Skip to main content
European Commission logo print header

BOOST ENERGY LABEL TAKE UP

Article Category

Article available in the following languages:

Popularyzacja nowych unijnych etykiet energetycznych sprzyja ekologii

Nowe etykiety energetyczne wykorzystujące nową skalę przyniosą znaczące oszczędności energii w domach. Celem jednego z finansowanych przez Unię Europejską projektów było usprawnienie transformacji dzięki rozpowszechnianiu informacji przekazywanych interesariuszom w całym łańcuchu wartości, począwszy na producentach, a kończąc na konsumentach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Etykiety energetyczne są ważnym narzędziem pomagającym konsumentom wybierać bardziej energooszczędne produkty i poznać ich rzeczywiste zużycie energii. Wykorzystywana do niedawna skala ocen obejmowała szereg klas energetycznych z dodatkiem plusów, a większość produktów trafiających na rynek otrzymywała kilka najwyższych kategorii – widok produktu z niską oceną był rzadkością. Taka klasyfikacja sprawiała, że konsumenci odnosili mylne wrażenie – mogło im się wydawać, że wybierając produkt z oceną „A+” na etykiecie energetycznej kupują jedno z najlepszych urządzeń na rynku, choć w rzeczywistości jego osiągi były przeciętne, a nawet poniżej przeciętnej. Z kolei z punktu widzenia producentów nadmiar urządzeń w najwyższych kategoriach zniechęcał do wprowadzania na rynek bardziej efektywnych energetycznie produktów. Unia Europejska podjęła decyzję o odświeżeniu etykiet oraz zmianie skali ocen, zaczynając od wybranych grup produktów. Nowe etykiety energetyczne pojawiły się na produktach w 2021 roku, a ich celem była pomoc konsumentom w obniżaniu rachunków za energię oraz ograniczaniu śladu węglowego, a także skłonienie producentów do wprowadzania na rynek innowacyjnych i energooszczędnych produktów. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu BELT podjął działania, aby usprawnić wprowadzenie nowych etykiet energetycznych na rynek. „Dzięki multidyscyplinarnej wiedzy i zasięgowi geograficznemu konsorcjum, projekt BELT przyczynił się do opracowania materiałów dostosowanych do poszczególnych rynków, a także przeprowadził kampanie promocyjne skierowane do różnych podmiotów na rynku. Nasze działania były skoncentrowane na szkoleniu sprzedawców, wspieraniu konsumentów w poszukiwaniu najbardziej energooszczędnych sprzętów gospodarstwa domowego, a także motywowania producentów do ulepszania swoich produktów”, wyjaśnia Laura Polo, koordynatorka projektu.

Wiedza w służbie lepszych i bardziej świadomych decyzji

Dzięki współpracy oraz nieustającemu dialogowi z podmiotami działającymi na rynku, w czasie realizacji projektu powstały nowe i zaktualizowane treści dotyczące wyzwań związanych ze stopniowym wdrażaniem nowej unijnej etykiety energetycznej. Prace realizowane w ramach projektu miały na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i zainteresowania odbiorców różnymi aspektami nowej skali oceny efektywności energetycznej, takimi jak oszczędność energii, efektywność produktów i wprowadzenie nowych etykiet na rynek. „Opracowaliśmy i opublikowaliśmy filmy, artykuły, ulotki, wytyczne, publikacje, artykuły publikowane w sieci, posty w mediach społecznościowych. Realizowaliśmy także szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb i oczekiwań odbiorców. W ciągu 30 miesięcy opublikowaliśmy wiele materiałów – w trakcie trwania projektu BELT nie było dnia, w którym mielibyśmy czas na nudę”, wspomina Polo.

Narzędzie internetowe do porównywania urządzeń

Jednym z rezultatów prac projektu BELT, który okazał się najbardziej użyteczny dla klientów, było narzędzie internetowe dostępne w dziewięciu językach, w którym można znaleźć wiele wskazówek i informacji dotyczących efektywności energetycznej produktu. „Nasze innowacyjne narzędzie pozwala na obliczenie zużycia energii przez urządzenia AGD i RTV. Kalkulatory pozwalają konsumentom wyliczyć ile energii zużywają ich lodówki, lampy, pralkosuszarki, zmywarki, pralki czy telewizory. Narzędzia pozwalają także na oszacowanie emisji CO2 generowanych przez te produkty, określają liczbę drzew, które są potrzebne do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla i pozwalają na przeliczenie tych emisji na kilometry jazdy samochodem”, wyjaśnia Polo. Wnioski wyciągnięte z realizacji projektu BELT pozwoliły na opracowanie zaleceń politycznych w ramach projektu dotyczącego unijnego prawodawstwa w zakresie etykietowania energetycznego. Zespołowi udało się także zebrać i uporządkować doświadczenia i informacje zwrotne od uczestników rynku i interesariuszy dotyczących barier i wyzwań związanych z wdrażaniem nowych etykiet energetycznych w celu optymalizacji przyszłych działań związanych ze zmianą skali ocen.

Słowa kluczowe

BELT, konsumenci, etykiety energetyczne, urządzenia, oszczędność energii, narzędzie internetowe, efektywność energetyczna, sprzedawcy detaliczni

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania