Skip to main content
European Commission logo print header

Heating And Cooling Know-how and Solutions

Article Category

Article available in the following languages:

Informacje o urządzeniach grzewczych i chłodzących w różnych krajach

Dostosowane do potrzeb konsumentów informacje na temat energooszczędnych urządzeń grzewczych i chłodzących pozwolą na podejmowanie lepszych decyzji zakupowych i pomogą zmienić oblicze rynku.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Żyjemy w erze dużych zbiorów danych, co oznacza, że zarówno konsumenci, jak i decydenci polityczni nieustannie stają przed poważnymi wyzwaniami związanymi z gromadzeniem danych dotyczących różnych zagadnień, wyciąganiem wniosków na ich podstawie oraz ich porównywaniem. Narzędzia internetowe i bazy danych, które wykorzystują istniejące dane i usprawniają te procesy stanowią nieocenioną pomoc w tym procesie, zwłaszcza jeśli są dostosowane do potrzeb konsumentów. Jak udowodnił zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu HACKS, innowacje to nie tylko nowe produkty i rozwiązania, ale także lepsze sposoby prezentowania najważniejszych cech istniejących produktów. Eksperci projektu HACKS zajmujący się produktami usprawnili sposoby poszukiwania urządzeń grzewczych i chłodzących i udostępnili je konsumentom. Zespół dokonał obiektywnego wyboru najlepszych produktów na rynkach w każdym z piętnastu krajów i przygotował zestawienia dostępnych informacji, aby umożliwić użytkownikom dokonywanie porównań.

Transformacja rynku w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej

Celem projektu HACKS było umożliwienie transformacji rynku urządzeń grzewczych i chłodzących poprzez zachęcanie producentów do wytwarzania bardziej energooszczędnych produktów, sprzedawców do ich promowania, a konsumentów do dokonywania odpowiednich wyborów. Jak wyjaśnia Therese Kreitz, koordynatorka projektu z ramienia Francuskiej Agencji ds. Transformacji Ekologicznej: „Cały proces zaczyna się od konsumentów. Zaangażowanie społeczeństwa pokazuje rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania i produkty, co pozwala wywrzeć pewną presję na producentów i sprzedawców detalicznych, co prowadzi do zmian na rynku”. „Działania realizowane w ramach projektu HACKS pozwoliły na rozbudowę istniejących krajowych i unijnych witryn internetowych Topten, dzięki którym klienci mogą wyszukiwać najbardziej energooszczędne urządzenia w Europie – dzięki zespołowi rankingi obejmują także urządzenia grzewcze i chłodzące. Zadanie było dość złożone, a wybór produktów specyficzny dla każdego regionu – jego realizacja nie byłaby możliwa bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Takie rozwiązania mają kluczowe znaczenie, ponieważ odpowiadają za lwią część zużycia energii oraz stanowią jeden z najważniejszych czynników zwiększających rachunki za energię w gospodarstwach domowych”, wyjaśnia Sophie Attali, przedstawicielka www.guidetopten.fr (Guide Topten) oraz założycielka i kierowniczka Topten we Francji.

Dostosowane porównania urządzeń grzewczych i chłodzących według regionów

Zespół projektu HACKS połączył wiedzę produktową 17 dynamicznych partnerów z 15 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wykorzystał najlepsze praktyki. Następnie partnerzy określili dziesięć najlepszych produktów dostępnych w każdym kraju. W witrynie internetowej projektu HACKS użytkownicy wybierają interesujący ich kraj. W ten sposób trafiają na strony internetowe Topten, które zawierają informacje ogólne i dane dla wybranego kraju. Na przykład na stronach internetowych dla Zjednoczonego Królestwa i Hiszpanii (strona w języku hiszpańskim) użytkownicy mogą znaleźć informacje na temat szeregu kategorii urządzeń grzewczych i chłodzących. Każda kategoria – na przykład kotły spalające biomasę – obejmuje możliwą do przeszukania listę najlepszych produktów wraz z informacjami dotyczącymi energii; kryteria wyboru i odpowiednie przepisy, a także opisy kategorii i produktów, które obejmują zalecenia dotyczące montażu. Użytkownicy mogą skorzystać także z kalkulatora HACKS – w tym celu odpowiadają na szereg pytań dotyczących instalacji grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych, a następnie otrzymują listę najlepszych alternatywnych rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej.

Zalecenia polityczne, zrównoważone modele biznesowe i inne

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii zwróciły uwagę na wykorzystanie rozwiązania Topten w procesie opracowywania polityk, ponieważ zawierają informacje na temat etykiet energetycznych i minimalnych standardów wydajności. Zespół projektu skupił się także na popularyzacji tanich oraz bezpłatnych rozwiązań, takich jak wyłożenie ścian za kaloryferami folią aluminiową. Wdrażanie takich rozwiązań stało się szczególnie ważne ze względu na niepewność energetyczną i gwałtowny wzrost cen związany z inwazją w Ukrainie. Informacje na temat działań projektu HACKS, zalecenia polityczne oraz rozwiązania dla osób poszukujących materiałów do promowania wśród odbiorców docelowych znajdują się w sprawozdaniach okresowych ze studiów przypadków projektu HACKS. Zespół projektu HACKS wniósł niezwykle ważny wkład w rozwój serwisu Topten. Liczba odsłon stron internetowych HACKS przekroczyła 2,5 miliona, a liczba interakcji za pośrednictwem mediów internetowych, drukowanych i społecznościowych wyniosła około 145 milionów. Ponadto nawiązano 223 partnerstwa z interesariuszami. Motywowanie konsumentów do instalowania bardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych i chłodzących przyspieszy transformację rynku, a skutkiem takich rozwiązań będą ogromne oszczędności energii i kosztów dla konsumentów oraz drastyczne zmniejszenie emisji.

Słowa kluczowe

HACKS, energia, chłodzenie, ogrzewanie, urządzenia, Topten, transformacja rynku, baza danych, grzejnik, pompa ciepła

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania