Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawa różnorodności biologicznej w rolnictwie w całym łańcuchu żywnościowym

Uczestnicy wspieranej przez UE inicjatywy nawiązali współpracę z innymi podobnymi projektami, aby promować korzyści płynące z różnorodności biologicznej w rolnictwie i opracowywać rozwiązania pozwalające na skuteczniejsze włączenie jej do praktyk rolniczych i środków politycznych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Różnorodność biologiczna odgrywa zasadniczą rolę w bezpieczeństwie żywnościowym i żywieniu. Problemem jest jednak fakt, że systemy produkcyjne na całym świecie stają się coraz mniej zróżnicowane. Na skutek tego zagrożone jest światowe bezpieczeństwo żywnościowe, a rolnictwo staje się mniej odporne na zmianę klimatu, szkodniki oraz choroby. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest wprowadzenie do europejskiego rolno-spożywczego łańcucha wartości nie w pełni wykorzystywanych, zróżnicowanych genetycznie upraw, takich jak zboża, rośliny strączkowe oraz warzywa liściaste i owoce. Z myślą o tym, w ramach finansowanego przez UE projektu BIOVALUE, powstaje konfigurowane narzędzie symulacyjne, które umożliwia analizę wpływu różnych czynników, takich jak zwiększona różnorodność biologiczna, scenariusze zmiany klimatu i dostępność wody, na poziomie gospodarstwa, regionu i UE.

Podejście „od widelca do gospodarstwa”

We wrześniu 2022 roku zespół BIOVALUE spotkał się z najważniejszymi interesariuszami z projektów RADIANT, CROPDIVA i DIVINFOOD, aby wymienić się cennymi informacjami i wiedzą. Uczeni przyjrzeli się też możliwym wspólnym działaniom i uzupełniającym się dziedzinom wiedzy. „Cieszymy się z oficjalnego uruchomienia naszego klastra i z optymizmem patrzymy na najbliższy okres, w którym będziemy intensyfikować nasze kontakty i wspierać się wzajemnie w realizacji różnych planowanych działań”, ,mówi prof. Konstadinos Mattas pracujący dla koordynatora projektu Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w Grecji. W październiku zespół BIOVALUE uczestniczył w 9. edycji Agrotica, największych targach rolniczych na Bałkanach. Jako główny prelegent, prof. Mattas wygłosił wykład na temat bioróżnorodności skierowany do 350 uczestników, głównie rolników, ekspertów, prezesów przedsiębiorstw rolnych i decydentów. Przedstawił wartość, jaką może wnieść projekt, jeśli chodzi o analizę rolno-spożywczego łańcucha wartości oraz różnorodność biologiczną w rolnictwie. Partnerzy BIOVALUE opracowali także pierwsze przepisy kulinarne z użyciem roślin uprawnych takich jak kasza gryczana, soczewica, bakłażan, mniszek lekarski i pomidor. Kończący się we wrześniu 2025 roku projekt BIOVALUE (Fork-to-farm agent-based simulation tool augmenting BIOdiversity in the agri-food VALUE chain) zakłada opracowanie wartościowych pod względem odżywczym, dobrze zbilansowanych i smacznych dań zgodnych z zasadami zdrowego żywienia. Twórcom projektu zależy na tym, aby konsumenci zaakceptowali te dania i włączyli je do swojej diety. Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany jako „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

BIOVALUE, różnorodność biologiczna w rolnictwie, łańcuch żywnościowy, różnorodność biologiczna, uprawy, rolno-spożywczy, rolnictwo, gospodarstwo rolne