European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Dawne okresy globalnego ocieplenia rzucają nowe światło na życie i śmierć zimnowodnych koralowców

Jak poradzą sobie koralowce żyjące w głębinach oceanów w nadchodzącej przyszłości? Dane opracowane na podstawie ostatniego dużego globalnego ocieplenia sprzed kilku tysięcy lat stanowią dla naukowców pewną wskazówkę.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Koralowce zimnowodne są istotną częścią ekosystemów głębinowych, stanowią bowiem dom dla wielu różnych stworzeń, regulują strukturę sieci pokarmowej i obieg składników odżywczych, a także pomagają zachować różnorodność biologiczną oceanów. Te wyjątkowo ważne dla życia oceanicznego organizmy są jednak szczególnie narażone na zagrożenia spowodowane zmianą klimatu. Naukowcy spodziewają się, że ocieplenie, odtlenienie i zakwaszanie oceanów, niedobory środków odżywczych i inne zmiany środowiskowe, których mogą doświadczyć oceany w nadchodzących latach, wpłyną negatywnie na ich stan. Jednak mimo coraz liczniejszych dowodów na postępujące zmiany klimatu nie ma udokumentowanych dowodów na wyginięcie jakiegokolwiek ekosystemu opartego na koralowcach zimnowodnych, co każe zadawać nam pytania o to, w jaki sposób koralowce zareagują na zmiany środowiska w nadchodzącej przyszłości. Badacze wspierani w ramach finansowanych przez UE projektów ATLAS oraz iAtlantic mają świadomość wagi odpowiedzi na to pytanie dla przyszłych działań w zakresie ochrony tych ekosystemów, dlatego zajęli się analizą dowodów zmian klimatu z przeszłości znalezionych w osadach morskich. Zespół badaczy postanowił określić kluczowe parametry fizyczne i chemiczne decydujące o życiu i śmierci koralowców w danym regionie, w związku z tym stworzyli oni pierwszą kompleksową bazę danych parametrów paleośrodowiskowych, które ich zdaniem wpłynęły na rozwój tych koralowców w ciągu ostatnich około 20 000 lat. „Wybrany przedział czasu obejmuje ostatnie duże globalne ocieplenie związane z przejściem od ostatniego zlodowacenia do okresu interglacjalnego, który trwa do dziś – charakteryzuje się podniesieniem poziomu mórz i oceanów o blisko 120 metrów oraz szeroko zakrojoną reorganizacją systemu oceaniczno-atmosferycznego”, czytamy w opracowaniu opublikowanym na łamach czasopisma „PLOS Biology”. Aby ocenić wpływ zmian paleośrodowiskowych na rozwój ekosystemów koralowców zimnowodnych, naukowcy zebrali osady morskie z sześciu obszarów porastanych przez te organizmy w północnym Oceanie Atlantyckim oraz w Morzu Śródziemnym, w których wystąpiła co najmniej jedna poważna zmiana w ich rozwoju. Następnie wykorzystali te osady do odtworzenia warunków panujących w oceanie i określenia występowania pospolitego gatunku koralowca Lophelia pertusa na przestrzeni ostatnich 20 000 lat.

Nie chodzi o temperaturę oceanu

Analiza wykazała, że największy wpływ na żywotność koralowca L. pertusa w tym okresie miały zmiany w dostępności pokarmu dostarczanego zarówno horyzontalnie przez turbulentny przepływ wody wzdłuż dna morskiego, jak i wertykalnie z niższej głębokości. Dodatkowym czynnikiem stresogennym wydaje się być także niskie stężenie tlenu przy dnie oceanu. Co ciekawe, ani temperatura wód, ani zasolenie nie wpływały w znaczący sposób na rozmnażanie się lub zanikanie koralowców L. pertusa. „Dane zebrane z osadów morskich z północnego Atlantyku i Morza Śródziemnego wykazują, że przyrost oraz zanikanie koralowców zimnowodnych wywołane przez zmiany klimatu na przestrzeni ostatnich 20 000 lat były wywoływane głównie przez dostępność środków odżywczych, na którą wpływ miały przede wszystkim hydrodynamika przepływów turbulentnych oraz wytwarzanie pokarmu, nie zaś przez temperaturę wody w pobliżu dna”, stwierdził główny autor badania, dr Rodrigo da Costa Portilho-Ramos reprezentujący Uniwersytet w Bremie (Niemcy), partnera projektów ATLAS (A Trans-AtLantic Assessment and deep-water ecosystem-based Spatial management plan for Europe) oraz iAtlantic (Integrated Assessment of Atlantic Marine Ecosystems in Space and Time) w wypowiedzi na potrzeby informacji prasowej opublikowanej w serwisie „EurekAlert!”. Jakie czynniki zadecydują zatem o przetrwaniu lub wyginięciu koralowców zimnowodnych w nadchodzących dekadach? Według badaczy wszystko zależy od zmian wpływających na dostępność środków odżywczych wywołanych przez zmiany klimatyczne. Więcej informacji: strona projektu ATLAS strona projektu iAtlantic

Słowa kluczowe

ATLAS, iAtlantic, ocean, koralowiec, koralowce zimnowodne, zmiana klimatu, globalne ocieplenie, żywność

Powiązane artykuły