Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Działania na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych w europejskich miastach

W ramach wspieranego przez UE projektu poszukiwane są innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że miejskie systemy żywnościowe będą bardziej zrównoważone.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Od momentu rozpoczęcia w 2020 r. wspieranego przez UE projektu FOOD TRAILS w jego ramach podejmowane są działania mające na celu pomóc obywatelom Europy w dostępie do niedrogiej, zbilansowanej i zdrowej żywności. Koordynator projektu FOOD TRAILS, Gmina Mediolan, wraz z jego partnerem, włoską firmą Cariplo Factory, zaprosili innowacyjne start-upy i firmy z sektora MŚP do zgłaszania rozwiązań mających sprzyjać bardziej zrównoważonemu rozwojowi systemów żywnościowych w 11 europejskich miastach. W projekcie udział biorą takie miasta jak Bergamo, Birmingham, obszar metropolitalny Bordeaux, Kopenhaga, Funchal, obszar metropolitalny Grenoble-Alpes, Groningen, Mediolan, Saloniki, Tirana i Warszawa. Jak czytamy w artykule zamieszczonym na stronie internetowej projektu, wybrani kandydaci będą mieli szansę realizacji projektów pilotażowych w tych żywych laboratoriach, tworząc strategiczne sojusze, współpracując z kluczowymi interesariuszami i spotykając się z potencjalnymi inwestorami.

Silniejsza współpraca

„Poprzez projekt FOOD TRAILS miasto Mediolan zawiązało i wzmocniło współpracę z kilkoma miastami europejskimi, aby wesprzeć wymianę wiedzy i dobrych praktyk w temacie polityki żywnościowej na obszarach miejskich”, stwierdza w artykule wiceprezydentka miasta Mediolan Anna Scavuzzo. „Działania badawcze i innowacyjne w zakresie systemu żywnościowego, które są istotnymi obszarami dla Polityki Żywnościowej Mediolanu i prowadzone są wspólnie z Fondazione Cariplo i Cariplo Factory, pozwolą nam zainteresować nowe start-upy tematem zrównoważonego rozwoju i powiększyć liczbę interesariuszy zaangażowanych w realizację Polityki Żywnościowej”. Start-upy i firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o rozwój innowacyjnych rozwiązań w ramach siedmiu obszarów tematycznych: edukacja i szkolenia; komunikacja i zaangażowanie; ograniczenie marnotrawstwa żywności; gromadzenie i monitorowanie danych; dostęp do zdrowej żywności i procesów produkcyjnych; rolnictwo miejskie i ogrody warzywne; a także pakowanie żywności. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lutego 2023 r. Po ocenie wszystkich zgłoszeń wybrane start-upy i firmy z sektora MŚP wezmą udział w spotkaniu, które odbędzie się wiosną 2023 r. Wówczas zaprezentują siebie i swoje projekty miastom partnerskim projektu FOOD TRAILS, kluczowym interesariuszom i potencjalnym inwestorom. Następnie wyłonieni zostaną finaliści, którzy otrzymają szansę na realizację projektu pilotażowego w ramach inicjatywy FOOD TRAILS. „W dzisiejszych czasach – bardziej niż kiedykolwiek – niezbędne jest wprowadzanie innowacji i odnowa łańcuchów dostaw produktów rolno-spożywczych, tak aby stały się one bardziej zrównoważone i gotowe na wyzwania współczesności. Ta inicjatywa daje najlepszym start-upom i MŚP w tej dziedzinie szansę na stanie się częścią unikalnego europejskiego projektu, jakim jest projekt FOOD TRAILS”, zauważa Carlo Mango, dyrektor zarządzający firmy Cariplo Factory. „Ten projekt stanowi rzeczywistą i konkretną okazję do innowacji w zakresie systemu żywnościowego i łączy Mediolan z licznymi możliwościami na dużą skalę dzięki wymianie pomysłów między instytucjami, podmiotami systemu żywnościowego i innowacyjnymi firmami”. W 4-letnim projekcie FOOD TRAILS (Building pathways towards FOOD 2030-led urban food policies) uczestniczy 19 partnerów z 11 krajów europejskich. Realizacja projektu zakończy się w październiku 2024 roku. Więcej informacji: strona projektu FOOD TRAILS

Słowa kluczowe

FOOD TRAILS, żywność, system żywnościowy, polityka żywnościowa, miasto, miastowy, MŚP, start-up

Powiązane artykuły