza. Szczególnym zainteresowaniem Vilcheza cieszą się embrionalne komórki macierzyste, surowiec, z którego powstaje każda z komórek ciała. „Jako że komórki te są w stanie replikować się w nieskończoność bez okazywania jakichkolwiek oznak starzenia się, są w zasadzie nieśmiertelne”. Teoria zakłada, że jeśli mechanizmy odpowiadające za nieśmiertelność komórek macierzystych powieli się w innych komórkach i tkankach, być może uda się spowolnić naturalny proces starzenia się, zapobiegając jednocześnie wystąpieniu wielu chorób związanych z wiekiem. „W rezultacie możemy uzyskać metodę dalszego wydłużenia przewidywanej długości życia, czyli zwiększenia ludzkiej długowieczności”, podsumowuje Vilchez. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat badań Davida Vilcheza: Utrzymanie proteostazy może spowolnić proces starzenia się i związane z nim choroby

Słowa kluczowe

StemProteostasis, przewidywana długość życia, długowieczność, choroba, starzenie się, komórka, komórki macierzyste, medycyna, choroba związana z wiekiem