Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Ogrzewanie rumuńskiego uniwersytetu zasobami spisanymi na straty

Rumuński uniwersytet inspiruje innych do zastąpienia paliw kopalnych poprzez energooszczędną, przystępną cenowo i niezawodną integrację odnawialnych źródeł energii.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Studenci Uniwersytetu Politechnicznego w Bukareszcie (UPB) coraz bardziej otwierają się na pomysł wykorzystania energii odnawialnej do utrzymania ciepła tej zimy. Finansowany ze środków UE projekt WEDISTRICT pomaga obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Jest to zgodne z jego ogólnym celem, jakim jest demonstracja zintegrowanej sieci ciepłowniczej i chłodniczej, która łączy odnawialne źródła energii oraz magazynowanie i odzysk ciepła odpadowego przy niskich temperaturach. Obecnie sieć energetyczna stanowi sprawdzone rozwiązanie w zakresie dostawy ciepłej wody oraz usług grzewczych i chłodzących za pośrednictwem sieci izolowanych rur. Wymaga to jednak ogromnej ilości energii, jeśli pozyskiwana ma być z paliw kopalnych.

Odpowiedzią są odnawialne źródła energii

„Projekt WEDistrict zrodził się z chęci pokazania, że paliwa kopalne można zastąpić poprzez optymalną integrację różnych odnawialnych źródeł energii zarówno w istniejących, jak i w nowych systemach ciepłowniczych”, komentuje Constantin Ionescu, prodziekan UPB, będącego partnerem projektu, w komunikacie prasowym zamieszczonym na portalu „EuroScientist”. Na ogrzewanie i chłodzenie zużywamy połowę całej naszej energii, której większość wytwarzana jest z paliw kopalnych. Dobrą wiadomością jest to, że coraz więcej miast w Europie i na świecie zaczyna przyjmować nowoczesne rozwiązania w zakresie sieci energetycznych. Zespół projektu WEDISTRICT ma na celu zademonstrowanie rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia niewykorzystujących paliw kopalnych poprzez integrację wielu źródeł energii odnawialnej. Celem projektu jest zbadanie i opracowanie rozwiązania technologicznego umożliwiającego wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Konkretnie mówiąc, w ramach projektu WEDISTRICT na dachach instalowane są panele fotowoltaiczne. To pierwszy krok. Drugim krokiem jest pozyskanie energii słonecznej i przetworzenie jej na energię elektryczną. Potem energia elektryczna jest wykorzystywana do zasilania geotermicznej pompy ciepła w celu ogrzewania budynku. Następnie sieć podziemnych rur wypełnionych wodą odbiera z ziemi ciepło i za pomocą pompy przekazuje je do budynku.

Perfekcyjne połączenie

Jak czytamy w komunikacie, zastosowanie systemu geotermalnego wraz z panelami fotowoltaicznymi pozwala naukowcom ogrzewać budynek, polegając jedynie na energii odnawialnej. „Dla przykładu, zastosowaliśmy trzy rodzaje paneli słonecznych i trzy rodzaje falowników”, wyjaśnia Mihai Vasile Sănduleac, profesor nadzwyczajny energetyki na UPB. „Chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, które można zintegrować i które symuluje warunki rzeczywiste”. Biorąc za przykład najnowszą demonstrację, Rumunia jest krajem, w którym budynki odpowiadają za około 30 % całkowitego zużycia energii. Większość budynków użyteczności publicznej, domów i bloków mieszkalnych została wybudowana w czasach komunistycznych. Stosunkowo niewiele z nich przeszło od tego czasu modernizację. Według raportu niezależnego energetycznego ośrodka analitycznego EPG jedna na siedem rodzin w kraju boryka się z poważnymi problemami dotyczącymi stanu ich lokali mieszkalnych, takimi jak niskiej jakości ściany, podłogi i ramy okienne. Z pomocą projektu WEDISTRICT (Smart and local reneWable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living) naukowcy z UPB inspirują innych do zwrócenia się ku zielonej energii. UPB spodziewa się zmniejszenia emisji CO2 o szacunkowo 32 tony metryczne rocznie. Więcej informacji: strona projektu WEDISTRICT

Słowa kluczowe

WEDISTRICT, energia, paliwo kopalne, energia odnawialna, ogrzewanie i chłodzenie, sieć ciepłownicza, panel fotowoltaiczny

Powiązane artykuły