European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Czyżby COVID-19 nie wpłynął na nasze zdrowie psychiczne?

Według badania prowadzonego na szeroką skalę nasze zdrowie psychiczne nie pogorszyło się w trakcie pandemii.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

W trakcie pandemii COVID-19 ośrodki akademickie i media donosiły, że stan zdrowia psychicznego ludzi pogorszył się. Czy jednak faktycznie tak się stało? Duże badanie nad zdrowiem psychicznym w okresie pandemii oferuje zaskakujące wnioski. Badanie, przeprowadzone przez kanadyjski Uniwersytet McGilla i opublikowane w czasopiśmie „BMJ”, pokazuje, że globalna pandemia miała ograniczony wpływ na zdrowie psychiczne.

Siła odporności

Naukowcy z kilku kanadyjskich uniwersytetów przeanalizowali 137 badań obejmujących grupy osób z bogatszych krajów na całym świecie, realizowanych w latach 2018 i 2019. Był to okres poprzedzający poinformowanie Światowej Organizacji Zdrowia przez Chiny o pierwszej epidemii koronawirusa. Następnie badacze porównali te wyniki z badaniami przeprowadzonymi w tych samych grupach w roku 2020 lub później. Około 75 % badanych to osoby dorosłe, zaś pozostała grupa: dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat. Zaobserwowane zmiany objawów dotyczących zdrowia psychicznego, takie jak depresja czy lęk, były minimalne. Potrzeba dalszych badań, by określić wpływ COVID-19 na zdrowie psychiczne w krajach o niższych dochodach. „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii jest znacznie bardziej złożoną kwestią niż mogłoby się wydawać”, zauważa w komunikacie prasowym starszy badacz Brett Thombs, członek programu naukowego Canada Research Chair i profesor psychiatrii na Uniwersytecie McGilla. „Twierdzenia, że zdrowie psychiczne większości osób znacząco się pogorszyło w okresie pandemii, opierały się głównie na indywidualnych badaniach będących fragmentami przedstawiającymi określoną sytuację, określone miejsce i określony czas. Zazwyczaj nie obejmują one żadnych długoterminowych porównań z sytuacją wcześniejszą ani późniejszą”. „Jest to najbardziej kompleksowe badanie nad zdrowiem psychicznym w okresie COVID-19 na świecie. Pokazuje ono, że zasadniczo ludzie są bardziej odporni niż wielu zakładało”, wyjaśniła pierwsza autorka badania, Ying Sun, koordynatorka badań naukowych w Instytucie im. Lady Davis przy szpitalu uniwersyteckim Jewish General Hospital.

Negatywny wpływ na kobiety

Jednakże wyniki badań ujawniły, że zdrowie psychiczne kobiet pogorszyło się, choć tylko w nieznacznym stopniu. Wynikało to z dodatkowego obciążenia, z którym musiały się mierzyć. Dodatkowo, osoby starsze, studenci uczelni wyższych oraz osoby należące do mniejszości seksualnych bądź płciowych również radziły sobie nieco gorzej. „Jest to niepokojące, ponieważ sugeruje, że część kobiet, a także niektóre osoby w innych grupach, odczuły pogorszenie się zdrowia psychicznego i będą potrzebować stałego dostępu do wsparcia medycznego w tym zakresie”, zauważyła Danielle Rice, adiunktka z Uniwersytetu McMastera oraz psycholożka z St. Joseph’s Healthcare Hamilton, która brała udział w opracowaniu wyników badania na potrzeby publikacji. „Kanadyjskie władze federalne i regionalne oraz władze innych państw pracowały nad zwiększeniem dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego w okresie pandemii. Powinny również dopilnować, by takie usługi były nadal dostępne”. „Uzyskane przez nas wyniki podkreślają znaczenie prowadzenia badań w sposób rygorystyczny; w przeciwnym razie nasze oczekiwania i założenia wraz z badaniami o niskiej jakości i danymi anegdotycznymi mogą stać się samospełniającą się przepowiednią”, dodał prof. Thombs. Autorzy badania podsumowali: „Pandemia i jej daleko idące konsekwencje nadal wpływają na społeczeństwa na całym świecie. Ważne będzie, by stale monitorować stan zdrowia psychicznego. Obserwujemy, że pandemia wpłynęła na życie wielu osób, a niektóre z nich doświadczają obecnie problemu ze zdrowiem psychicznym po raz pierwszy. Władze powinny nadal dbać o zapewnienie wsparcia psychicznego, a także reagować na potrzeby populacji”. Badanie zostanie zaktualizowane po uzyskaniu dalszego materiału badawczego. Wyniki można śledzić tutaj.

Słowa kluczowe

COVID-19, zdrowie psychiczne, pandemia, koronawirus, odporność