CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Dążenie ku bardziej efektywnemu ogrzewaniu i chłodzeniu w europejskich budynkach

Wspierane przez UE konsorcjum łączy pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w celu bardziej efektywnego wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Zespół finansowanego ze środków UE projektu SunHorizon bada nowe sposoby maksymalizacji potencjału energii słonecznej do ogrzewania i chłodzenia budynków w całej Europie. Łącząc innowacyjne rozwiązania pomp ciepła z zaawansowanymi panelami fotowoltaicznymi, ma on na celu zmniejszenie emisji, rachunków za energię i zależności od paliw kopalnych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Technologie ogrzewania i chłodzenia stosowane przez konsorcjum projektu SunHorizon są w trakcie demonstracji w ośmiu lokalizacjach o różnym klimacie – w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji i na Łotwie. Od momentu rozpoczęcia projektu w październiku 2018 roku jego zespół finalizuje wdrożenie ich w trzech z ośmiu lokalizacji demonstracyjnych – w Rydze na Łotwie oraz Madrycie i Sant Cugat del Vallès w Hiszpanii.

Demonstracja efektywności energetycznej w zimnym klimacie Łotwy

W Rydze, lokalizacji demonstracyjnej o najzimniejszym klimacie, partnerzy projektu zainstalowali pompy ciepła z fotowoltaicznymi kolektorami termicznymi (ang. photovoltaic thermal, PVT) i warstwową akumulacją ciepła w dwóch domach mieszkalnych. Użytkownicy końcowi przekazują informacje zwrotne na temat systemu za pośrednictwem specjalnej aplikacji mobilnej. Jak czytamy w artykule zamieszczonym na stronie internetowej „pv magazine”, „Łotwa może poszczycić się najbardziej rozbudowaną siecią gazową w Europie. W całym kraju oddano do użytku również dużą liczbę pomp ciepła”. „Zebrane dane mogą dostarczyć dużo szczególnie przydatnych informacji ze względu na surowość tamtejszych zim”. Zasilana gazem sprężarkowa pompa ciepła umożliwia ogrzewanie pomieszczeń i zapewnia ciepłą wodę użytkową w znacznie bardziej efektywny sposób, a powietrze z zewnątrz i ciepło wytwarzane przez panele PVT służą jako dodatkowe źródła ciepła na jej potrzeby. Niewykorzystana energia cieplna z pola PVT jest magazynowana w warstwowym zasobniku termicznym, a energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne w pełni zaspokaja zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną przez cały rok. Ponadto nadwyżka energii elektrycznej z pola PVT jest przekształcana na energię cieplną za pomocą inteligentnej grzałki elektrycznej. „Demonstracja innowacyjnego pakietu technologicznego SunHorizon na Łotwie wzbogaci lokalnych interesariuszy w rozległe doświadczenie, biorąc pod uwagę, że do tej pory w naszym kraju nie stosowano zbyt często gazowych pomp ciepła, warstwowego magazynowania energii i paneli PVT”, powiedział dr Zane Broka z Uniwersytetu Technicznego w Rydze, będącego partnerem projektu, w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej „SunHorizon”.

Dwie lokalizacje demonstracyjne w Hiszpanii

W Sant Cugat del Vallès, w Hiszpanii, jednej z lokalizacji demonstracyjnych, w których dobiegają końca prace związane z wdrożeniem tej technologii, znajduje się centrum obywatelskie Mira-sol, w którym 10 różnych pomieszczeń monitorowanych jest za pomocą czujników dwutlenku węgla, temperatury, wilgotności, okien i obecności. Potrzeby w zakresie ogrzewania i chłodzenia obiektu zaspokaja hybrydowy, adsorpcyjno-kompresyjny agregat chłodniczy, wysokopróżniowe, termiczne panele fotowoltaiczne, zasobniki magazynujące oraz zaawansowane komponenty interfejsu monitorowania i sterowania. Drugim hiszpańskim obiektem demonstracyjnym jest były komisariat policji w Madrycie, przekształcony w budynek mieszkalnictwa socjalnego, w którym znajduje się 10 mieszkań. W budynku tym w celu zaspokojenia potrzeb najemców w zakresie ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz dostawy ciepłej wody użytkowej instalowane są pompy ciepła w połączeniu z hybrydowymi termicznymi panelami fotowoltaicznymi i zasobnikami warstwowymi. Partnerzy konsorcjum, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, zajęli drugie miejsce w ósmej edycji konkursu Premios Eficiencia Energética y Sostenibilidad w uznaniu za ich innowacyjne interwencje w ramach tego projektu budownictwa społecznego. Oczekuje się, że interwencje w ramach projektu SunHorizon (Sun coupled innovative Heat pumps) poprawią jakość życia lokatorów poprzez zapewnienie wysokiego stopnia komfortu przy minimalnym zużyciu energii. Więcej informacji: strona projektu SunHorizon

Słowa kluczowe

SunHorizon, pompa ciepła, panel fotowoltaiczny, ogrzewanie, chłodzenie, fotowoltaika, termiczny, fotowoltaika termiczna, PVT

Powiązane artykuły