Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Czy warto wybierać drzemkę?

Drzemka, kiedy potrzebujemy więcej snu, może mieć wpływ na nasze zdrowie i dobrostan.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

W sypialni rozbrzmiewa budzik. Jesteś zaspany/zaspana i ledwo patrzysz na oczy. Jeszcze tylko kilka minut… Naciskasz przycisk drzemki na telefonie lub budziku. Ten scenariusz ma miejsce częściej niż się nam wydaje, ponieważ 6 na 10 osób nie śpi dostatecznie długo. Zespół badaczy z Uniwersytetu Notre Dame w Stanach Zjednoczonych donosi, że prawie 60 % osób naciska przycisk drzemki, kiedy uruchamia się budzik. Ich ustalenia zostały opublikowane w czasopiśmie „SLEEP”.

Jest was więcej

Stephen Mattingly, główny autor i badacz z tytułem doktora z Uniwersytetu Notre Dame, wyjaśnia w komunikacie prasowym: „Budziki i smartfony mają przycisk drzemki. Personel medyczny ogólnie nie poleca korzystania z niego, ale nie mogliśmy znaleźć na to żadnego uzasadnienia opartego na twardych dowodach. Teraz dysponujemy danymi, które pokazują, jak częste to zjawisko — a to dopiero kropla w morzu”. Badacze korzystali z danych dotyczących 450 dorosłych pracowników pełnoetatowych. Uczestnicy codziennie uczestniczyli w badaniach i wypełniali ankiety. Dane gromadzono z wykorzystaniem urządzeń ubieralnych mierzących długość snu i tętno. Wyniki pokazały, że kobiety 50 % częściej naciskały przycisk drzemki niż mężczyźni. „Te statystyki reprezentują jedynie niewielką grupę ludzi, która może mieć lepsze nawyki dotyczące snu”, wyjaśnia dr Mattingly. „Nie mamy pojęcia, jak zjawisko to wygląda wśród nastolatków, gospodarstw domowych o niższych dochodach lub populacjach, które w przeszłości sypiały mniej niż ankietowani. Zatem na dane te należy prawdopodobnie brać poprawkę w odniesieniu do szerszej populacji”. Badano także preferencje dotyczące snu. Ustalono, że nocne marki częściej naciskały przycisk drzemki i były ogólnie bardziej zmęczone. „Praca między 9 a 17 nie sprzyja nocnym markom”, komentuje dr Mattingly.

Pomaga czy szkodzi?

Czy przycisk drzemki ma zły wpływ na nasze zdrowie? Aaron Striegel, współautor badania oraz profesor informatyki i inżynierii informatycznej na Uniwersytecie Notre Dame, mówi: „Czy drzemka szkodzi bardziej niż wstawanie z budzikiem — czy naprawdę tak bardzo się różnią? Zalecenie, aby nie korzystać z budzika, jest uzasadnione, ale fizjologia i nasze dane potwierdzają, że między wstawaniem z budzikiem a kilkukrotnym naciskaniem przycisku drzemki nie ma dużej różnicy. Jeśli potrzebujesz budzika, ponieważ mało śpisz — to dopiero jest prawdziwy problem”. Osoby wstające na dźwięk budzika i te wybierające dodatkową drzemkę śpią tyle samo. Problem polega na tym, że budziki zaburzają nasz naturalny cykl snu, dlatego możemy czuć się zmęczeni lub mniej uważni w ciągu dnia. Rozwiązaniem jest zdrowy, niezakłócony sen, a nie unikanie drzemki.

Słowa kluczowe

drzemać, drzemka, przycisk drzemki, sen, budzik, zdrowie