Skip to main content
European Commission logo print header

open INnovation Ecosystems for Do It Together process

Article Category

Article available in the following languages:

Opracowywanie narzędzi do projektowania mebli na zamówienie

Elastyczna platforma cyfrowa opracowana w ramach finansowanego przez UE projektu INEDIT ułatwia projektowanie i produkcję spersonalizowanych mebli na żądanie, zapowiadając nową erę w zrównoważonym współtworzeniu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Europejscy konsumenci coraz częściej poszukują spersonalizowanych produktów, które spełniają ich indywidualne potrzeby. Jest to wyzwanie dla tradycyjnych producentów, którzy polegają na skali i ekonomii scentralizowanej produkcji masowej. Przez pewien czas zdecentralizowany model „zrób to sam” zaspokajał tę potrzebę. Małe firmy lub osoby prywatne pozyskiwały pomysły projektowe, angażując do tego szeroką grupę ludzi, wykorzystywały tanie narzędzia projektowe i produkcyjne oraz zlecały na zewnątrz kapitałochłonną produkcję i dystrybucję. W ostatnim czasie filozofia projektowania „zróbmy to razem” (ang. do-it-together, DIT) stała się próbą połączenia tych dwóch podejść. Finansowany przez UE projekt INEDIT (open INnovation Ecosystems for Do It Together process) miał na celu opracowanie procesu DIT dostosowanego do przemysłu meblarskiego i zademonstrowanie go w rzeczywistych przypadkach testowych. „Otwarte społeczności internetowe, które angażują ludzi o różnych umiejętnościach i wiedzy, ewoluowały”, wyjaśnia koordynator projektu Benjamin Poussard z Instytutu Technologicznego ENSAM we Francji. „Te formy współpracy społecznej powstały dzięki mediom społecznościowym, które umożliwiają ludziom komunikację i dzielenie się pomysłami”.

Współtworzenie i otwarta produkcja

Jednak współtworzenie mebla – od koncepcji po produkcję – wymaga głębokiego zrozumienia kontekstu, potrzeb i ograniczeń tego, czego wymagają konsumenci, a także niezbędnych umiejętności. „Jest to główne wyzwanie dla przemysłu meblarskiego”, mówi Poussard. „Jak połączyć ze sobą ludzi i jakie technologie i procesy są potrzebne? Jak możemy dostarczać lokalnym producentom proste procesy produkcji mebli na indywidualne zamówienie, na żądanie i po rozsądnych kosztach?” Projekt INEDIT miał na celu rozwiązanie tych problemów. Zidentyfikowano kluczową potrzebę zapewnienia ciągłości informacji cyfrowych, od pierwotnego pomysłu do gotowego produktu, aby dane mogły być wykorzystywane na różnych etapach procesu. Oznacza to na przykład możliwość generowania plików, które mogą być odczytywane przez maszyny do produkcji mebli, a także projektów w dokumentach PDF dla rzemieślników. Aby ułatwić współpracę przy projektowaniu mebli, zespół opracował platformę DesignTogether. Obejmuje ona stronę internetową, aplikację mobilną, aplikację imersyjnej rzeczywistości wirtualnej oraz inne technologie interaktywne i imersyjne opracowane przez partnerów projektu. Następnie projekt miał na celu wykazanie wykonalności procesu DIT w czterech przypadkach zastosowań produkcyjnych. Obejmowały one: recykling i drukowanie 3D tworzyw sztucznych; drukowanie 3D produktów drewnianych na zamówienie; dodawanie inteligentnych funkcji do mebli; oraz nowe innowacje w komputerowych maszynach do obróbki drewna sterowanych numerycznie. „Część projektu dotycząca współtworzenia koncentrowała się na tym, jak ludzie spotykają się, współpracują i wykorzystują platformę cyfrową do tworzenia danych projektowych”, zauważa Poussard. „W fazie otwartej produkcji postanowiliśmy zademonstrować, w jaki sposób możemy wytwarzać produkty w innowacyjny sposób”. Na przykład, w przypadku obróbki drewna poprzez sterowanie numeryczne kluczowym celem było zademonstrowanie, w jaki sposób rozwiązania technologiczne mogą pomóc pracownikom w produkcji na żądanie. Meble na zamówienie wymagają zmiany ustawień maszyny za każdym razem; zintegrowane rozwiązanie pomaga operatorowi w odpowiednim przygotowaniu maszyny.

Wykonalny proces „zróbmy to razem”

Partnerzy technologiczni projektu byli już w stanie wprowadzić na rynek niektóre ze swoich rozwiązań – takich jak moduł skanowania 3D – jako samodzielne produkty. Wciąż jednak wiele trzeba zrobić, zanim proces DIT będzie w pełni gotowy do wprowadzenia na rynek. „Technologie współtworzenia muszą być szeroko dostępne w domu lub w zidentyfikowanych przestrzeniach innowacji i muszą być proste w użyciu”, podkreśla Poussard. „Niektóre technologie – takie jak druk 3D drewna – wymagają dalszych badań, aby spełnić warunki, które pozwolą na wprowadzenie ich na rynek”. Niemniej jednak mamy nadzieję, że projekt INEDIT pomoże ograniczyć marnotrawstwo masowej produkcji i promować spersonalizowaną produkcję w branży meblarskiej i nie tylko. „Dla producentów proces ten oferuje nowy sposób współpracy z klientami w zakresie tworzenia mebli na zamówienie”, mówi Poussard.

Słowa kluczowe

INEDIT, cyfrowy, meble, produkcja, obróbka drewna, druk 3D

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania