European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Gratka dla brytyjskich rolników zainteresowanych uprawą współrzędną

Zespół badaczy korzystających z unijnego dofinansowania analizuje korzyści wynikające z uprawy roślin strączkowych oraz zbóż na tym samym gruncie. Interesująca kwestia dla rolników

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu LEGUMINOSE szuka 20 rolników ze Zjednoczonego Królestwa, którzy wezmą udział w testach prowadzonych w gospodarstwach, których celem jest analiza uprawy współrzędnej roślin strączkowych i zbóż, czyli techniki, w ramach której zboża i rośliny strączkowe uprawia się na polu w tym samym czasie. Od października 2023 roku w ramach tych testów zbadane zostaną korzyści wynikające z ograniczenia ilości stosowanego azotu oraz inne zalety odnoszące się do struktury gleby, szkodników, chorób i plonów. „Koncepcja [projektu] zakłada, że różnorodność [uprawy współrzędnej] zwiększy zdrowie roślin, ograniczając konieczność stosowania pestycydów w porównaniu z monokulturą”, wyjaśnia doradca ds. rolnictwa, Jerry Alford z brytyjskiej organizacji Soil Association, w komunikacie prasowym opublikowanym przez „Farmers Guardian”. „Lepsza kondycja roślin zaowocuje większą wymianą składników odżywczych pomiędzy uprawami, co w konsekwencji powinno umożliwić nam ograniczenie ilości stosowanych nawozów i uzyskanie bardziej rygorystycznego cyklu odżywczego”.

Zalety uprawy współrzędnej

Uprawa współrzędna oferuje zrównoważony i wydajny sposób produkcji żywności potrzebnej do wyżywienia rosnącej światowej populacji. Może przyczynić się do zwiększenia wydajności gruntu nawet o 20 % oraz poprawić jakość ziemi uprawnej, ograniczając tym samym konieczność stosowania nawozów syntetycznych aż o połowę. Jednakże, pomimo tych zalet, bardzo niewielu europejskich rolników stosuje tę metodę. Zaledwie 2 % gruntów rolnych w Europie przeznacza się na uprawę współrzędną roślin strączkowych i zbóż. Zespół projektu LEGUMINOSE pracuje nad tym, by ta mało znana technika stała się powszechną praktyką. Partner projektu, brytyjski Uniwersytet w Reading, przeprowadził już testy analizujące wpływ uprawy współrzędnej na plony i jakość ziarna. Aby poznać korzyści wynikające z uprawy współrzędnej, naukowcy zastosowali wzór zwany stosunkiem ekwiwalencji gruntowej (ang. land equivalent ratio, LER). LER odzwierciedla obszar wymagany w przypadku pojedynczej uprawy do uzyskania takich samych plonów jak w przypadku uprawy współrzędnej. Stosunek wyższy niż jeden pokazuje, że ta druga metoda jest korzystniejsza. Prof. John Hammond z Uniwersytetu w Reading dodaje w tym samym komunikacie: „Trzy przykłady prezentują uprawę współrzędną bobu, łubinu i grochu oraz pszenicy jarej. LER dla wszystkich tych upraw jest większy niż jeden, co oznacza, że łączenie tych roślin wpływa korzystnie na plony”. Zespół projektu przeanalizował też jakość ziaren, eksperymentując z różnymi stosunkami upraw: 25 %, 50 % oraz 75 % pszenicy z 75 %, 50 % i 25 % (odpowiednio) bobu na tym samym polu. Przyniosło to zaskakującą korzyść: wyższy stosunek roślin strączkowych przyczynił się do zwiększenia zawartości białka w zbożu. „Zwiększając stosunek roślin strączkowych, uzyskujemy większą ilość białka w zbożu. Uzyskujemy te wartości bez stosowania jakiegokolwiek nawozu azotowego”, zauważa prof. Hammond. Obecnie stosunek roślin strączkowych do zbóż dla testów, które zostaną przeprowadzone w gospodarstwach począwszy od października 2023 roku, wynosi 50:50. Jednakże, jeśli rolnicy będą chcieli przetestować inny stosunek upraw, kwestię tę można przedyskutować. Celem testów prowadzonych w ramach projektu LEGUMINOSE (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe) jest zbadanie rozmaitych strategii zarządzania glebą (np. oranie, uprawa zerowa i systemy organiczne), by sprawdzić, jak każda z nich wpływa na uprawę współrzędną. O powyższym oraz o wybranej metodzie uprawy współrzędnej (na przykład: uprawy w rzędach naprzemiennych, wiele rzędów lub uprawy wymieszane) decyduje sam rolnik. Będzie to zależne między innymi od technik wysiewu i zbiorów stosowanych w każdym gospodarstwie. Więcej informacji: strona projektu LEGUMINOSE

Słowa kluczowe

LEGUMINOSE, uprawa współrzędna, roślina uprawna, rośliny strączkowe, zboża, plony, rolnik

Powiązane artykuły